Всесвітня історія у визначеннях, таблицях і схемах - 10—11 клас

Всесвітня історія у визначеннях, таблицях і схемах - 10—11 клас

Пропонований навчальний посібник є довідником з курсу всесвітньої історії для 10—11 класів. Переважна форма подання матеріалу — у вигляді схем і таблиць, що полегшує його сприйняття. Посібник структурований відповідно до чинної навчальної програми. Призначений для учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів. учителів історії, а також абітурієнтів.

Новітня Історія (1914-1939 рр.)

Вступ

Тема 1. Передумови Першої світової війни

Тема 2. Повоєнне облаштування світу

Тема 3. Провідні держави світу в 1920—1930-х рр.

Тема 4. Росія — СРСР у 1917—1939 рр.

Тема 5. Країни Центральної та Східної Європи в умовах 1920—1930-х рр.

Тема 6. Країни Сходу та Латинської Америки

Тема 7. Міжнародні відносини 1930-х рр. Назрівання Другої світової війни

Тема 8. Розвиток культури в перші десятиліття XX ст.

Новітня Історія (1939 р. - сьогодення)

Тема 1. Друга світова війна. Світ після Другої світової війни

Тема 2. США та Канада в 1945 р. — на початку XXI ст.

Тема 3. Країни Західної Європи (1945 р. — початок XXI ст.)

Тема 4. СРСР. Нові незалежні держави

Тема 5. Країни Центральної та Східної Європи (1945 р. — початок XXI ст.)

Тема 6. Розвиток провідних країн Азії, Африки та Латинської Америки в другій половині XX — на початку XXI ст.

Тема 7. Міжнародні відносини в другій половині XX — на початку XXI ст.

Теми 8-9. Розвиток культури (1945 р. — початок XXI ст.). Глобальні проблеми людства