Фізика. Повторне видання. 7 клас. Бар’яхтар

Фізика. Повторне видання. 7 клас. Бар’яхтар

Цього навчального року починається ваша подорож світом нової для вас науки — фізики. Ви будете спостерігати явища природи, проводити справжні наукові експерименти й на кожному уроці робити власні маленькі відкриття.

Будьте уважними й наполегливими, вивчаючи зміст кожного параграфа, не обминайте додаткових рубрик, і ви зможете застосовувати здобуті знання в повсякденному житті.

Розділ 1. Методи пізнання природи. Фізика як природнича наука

§ 1. Фізика — наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища

§ 2. Експериментальні та теоретичні методи досліджень законів природи

§ 3. Фізичні величини та їх вимірювання

§ 4. Поняття про різні види матерії. Будова речовини

§ 5. Рух і взаємодія частинок речовини

Експериментальна робота. Вимірювання розмірів малих тіл методом рядів

Підбиваємо підсумки розділу 1 «Методи пізнання природи. Фізика як природнича наука»

Розділ 2. Механічний рух

Тема «Фізичні величини, що характеризують механічний рух. Прямолінійний рівномірний рух»

§ 6. Механічний рух. Відносність руху та спокою

§ 7. Траєкторія руху. Шлях. Переміщення

§ 8. Рівномірний рух. Швидкість руху

§ 9. Учимося розв’язувати задачі

§ 10. Графіки рівномірного руху

§ 11. Нерівномірний рух. Середня швидкість

Лабораторна робота № 1. Визначення середньої швидкості руху тіла

Підбиваємо підсумки теми «Фізичні величини, що характеризують механічний рух. Прямолінійний рівномірний рух»

Тема «Рівномірний рух по колу. Коливальний рух»

§ 12. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

Лабораторна робота № 2. Вимірювання періоду обертання та обертової частоти

§ 13. Рух Землі і Місяця

§ 14. Коливальний рух. Апмлітуда, період і частота коливань

Лабораторна робота № 3. Дослідження коливань нитяного маятника

Підбиваємо підсумки теми «Рівномірний рух по колу. Коливальний рух»

Розділ 3. Взаємодія тіл. Сили в природі

Тема «Явище інерції. Інертність і маса тіла. Густина речовини»

§ 15. Явище інерції

§ 16. Інертність тіла. Маса

Лабораторна робота № 4. Вимірювання маси тіл

§ 17. Густина. Одиниці густини

Лабораторна робота № 5. Визначення густин твердого тіла та рідини

§ 18. Учимося розв’язувати задачі

Пібдиваємо підсумки теми «Явище інерції. Інертність і маса тіла. Густина речовини»

Тема «Імпульс тіла. Реактивний рух»

§ 19. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу

§ 20. Учимося розв'язувати задачі

§ 21. Реактивний рух

Підбиваємо підсумки теми «Імпульс тіла. Реактивний рух»

Тема «Сили в природі»

§ 22. Сила — міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил

§ 23. Деформація тіла. Сила пружності

§ 24. Закон Гука. Динамоментр

Лабораторна робота № 6. Дослідження пружних властивостей тіл

§ 25. Сила тяжіння. Вага тіла

§ 26. Тертя. Сила тертя

§ 27. Учимося розв'язувати задачі

Лабораторна робота № 7. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

Підбиваємо підсумки теми «Сили в природі»

Тема «Тиск твердих тіл, рідин і газів»

§ 28. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

Лабораторна робота № 8. Вимірювання тиску твердого тіла на опору

§ 29. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля

§ 30. Гідростатичний тиск

§ 31. Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри

§ 32. Сполучені посудини. Манометри

§ 33. Гідростатичні та пневматичні пристрої

Підбиваємо підсумки теми «Тиск твердих тіл, рідин і газів»

Тема «Виштовхувальна сила. Плавання тіл»

§ 34. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

Лабораторна робота № 9. Гідростатичне зважування тіла

§ 35. Умови плавання тіл

Лабораторна робота № 10. Перевірка умов плавання тіла

§ 36. Судноплавство та повітроплавання

Підбиваємо підсумки теми «Виштовхувальна сила. Плавання тіл»

Відповіді до вправ і завдань для самоперевірки

Інструкція з безпеки для учнівства під час проведення занять у кабінеті фізики