Всесвітня історія у визначеннях, таблицях і схемах - 10—11 клас

Тема 6. Розвиток провідних країн Азії, Африки та Латинської Америки в другій половині XX — на початку XXI ст.

Розпад світової колоніальної системи

Деколонізація — ліквідація колоніального володарювання й надання політичної незалежності колишнім колоніям.

Причини

Демократизація світового співтовариства після Другої світової війни.

Створення національних політичних партій та організацій.

Посилення національно-визвольного руху.

Прагнення національної буржуазії посісти панівне становище у своїх країнах, зростання ролі інтелігенції та робітничого класу.

Розуміння європейськими державами переваг вивозу свого капіталу до країн Азії та Африки для будівництва там підприємств через наявність дешевої робочої сили, джерел сировини та енергоносіїв.

І етап (1945— 1955 рр.)

1947 р. — надання незалежності колишнім англійським колоніям — Індії та Пакистану; 1948 р. — створення незалежних урядів у Бірмі, Ізраїлі та Цейлоні.

Революції у В'єтнамі та Індонезії, метрополії яких (Франція та Голландія) спробували повернути панування над цими країнами, але зазнали поразки; 1954 р. — здобуття незалежності Лаосом і Камбоджею.

У результаті: виникнення 15 суверенних держав.

II етап (середина 1950-х — кінець 1960-х рр.)

Більш організоване та планомірне вирішення питань про надання незалежності колоніям.

1960 р. — прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Декларації про надання незалежності колишнім колоніальним країнам; «Рік Африки» — надання незалежності 17 африканським країнам.

1954—1962 рр. — колоніальна війна в Алжирі, у який цій французькій колонії вдалося відстояти власну незалежність.

У результаті: здобуття незалежності 7 країнами Азії та 37 — Північної та Екваторіальної Африки.

III етап (з другої половини 1970-х рр.)

1975 р. — надання незалежності португальським колоніям — Анголі, Мозамбіку, Сан-Томе та Принсіпі.

1990 р. — надання незалежності останній африканській колонії — Намібії.

Здобуття до середини 90-х рр. XX ст. незалежності 11 країнами Південної Африки.

У результаті: ліквідація залишків колоніальної імперії.

Шляхи розвитку незалежних держав. Нові індустріальні країни Сходу

● Вирішення завдань зміцнення політичної незалежності, завоювання економічної самостійності, проведення соціальних реформ, розвиток освіти та культури.

Обрання окремими країнами Азії та Африки під тиском СРСР «соціалістичної орієнтації» (Ангола, Алжир, Гвінея-Бісау, Ефіопія, Мозамбік, Південний Ємен та ін.), розвиток яких характеризувався наявністю державного сектору, централізованим регулюванням економіки, насильницьким кооперуванням, створенням авторитарних політичних структур, обмеженням громадянських свобод тощо; 1980-ті рр. — глибока політична криза майже в усіх країнах, що обрали соціалістичний шлях розвитку; 1990-ті рр. — обрання цими країнами шляху економічної та політичної лібералізації.

● Труднощі перших років незалежності: слабкість національних економік, зорієнтованих на видобування сировини; демографічний бум; нерозвинута інфраструктура тощо.

● Друга половина XX ст. — перетворення більшості країн Азії та окремих країн Африки з аграрні на індустріально-аграрні; набуття окремими державами статусу передових індустріальних держав.

● Успішний економічний розвиток так званих «малих тигрів» (Сінгапур, Гонконг, Тайвань, Південна Корея, Таїланд, Малайзія) та «великих драконів» (КНР, Індонезія, Пакистан).

● Інтенсивні темпи економічного зростання цих країн.

ЯПОНІЯ

Повоєнне реформування країни

● Ліквідація японського мілітаризму.

● 1947 р. — впровадження конституції, згідно з якою в країні була збережена монархія; вищим органом влади проголошувався парламент, який мав обирати уряд.

● Проведення прогресивних реформ, які усунули середньовічні пережитки та спрямували країну на шлях буржуазно-демократичного розвитку.

● 1946—1947 рр. — проведення аграрної реформи, яка ліквідувала поміщицьке землеволодіння.

● Структурна перебудова всієї економіки.

● Проведення реформ податкової системи, системи освіти тощо.

● Соціальні реформи: 8-годинний робочий день, тижнева оплачувана відпустка, обов’язкова безкоштовна 9-річна освіта.

