Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Васильків - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 16. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ із теми «Взаємозв'язок людини і держави»

Завдання для узагальнення та перевірки знань, умінь і навичок учнів

1. Поясніть значення термінів і понять:

Конституція

Людина

Особа

Громадянин

Громадянство

Права людини

Свободи людини

Органи державної влади

Місцеве самоврядування

Рада

Звернення громадян

Електронна петиція

Територіальна громада

Конституційні обов’язки

2. Перелічіть:

Ознаки конституції

Обов’язки громадянина

Принципи громадянства

Основні види прав людини

Державні органи, що займаються питаннями громадянства

3. Розкажіть про:

Обставини прийняття Конституції України в 1996 р.

Повноваження Конституційного Суду України

Підстави набуття громадянства України

Принцип розподілу влади на три гілки

Спосіб та порядок формування органів місцевого самоврядування

Вимоги, яким повинні відповідати кандидати на пост Президента України, судді Конституційного суду України, кандидати у народні депутати України, кандидати у депутати місцевих рад

4. Наведіть приклади:

Підстав, за яких громадянин (-ка) України може втратити громадянство

Підзаконних нормативно-правових актів

Як в Україні можна діяти, щоб захистити свої права

Коли звернення особи не підлягає розгляду і вирішенню

Видів звернень громадян

Громадянських (особистих), політичних, економічних, соціальних, культурних прав людини і громадянина

5. Схарактеризуйте:

Значення Конституції України

Структурні частини Конституції України

Систему державних органів України

Систему органів виконавчої влади

Систему судів загальної юрисдикції

Систему органів місцевого самоврядування

Совноваження органів місцевого самоврядування

Механізми захисту прав людини

Форми участі громадян у житті держави

Форми участі громадян у житті місцевої громади

Порядок реалізації права громадян на звернення

6. Оберіть один із запропонованих висловів видатних людей і поясніть, чому він є привабливим для вас:

1) Коли в людини є народ, тоді вона уже людина. (Л. Костенко)

2) Хто твердить — люблю свій народ, а не виконує своїх обов’язків перед ним, — той твердить лож. (І. Франко)

3) Ми не одні у світі, і хоч би що ми робили, ми несемо відповідальність перед іншими за все, що відбувається. (Г.-О. Марсель)

4) Моє право полягає у тому, що в інших є обов’язки щодо мене. (В. Віндельбанд)

5) Політичні обов’язки можуть змінюватися; обов’язки людини перед людиною — ніколи. (Ж. Ренар)

6) Розуміння права розвиває розуміння обов’язку. Загальний закон — це свобода, яка закінчується там, де починається свобода іншого. (В. Гюго)

7) Права людини — це той абсолютний кордон, якого не повинна перетинати жодна держава. (П. Рабинович)

8) Вертикальна влада паралелей не терпить. (В. Шамша)

9) Уряд, створюючи закони та встановлюючи податки, подібний до лікаря, який, лікуючи хворого, повинен обирати менше зло. (І. Бентам)

10) Шукайте правди в своїй громаді. (С. Петлюра)

7. Підготуйте повідомлення у формі есею на одну із тем:

«Конституція Пилипа Орлика — перша Конституція у світі чи значення цього документа перебільшують?»

«У кого в Україні більший обсяг прав і обов’язків — у громадянина України чи в іноземця?»

«Чи достатньою є кількість народних депутатів у складі ВРУ, чи їх кількість доцільно зменшити або збільшити?»

8. Поміркуйте і дайте аргументовану відповідь на запитання:

Чи є розподіл влади на три гілки ознакою демократичної і правової держави?

«Права людини» і «права громадянина» — поняття тотожні чи різняться?

Право на освіту є соціально-економічним чи культурним правом людини?

Чи є рішення місцевої ради законом для відповідної територіальної громади?

9. Визначте, які із цих тверджень є правильними:

Населення України становлять тільки громадяни України.

Особа без громадянства після укладення шлюбу з громадянином чи громадянкою України автоматично набуває громадянства України.

Втратити громадянство України може особа, яка вчинила злочин на території іншої держави.

Дитина, яка досягла 14 років, має право самостійно подати позов до суду.

Президент України очолює виконавчу гілку влади.

Конституційний склад ВРУ — 450 депутатів.

Максимальний термін повноважень КМУ дорівнює терміну повноважень Президента України.

Судову владу в Україні здійснюють суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України.

Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб будь-якою мовою, прийнятною для сторін.

За розгляд звернення громадян стягується плата.

Посадовою особою місцевого самоврядування в населених пунктах, що увійшли до складу добровільного об’єднання територіальних громад, є війт.

Голів місцевих рад усіх рівнів обирають мешканці відповідних територіальних громад.

Органи місцевого самоврядування обирають на 5 років.

Голову обласної ради обирають мешканці області.

Голову міської ради обирають мешканці міста.

Правовий зв'язок із державою виражається лише в обов’язках громадян.

Тлумачити Конституцію України можуть народні депутати України та депутати місцевих рад усіх рівнів.

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України.

10. Складіть завдання до кросворду. Це можуть бути традиційні визначення або нестандартні трактування.

11. Випробуйте себе у тестуванні:

1. Особу, що має правовий зв’язок із певною державою, позначає поняття:

а) людина;

б) індивід;

в) громадянин;

г) апатрид.

2. Основними організаційно-правовими формами роботи ВРУ є:

а) сесії та президія;

б) колегії;

в) фракції та комітети;

г) сесії та засідання.

3. Органами місцевого самоврядування в Україні є:

а) трудові колективи;

б) громадські організації;

в) міські ради;

г) політичні партії.

4. Згідно з Конституцією України місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів:

а) Автономної Республіки Крим;

б) району;

в) області;

г) міста, села, селища.

5. У разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання його обов’язків тимчасово покладається на:

а) віце-президента;

б) Голову Верховної Ради;

в) Прем’єр-міністра України;

г) Уповноваженого ВРУ з прав людини.

6. До системи органів виконавчої впади в Україні НЕ належать:

а) Державні комітети;

б) Кабінет Міністрів України;

в) органи місцевого самоврядування;

г) місцеві державні адміністрації.

7. Вищим органом у системі органів-виконавчої влади України є:

а) Президент України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Прем’єр-міністр України;

г) Верховна Рада України.

8. Активне виборче право в Україні надається громадянам із:

а) 14 років;

б) 16 років;

в) 18 років;

г) 21 року.

9. Представницьким органом влади в Україні є:

а) Верховна Рада України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Конституційний Суд України;

г) Міністерство оборони України.

10. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є:

а) територіальні громади;

б) державні органи;

в) держава;

г) народ.

11. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина здійснює:

а) Голова Верховної Ради України;

б) народні депутати України;

в) Рада національної безпеки та оборони України;

г) Уповноважений ВРУ з прав людини.

12. Президент України обирається строком на:

а) 4 роки;

б) 5 років;

в) 6 років;

г) 7 років.

13. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є:

а) Конституційний суд України;

б) Верховний суд України;

в) Генеральна Прокуратура України;

г) Вища Рада правосуддя.

14. Конституція України була прийнята:

а) 16 липня 1990 р.;

б) 24 серпня 1991 р.;

в) 28 червня 1996 р.;

г) 24 серпня 1996 р.

15. Укажіть правильну відповідь:

а) громадянство України можна отримати лише за народженням;

б) особи без громадянства — це «біпатриди»;

в) в Україні існує єдине громадянство;

г) у разі одруження з особою, яка перебуває в іноземному громадянстві, громадянство України втрачається.