Фізика. Повторне видання. 8 клас. Сиротюк

Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників

Мета роботи: дослідити електричні кола з паралельним з’єднанням провідників, перевірити закони паралельного з’єднання провідників.

Прилади і матеріали: джерело струму, набір дротяних резисторів: 1, 2, 4 Ом, низьковольтна лампа на підставці (на 2,5 або 3,5 В), амперметри, вольтметр, реостат лабораторний (6 Ом), ключ, з’єднувальні проводи.

Хід роботи

Ознайомтеся з правилами безпеки життєдіяльності під час виконання роботи.

1. Визначте ціну поділки шкал амперметрів і вольтметра.

2. Накресліть схему електричного кола, що складається з джерела струму, двох опорів і електричної лампи, з’єднаних паралельно, амперметрів, вольтметра і ключа.

3. Складіть електричне коло за накресленою схемою.

4. Виміряйте силу струму в електричному колі й напругу на опорах та електричній лампі. Результати запишіть у таблицю.

№ досліду

Напруга U, В

Сила струму, А

Опір, Ом

I1 в резисторі R1

I2 в резисторі R2

I3 в лампі R3

I в резисторах і лампі R

R1

R2

R3

R

5. Визначте опори резисторів, електричної лампи та загальний опір кола.

6. Перевірте закони паралельного з’єднання провідників. Зробіть висновки.

Для допитливих

  • Складіть електричне коло з гальванічного елемента або батареї гальванічних елементів, електричної лампочки відповідної напруги і трьох вимикачів, увімкнених у коло так, щоб унаслідок замикання кожного з них окремо лампочка світилась. Перед тим як замикати другий вимикач, розмикайте перший. Накресліть схему такого кола, де використовується цей спосіб з’єднання вимикачів.

РОЗВ’ЯЗУЄМО РАЗОМ

1. Два провідники опорами R1 = 2 Ом і R2 = 3 Ом з’єднані послідовно. Сила струму в колі дорівнює 1 А. Визначте опір кола та напругу, прикладену до всіх ділянок кола.

R = 2 Ом + 3 Ом = 5 Ом.

За законом Ома: U = IR, U = 1 А • 5 Ом = 5 В.

Відповідь: загальний опір кола 5 Ом, напруга 5 В.

2. В освітлювальну мережу кімнати ввімкнено дві однакові електричні лампи. Опір кожної лампи дорівнює 440 Ом, напруга в мережі - 220 В. Визначте загальний опір кола та силу струму в підвідних проводах.

Відповідь: загальний опір кола 220 Ом, сила струму 1 А.