Японське «економічне диво»

Японське «економічне диво» — потужні темпи зростання японської економіки (11 % на рік) протягом 1955—1973 рр.

Причини та передумови

Потужні американські інвестиції.

Оновлення промислового обладнання та створення принципово нових видів виробництва.

Обмежені витрати на оборону.

Працелюбність і дисциплінованість японців.

Реалізація «плану Ідзангі» — плану повоєнного подвоєння національного прибутку, розрахованого на 10 років. Згідно з його положеннями Японія мала посісти провідне місце у світі в окремих галузях економіки, значно підвищити якість товарів, отримувати прибутки за рахунок експорту; план передбачав різке зниження податків та ставок банківських кредитів, завдяки чому в країні мала зрости ділова активність.

Інтенсифікація праці в сільському господарстві, що вивільнило робочі руки, необхідні для реалізації реформ у промисловості.

Використання зарубіжних досягнень (закупівля патентів та ліцензій на наукові відкриття, нові технології тощо).

Висока ефективність державного регулювання економічного розвитку; високий ступінь координації зусиль між державою та приватним бізнесом.

Здійснення протекціоністської політики (обмеження доступу іноземних товарів на внутрішній ринок, сприяння національним виробникам тощо); згодом лібералізація зовнішньої торгівлі.

Результати та наслідки

1951 —1970 рр. — середньорічні темпи приросту промислового виробництва — 15,2 %, темпи зростання ВВП — 11 % на рік.

Створення найсучаснішого виробництва в металургії, автомобілем судно-, приладобудуванні, хімії, електроенергетиці.

Країна перетворилася на провідного виробника електронних та радіотехнічних приладів найвищих світових стандартів (аудіо-стереосистем, відеокамер, відеомагнітофонів тощо), лідера світового науково-технічного прогресу.

Внутрішня та зовнішня політика Японії наприкінці XX — на початку XXI ст.

● 1990-ті рр. — структурна перебудова економіки в напрямі зростання ролі інформаційних технологій та реалізації концепції, головним пріоритетом якої визначені нові знання й інформація.

● Японія — світовий лідер у розвитку галузей, пов’язаних із новітніми технологіями виробництва, використанням передових досягнень науки.

● Слабкі місця японської економіки: значний державний борг, високі податки, значне державне регулювання.

● Боротьба зі стихійними лихами: землетрусами, повенями, цунамі тощо (2011 р. — останній руйнівний землетрус, що призвів до катастрофи на атомній станції «Фукусіма»).

● Стабільна політична ситуація: вміння правлячої ліберально-демократичної партії пристосовуватися до нових умов.

● На зовнішньополітичній арені — прагнення налагодити взаємовигідні відносини з усіма країнами світу; основний стратегічний партнер — США.

КИТАЙ

Проголошення Китайської Народної Республіки (КНР)

Боротьба за владу двох впливових сил — Гоміндану на чолі з Чан Кайші та Комуністичної партії Китаю (КПК) на чолі з Мао Цзедуном, за якими стояли великі держави — США та СРСР.

1946 —1949 рр. — громадянська війна, у ході якої війська Гоміндану були розгромлені; до влади прийшли комуністи.

1 жовтня 1949 р. — урочиста церемонія проголошення Китайської Народної Республіки (КНР).

Евакуація Чан Кайші на о. Тайвань, де в 1950 р. була створена інша китайська держава — Китайська Республіка.

Культ особи Мао Цзедуна

Соціально-економічні експерименти комуністів

1958 р. — план «трьох червоних знамен»:

«Генеральна лінія»: форсована побудова комунізму (за моделлю СРСР).

«Великий стрибок» — курс на форсовану індустріалізацію: різке збільшення видобутку вугілля та виплавки чавуну за рахунок будівництва кустарних доменних печей (так звана «мала металургія»); створення на селі «народних комун», у власність яких перейшли не тільки засоби виробництва, а й свійська худоба, посуд, хатнє начиння; безоплатний і зрівняльний розподіл продовольства; воєнізація праці й побуту.

«Культурна революція» (1966—1967 рр.): створення молодіжної організації хунвейбінів («червоногвардійців») та цзаофанів («бунтарів»), які громили культурні та освітні установи в пошуках ворогів Мао; розправа над вищими посадовцями; виселення жителів міст «на перевиховання» у віддалені села тощо.

