Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Васильків - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Васильків - Нова програма

Зміст підручника містить теоретичний матеріал відповідно до вікових особливостей учнів і практичні завдання для формування умінь застосовувати знання норм різних галузей права у розв’язанні життєвих ситуацій та вибору моделі правової поведінки. Методичний апарат підручника сприятиме розвитку навичок критичного мислення та предметних компетентностей дев’ятикласників, а також реалізації міжпредметних зв’язків.

§ 1. Вступ до «Основ правознавства»

Розділ I. Основи теорії держави і права

§ 2. Держава

§ 3. Державний лад

§ 4. Право

§ 5. Соціальні норми в житті людей. Практичне заняття № 1

Розділ IІ. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність

§ 6. Правовідносини

§ 7. Правопорушення

§ 8. Юридична відповідальність

§ 9. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння. Практичне заняття № 2

§ 10. Урок узагальнення знань із тем «Основи теорії держави і права», «Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність»

Розділ IІІ. Взаємозв'язок людини і держави

§ 11. Конституція України

§ 12. Людина і держава

§ 13. Органи державної влади в Україні

§ 14. Органи місцевого самоврядування

§ 15. Звернення громадян. Практичне заняття № 3

§ 16. Урок узагальнення знань із теми «Взаємозв'язок людини і держави»

Розділ IV. Демократичне суспільство та його цінності

§ 17. Цивільні правовідносини

§ 18. Власність неповнолітніх. Практичне заняття № 4

§ 19. Захист прав споживачів. Практичне заняття № 5

§ 20. Особливості електронного продажу й операцій із кредитною карткою

§ 21. Сімейні правовідносини. Дитина в сім’ї

§ 22. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Практичне заняття № 6

§ 23. Неповнолітні у трудових правовідносинах

§ 24. Працевлаштування неповнолітніх. Практичне заняття № 7

§ 25. Адміністративні правопорушення та відповідальність за них

§ 26. Кримінальні правопорушення та відповідальність за них

§ 27. Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх. Практичне заняття № 8

§ 28. Урок узагальнення знань із теми «Неповнолітні як суб'єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин»

Розділ V. Якщо право – це професія

§ 29. Юридична діяльність

§ 30. Юристи в системі правосуддя

§ 31—32. Ігровий суд. Практичне заняття № 9

§ 33. Урок узагальнення знань із теми «Якщо право — це професія»

Додаток. Схеми і таблиці

Термінологічний словник