Фізика. Повторне видання. 8 клас. Сиротюк

Задачі та вправи № 95-106. Теплові явища

Рівень А

95. Назвіть усі види палива, які ви знаєте.

96. Які види палива використовують для опалювання в Україні?

97. Що означає запис: «теплота згоряння антрациту 3,0 • 107 Дж/кг, сухих дров 1,1 • 107 Дж/кг»?

98. Чи однакову кількість дров, кам’яного вугілля, торфу треба спалити в грубці, щоб нагріти повітря кімнати до однакової температури?

99. Чому під час спалювання сирих дров виділяється менша кількість теплоти, ніж від спалювання сухих?

100. У котлі спалили 12 кг кам’яного вугілля. Яка кількість теплоти при цьому виділилась?

Рівень Б

101. Спалюють 2 кг кам’яного вугілля, яке містить 90 % чистого вуглецю. Визначте масу вуглекислого газу, який під час цього виділяється, якщо під час спалювання 12 г чистого вуглецю виділяється 44 г вуглекислого газу.

102. Вуглекислий газ складається з двох хімічних елементів: Карбону (27,2 %) і Оксигену (72,8 %). Визначте, яка маса кисню міститься в 50 г вуглекислого газу, яка маса вуглецю міститься в 25 г вуглекислого газу? Які маси вуглецю і кисню треба поєднати, щоб отримати 200 г вуглекислого газу?

103. Розміри кімнати: довжина - 4 м, ширина - 2,8 м, висота - 2,5 м. Яка маса сухої деревини може повністю згоріти, використавши весь кисень, що міститься в повітрі кімнати? Повне спалювання 10 кг сухої деревини потребує 7 м3 кисню. За нормального атмосферного тиску об’єм кисню становить 0,2 від об’єму повітря в кімнаті.

104. Яка кількість теплоти виділиться під час повного згоряння 15 кг деревного вугілля? 7 кг спирту? Порівняйте ці кількості теплоти. Зробіть висновки.

105. На скільки градусів можна було б нагріти 2 кг води під час повного спалювання 10 г спирту, якби вся виділена енергія пішла на нагрівання води?

106. За графіком залежності (мал. 88) кількості теплоти, яка виділяється під час повного згоряння метану (1), бензину (2), антрациту (3), бурого вугілля (4), сухого торфу (5), горючих сланців (6), свіжої деревини (7) і твердого ракетного палива (3), від маси палива визначте:

  • а) кількість теплоти, яка виділяється під час повного згоряння 2 кг сухого торфу;
  • б) питому теплоту згоряння бензину;
  • в) яке паливо має найбільшу питому теплоту згоряння; найменшу;
  • г) скільки деревини треба спалити, щоб виділилося 20 МДж енергії;
  • д) яку масу горючих сланців треба спалити, щоб одержати таку саму кількість теплоти, як і в результаті повного згоряння 0,5 кг бензину;
  • е) скільки антрациту треба спалити, щоб нагріти цинкове відро з водою від 0 до 100 °С. Маса відра - 1 кг, об’єм - 10 л.

Мал. 88