Результати та наслідки

Падіння продуктивності праці, низька якість промислової продукції.

Скорочення сільськогосподарського виробництва, голод. Масові селянські повстання.

1961 р. — «врегулювання економіки»: повернення селянам присадибних ділянок; запровадження матеріального стимулювання. Зміцнення влади Мао.

Репресовано понад 100 млн осіб.

Реформування економіки Китаю наприкінці XX — на початку XXI ст.

Грудень 1978 р. — пленум ЦК КПК під керівництвом Ден Сяопіна, який проголосив курс на радикальну реформу з метою побудови соціалізму з китайською специфікою.

Перебудова

сільського

господарства

Розпуск народних комун та кооперативів; надання селянам землі в довгострокову оренду; підвищення державою закупівельних цін на продовольство.

Результат: значне зростання прибутків селян; наповнення продовольством внутрішнього ринку; перетворення Китаю з імпортера сільськогосподарської продукції на її експортера.

Реформування промисловості

Створення особливих економічних районів, через які до країни надходили іноземні інвестиції, сучасні технології тощо. Розширення прав підприємств.

Матеріальне стимулювання робітників.

1984 р. — реформування системи управління державною промисловістю, спрямоване на відмову від централізованого директивного та перехід до ринкових відносин.

Результат: темпи економічного зростання — 11 — 12 % на рік.

Освіта та наука

Реформи в системі освіти: сприяння розвитку професійно-технічної освіти, 9-річне обов’язкове навчання; збільшення фінансування освіти, розширення самостійності вищих навчальних закладів.

1985 р. — реформування системи управління у сфері науки та техніки для її прискореної модернізації відповідно до вимог НТР.

Кінець 1993 р. — початок проведення нових реформ, спрямованих на зміцнення національної валюти, удосконалення податкової системи, захист прав корпорацій та громадян, права власності.

Підвищення життєвого рівня внаслідок проведених реформ.

Вирішальна роль КПК у політичному житті при переході економіки країни на ринкові рейки.

Початок XXI ст. — перетворення Китаю на провідну державу світу.

У 2010 р. голову КНР Ху Цзінтао було визнано найвпливовішим лідером світу.

ІНДІЯ

Перемога народів Індії в боротьбі за незалежність

● Посилення національно-визвольного руху, яким керували дві партії: Індійський національний конгрес (ІНК) на чолі Дж. Неру, який виступав за збереження цілісності країни, та Мусульманська ліга на чолі з М. Алі Джинною, члени якої вимагали створити незалежну мусульманську державу Пакистан.

● 1947 р. — згідно із законом «Про незалежність Індії», ухваленим парламентом Великої Британії, колишню колонію було розділено на два домініони — Індійський Союз (більшість населення — індуси) і Пакистан (більшість — мусульмани).

● Входження обох країн до Британської Співдружності націй.

● Встановлення кордону між новоутвореними державами без урахування історичних традицій, що призводило до конфліктів (штат Кашмір).

● Засудження індійським лідером М. Ганді політики протистояння; на знак протесту він оголосив голодування; 1948 р. під час одного з мітингів М. Ганді було смертельно поранено.

● 26 січня 1950 р. — набуття чинності конституції Індії, за якою країна проголошувалася федеративною республікою; голова держави — президент, який обирався на п’ять років колегією виборців; вищий законодавчий орган — двопалатний парламент (Народна палата і Ради штатів); уряд — Рада Міністрів.

Курс Дж. Неру у внутрішній та зовнішній політиці

Промисловість

Джавахарлал Неру — перший прем’єр-міністр незалежної Індії.

Створення державного сектору в економіці; зміцнення позицій приватного капіталу (легка і харчова галузі); розвиток мішаного сектору економіки (сучасні галузі економіки: аерокосмічна, приладобудівна, нафтохімічна та ін.).

Проблема капіталовкладень.

Допомога з боку західних країн (насамперед Великої Британії та США), які ділилися своїм технічним досвідом, надавали кредити, вкладали кошти в індійську економіку.

Від 1955 р. — економічне співробітництво між Індією та СРСР.

Сільське господарство

Головна проблема індійського села — малоземелля.

Сутність аграрної політики ІНК була зведена до розвитку великих господарств, які мали високу продуктивність.

Обмежений характер «зеленої революції» — комплекс агротехнічних заходів, пов’язаних із застосуванням високоврожайних сортів культур, добрив, сучасної сільськогосподарської техніки (охопила невелику кількість поміщицьких і заможних господарств).

Зовнішня політика

Зовнішньополітичні пріоритети — боротьба за мир, безпеку та співробітництво, протидія агресії, колоніалізму та расизму.

Участь Індії в Русі неприєднання до військових блоків.

Загострення відносин із Китаєм через китайську агресію в Тибеті та окупацію КНР частини індійської території.

Курс І. Ганді у внутрішній та зовнішній політиці

Внутрішня політика

● Індіра Ганді — прем’єр-міністр Індії в 1966—1977 рр.

● Здійснення планового розвитку національних основ економіки.

● Націоналізація 14-ти найбільших банків.

● Погіршення становища в країні за умов світової енергетичної кризи: зниження рівня виробництва в енергетиці, що негативно позначилося на розвитку промисловості; зростання цін; інфляція.

● Погіршення ситуації в сільському господарстві через страшні посухи протягом чотирьох років поспіль.

● Наростання спротиву опозиції та зниження популярності І. Ганді.

● 1975 р. — запровадження в країні надзвичайного стану.

● 1977 р. — прихід до влади правих партій, які об’єдналися в Народну партію («Джаната парті»).

Зовнішня політика

● Неучасть Індії у військових блоках.

● Підтримка миру та міжнародної співпраці.

● Подальший розвиток дружніх радянсько-індійських відносин.

● Засудження агресії США у В’єтнамі.

Розвиток Індії наприкінці XX — на початку XXI ст.

1980 р.

Повернення до влади І. Ганді, уряд якої продовжив курс реформ лівоцентристського спрямування; поступове вирішення економічних проблем. Загострення етнічних та релігійних проблем: виникнення сепаратистських течій — прагнення сикхів створити незалежну державу Халістан на території Пенджабу; застосування ними терористичних методів боротьби.

1984 р.

Захоплення сикхами Золотого храму в м. Амрітсарі (так звана сикхська Мекка); проведення урядовими військами операції «Блакитна зірка», завданням якої було очищення Золотого храму від сикхських терористів.

31 жовтня 1984 р.

Убивство сикхськими екстремістами І. Ганді, що призвело до зростання сепаратистських тенденцій на етнокультурному ґрунті.

1984 р.

Формування уряду Р. Ганді, який вжив рішучих заходів для забезпечення законності й порядку; курс на подальше зміцнення єдності країни, на боротьбу проти сепаратизму; із бідністю, безробіттям, неписьменністю, хворобами тощо; поряд із цим зросли зловживання владою в правлячій партії, що викликало обурення з боку різних верств суспільства.

1991 р.

Призначення дострокових виборів до парламенту; вбивство терористами Р. Ганді; перемога на виборах ІНК; формування уряду на чолі з Н. Рао, який розпочав кардинальні перетворення в економіці: лібералізація економічної системи; збільшення капіталовкладень у промисловість і сільське господарство шляхом залучення іноземних інвестицій.

1991— 1995 рр.

Економічне зростання (5 % на рік).

1996 р.

Перемога на виборах опозиційної релігійно-громадської організації «Бхаратія джаната парті» (БДП) на чолі з А. Біхарі Ваджиаї, який став новим прем’єр-міністром.

1998 р.

Випробування в Індії ядерної зброї (згодом те саме зробив і Пакистан); приєднання до «ядерного клубу». Існування низки проблем: низький рівень доходів населення; зростання населення, яке вже перевищило мільярд людей, сепаратизм етнічних меншин, що завдає шкоди цілісності країни.

КРАЇНИ АФРИКИ ТА БЛИЗЬКОГО СХОДУ

Здобуття незалежності народами континенту

● 1957—1962 рр. — звільнення від колоніалізму майже всіх африканських країн.

● 1957 р. — здобуття незалежності Лівією, Марокко, Тунісом, Суданом, Золотим Берегом (Ганою).

● Відносно спокійна деколонізація колоній Великої Британії, яка створювала адміністрацію з місцевих кадрів: Нігерія (1960), Танганьїка (1961), Уганда (1962), Кенія (1963), Занзібар (1964).

● 1960 р. — здобуття незалежності Сомалі, територія якої належала Британії та Італії; 1992 р. — початок у Сомалі громадянської війни, яку не спромоглися зупинити навіть війська ООН.

● «Поділ» колишніх колоній на сфери впливу між СРСР та західним світом.

● Трайбалізм — залишки родоплемінного ладу, схильність до культурної, суспільно-політичної відокремленості племен і міжплемінної ворожнечі.

● Встановлення авторитарних режимів, фальсифікації виборів.

● Регулярні військові перевороти і міжетнічні чистки (Руанда, Сомалі, Ліберія). Нестача професійних державних чиновників, корупція.

● Відсталість провінцій порівняно з центром.

● Економіка більшості країн базується на сільськогосподарському виробництві або видобутку корисних копалин (Нігерія — нафта, Замбія — мідь).

● Найвідсталіший континент світу, масова неписьменність, яка перешкоджає поширенню передових технологій.

● Втрата інтересу великих держав до Африки через закінчення «холодної війни»; скорочення допомоги.

Періодичний голод, що долається тільки за сприяння ООН.

● Міждержавні конфлікти через адміністративні кордони, які не збігаються з етнічними.

Крах апартеїду на півдні Африки

● Апартеїд — крайня форма расової дискримінації.

● 1948 р. — офіційне запровадження в Південно-Африканському Союзі (ПАС; від 1961 р. — ПАР — Південно-Африканська Республіка) політики апартеїду («роздільне існування» рас).

● Уряди ПАС ухвалили понад 300 законів, сформували систему апартеїду. Особливої гостроти набув закон «Про розвиток», який обґрунтовував створення за межами проживання білої громади 10 бантустанів — маріонеткових «національних держав», призначених для окремих етнічних груп.

● Розгортання населенням Африки боротьби проти апартеїду. Боротьба проти апартеїду Африканського національного конгресу (АНК) на чолі з Н. Манделою, який згодом був заарештований та засуджений до довічного ув’язнення.

● 1989 р. — початок поступового демонтажу системи апартеїду, пов’язаний з приходом до влади Ф. де Клерка (лідер націоналістичної партії): скасування обмежень для африканського населення, анулювання закону про заборону мішаних шлюбів.

● 1994 р. — перші вибори до парламенту без расової дискримінації, на яких перемогу здобув АНК; обрання президентом ПАР Н. Мандели, політика якого була спрямована на національне примирення та покращення соціально-економічного становища африканського населення.

● 1999 р. — перемога на чергових президентських виборах Т. Мбекі, який продовжив курс свого попередника.

Створення держави Ізраїль

1897 р.

Ухвалення сіоністським конгресом у Базелі рішення про утворення на території Палестини держави євреїв.

1920-ті рр.

Початок переселення євреїв на підмандатну Великій Британії територію Палестини, де проживали араби.

1947 р.

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН про створення на території Палестини єврейської (56 % території) та арабської (43 %) держави.

1948 р.

Виведення британських військ із Палестини, проголошення Держави Ізраїль; перший прем’єр-міністр Д. Бен-Гуріон; початок протистояння між євреями та арабами, які виступили противниками єврейської держави на своїй «священній землі».

Близькосхідна проблема та шляхи її врегулювання

1948— 1949 рр.

Вторгнення в Ізраїль військ Єгипту, Сирії, Іраку, Лівану, Йорданії.

Результат: Єгипет захопив сектор Газа, Сирія — Голани і Галілею, Йорданія подвоїла свою територію; Ізраїль зберіг незалежність.

1956 р.

Агресія Великої Британії, Франції, Ізраїлю проти Єгипту. Мета — покарати країну за націоналізацію Суецького каналу та допомогу Алжиру у війні з Францією, розширення ізраїльських територій.

Результат: війна була засуджена СРСР і США, війська виведені з Єгипту.

1967 р.

Випереджаючий удар Ізраїлю по союзниках Єгипту, Іраку, Сирії, Йорданії («шестиденна війна»). Ізраїльтяни захопили Сінайський півострів, арабську частину Єрусалима, Західний берег річки Йордан, Голанські висоти.

Результат: військова перемога, проте дипломатична поразка Ізраїлю: СРСР і союзники розірвали дипломатичні відносини з Ізраїлем, арабські країни відмовилися вести переговори; формування прорадянського табору (Єгипет, Організація визволення Палестини, Ірак, Сирія); гостре протистояння на Близькому Сході.

1969 р.

Оголошення Єгиптом Ізраїлю «війни на виснаження»: серія бомбардувань та вилазок спецназу за участю радянських військових.

Результат: людські втрати та матеріальні збитки з обох сторін.

1973 р.

«Війна Судного дня»: єгипетсько-сирійська агресія проти Ізраїлю.

Результат: поразка Єгипту (втрата Сінайського півострова, Голанських висот, Західного берега річки Йордан); закінчення війни під тиском СРСР і США.

1978 р.

Кемп-Девідський мирний договір між Єгиптом та Ізраїлем (за посередництва США): Ізраїль повертав Сінайський півострів в обмін на встановлення дипломатичних відносин.

1982— 1983 рр.

Участь Ізраїлю в Ліванській громадянській війні між християнською меншістю та мусульманською більшістю.

Результат: до кінця XX ст. південь Лівану перебував під контролем Ізраїлю.

1987 — 1996 рр.

Перша інтифада — народне повстання палестинців. Результат: на Західному березі річки Йордан та в секторі Газа виникла Палестинська автономія, очолювана Я. Арафатом.

2000 — 2005 рр.

Друга інтифада. Будівництво Ізраїлем «стіни безпеки», що відгородила Ізраїль від палестинських земель; виведення ізраїльських поселень із сектора Гази; розробка і початок реалізації плану «дорожня карта» з мирного врегулювання проблеми.

ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

Особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн регіону в повоєнний час

● Країни Латинської Америки поділяються на три групи: Аргентина, Бразилія, Мексика, Чилі — країни з найбільш розвиненою обробною промисловістю; Колумбія, Венесуела, Перу — розвинута гірнича промисловість; решта країн — переважно аграрні.

● Латифундизм (великі землеволодіння), архаїчність відносин у сільському господарстві.

● Реалізація ідеї імпортозамінної індустріалізації, суть якої полягала у створенні власного машинобудування та інших галузей промисловості; із цією метою одержавлення значної частини економіки, а також будівництво підприємств державного сектору; провідники цієї політики — X. Перон в Аргентині, Ж. Варгас та Ж. Кубічек у Бразилії та інші.

● Велике соціальне розшарування (понад 70 млн латиноамериканців живуть за межею бідності).

● Намагання США запобігти проникненню в регіон СРСР: із цією метою посилення військово-політичного співробітництва з країнами Латинської Америки (1948 р. — укладення угоди про колективну безпеку; створення Організації американських держав (ОАД) тощо).

● Економічна інтеграція: Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі (11 країн); Латиноамериканська економічна система (26 країн), Спільний ринок країн півдня Америки (МЕРКОСУР).

● Наявність потужних і впливових кримінальних структур, нелегальне виробництво наркотиків.

● 1960-ті рр. — військові перевороти в Еквадорі, Гватемалі, Гондурасі, Домініканській республіці, Бразилії; прихід до влади лівих сил на Кубі, у Чилі та Нікарагуа.

Варіанти революційного процесу

Кубинська революція

Розгортання на Кубі боротьби проти військово-політичної диктатури американського ставленика Ф. Батісти-і-Сальдівари молодих революціонерів на чолі з Ф. Кастро.

1951 р. — перемога кубинських революціонерів; обрання Ф. Кастро прем’єр-міністром, який основне своє завдання вбачав у зміцненні незалежності Куби від США; націоналізація американської власності; зближення з СРСР; перетворення Куби на типову соціалістичну країну; збереження традиційної залежності кубинської економіки від експорту цукру (основні експортери — СРСР і країни Східної Європи).

Революція в Чилі

1973 р. — військовий переворот у Чилі, унаслідок якого було повалено уряд президента-соціаліста С. Альєнде і встановлена диктатура А. Піночета, яка проіснувала до 1990 р.

Встановлення режиму терору і масових репресій, водночас — прискорені реформи і темпи розвитку економіки.

Встановлення конституційного ладу в ряді країн регіону

● 1980—1990 рр. — повалення авторитарних режимів у 13 країнах Латинської Америки; переважно мирний перехід від диктатури до демократії в більшості країн регіону, окрім Гранади та Панами, де мало місце воєнне втручання.

● Розгортання громадянської війни в Нікарагуа та Сальвадорі; 1990 р. — завершення війни в Нікарагуа проведенням вільних виборів.

● Кінець XX ст. — відмова більшості країн регіону від системи протекціонізму; поворот до роздержавлення та приватизації, до демократії та ринку; активна інтеграція країн регіону у світове господарство; залучення в економіку іноземних інвестицій.