Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Васильків - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 28. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ із теми «Неповнолітні як суб'єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин»

Завдання для узагальнення та перевірки знань, умінь і навичок учнів

1. Поясніть значення термінів і понять:

Цивільна правоздатність

Цивільна дієздатність

Цивільна правосуб’єктність

Неповнолітні

Споживач

Платіжна картка

Кредит

Власність

Сім’я

Шлюб

Робочий час

Час відпочинку

Адміністративне правопорушення

Адміністративне стягнення

Злочин

Кримінальний проступок

2. Перелічіть:

Права споживачів

Види кримінальних покарань, що їх застосовують до неповнолітніх

Обов’язки споживачів

Види адміністративних стягнень, що їх застосовують до неповнолітніх

3. Розкажіть про:

Майнові права неповнолітніх

Взаємні обов’язки батьків і дітей

Шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

Державні органи з охорони прав дітей

Особливості електронного продажу

Охорону праці неповнолітніх

Особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми

Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх

Прийняття на роботу неповнолітніх

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

4. Наведіть приклади:

Адміністративних правопорушень

Адміністративних стягнень

Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

Реалізації права власності

Кримінальних покарань

Злочинів

Способів працевлаштування неповнолітніх

Захисту прав споживачів

5. Схарактеризуйте:

Обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх осіб

Права неповнолітніх як власників

Права і обов’язки батьків і дітей

Права споживачів

Адміністративну відповідальність неповнолітніх

Час відпочинку неповнолітніх

Робочий час неповнолітніх

Кримінальну відповідальність неповнолітніх

6. Оберіть один із запропонованих висловів видатних людей і поясніть, чому він є привабливим для вас:

1) Знання законів має полягати не в тому, аби пам’ятати їхні слова, а в тому, щоб розуміти їх зміст. (Цицерон)

2) Людина, яка нікому не потрібна і якій нічого не належить, живе, як листок, зірваний вітром із дерева. (Дж. Майєрофф)

3) Вільна праця і є життя. (К. Ушинський)

4) Судити про велич і стійкість будь-якого суспільства можна завдяки одному простому критерію, а саме: як це суспільство піклується про дітей, старих і хворих. (А. Тойнбі)

5) Хто собі який віз, живучи на цьому світі, приготував, на такому й буде завезений туди, куди його спрямує вирок Божий. (К. Сакович)

6) Якщо бідність — матір злочинів, то безрозсудність — їх батько. (Ж. Лабрюйєр)

7) Хто, маючи можливість попередити злочин, не робить цього, той йому сприяє. (Сенека молодший)

7. Підготуйте повідомлення у формі есею на тему:

«Суб’єкт права і суб’єкт правовідносин: тотожні чи відмінні поняття?»

«Шлюбний вік, установлений законодавством, є достатнім чи його доцільно збільшити?»

«Адміністративні стягнення та кримінальні покарання: спільне та відмінне»

8. Поміркуйте і дайте аргументовану відповідь на запитання:

Чи можна обмежити правоздатність фізичної особи?

Чим відрізняється опіка від піклування?

Які правоможності має власник щодо свого майна?

Чи є допомога підлітка у веденні домашнього господарства працею?

Чи можливо притягнути до відповідальності особу, якщо в її діянні вина відсутня?

9. Визначте, які з цих тверджень є правильними:

Діти у віці від 14 до 18 років мають часткову дієздатність.

Український народ є суб’єктом права власності.

У разі придбання споживачем непридатного харчового продукту продавець зобов’язаний замінити його на придатний до споживання або повернути його вартість.

Платіжні картки не можуть бути корпоративними, а тільки особистими.

Метою шлюбу є створення сім’ї, народження і виховання дітей, ведення спільного господарства.

Під час прийняття на роботу особа повинна повідомити роботодавця про партійну і національну належність.

Неповний робочий день або тиждень встановлюється для працівника за наказом роботодавця.

Адміністративний арешт може призначатися на строк не більше 15 діб.

І злочини, і адміністративні правопорушення можуть вчинятися як з умислом, так і з необережності.

Злочин — це суспільно небезпечна, винна дія.

До неповнолітніх застосовується арешт як міра покарання.

Для написання заяви про прийом на роботу встановлено зразок бланка.

У певних випадках кримінальна відповідальність неповнолітніх може наставати з 14 років.

Держава намагається забезпечити дітям, позбавленим батьківського піклування, виховання в сімейних умовах.

Кримінальна відповідальність настає лише у разі наявності всіх елементів складу правопорушення.

Опікун дає згоду на вчинення неповнолітнім продажу свого майна.

Батьки дітей у віці від 14 до 18 років мають повноваження піклувальника.

Неповнолітнім надається щорічна відпустка тривалістю один місяць.

10. Складіть завдання до кросворду. Це можуть бути традиційні визначення або нестандартні трактування.

11. Випробуйте себе у тестуванні:

1. Обмежити громадянина у дієздатності за заявою близьких чи родичів, а також призначити піклувальника може:

а) РАЦС; б) поліція; в) суд; г) місцева рада.

2. Визнати особу недієздатною може:

а) трудовий колектив; б) міністерство юстиції; в) міська рада; г) суд.

3. Шлюб, якщо його укладено жінкою та чоловіком або одним із них без наміру створення сім’ї та набуття прав та обов’язків подружжя, є:

а) неукладеним; б) фіктивним; в) незаконним; г) неправомірним.

4. Цивільна правоздатність фізичних осіб виникає:

а) від моменту народження; б) із 14 років; в) із 18 років; г) від моменту звернення до відповідних державних органів.

5. Повна цивільна дієздатність фізичних осіб виникає:

а) від моменту народження; б) із 14 років; в) із 18 років; г) від моменту звернення до відповідних державних органів.

6. Дієздатність особи може бути обмежена:

а) у випадку ув’язнення;

б) у разі зловживання психотропними речовинами;

в) у разі розірвання шлюбу;

г) від моменту народження.

7. Не можуть бути усиновлювачами особи, які:

а) обмежені у дієздатності;

б) вже мають усиновлених дітей;

в) мають вдома хатніх тварин;

г) не мають педагогічної освіти.

8. Мати або батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо:

а) не допомагають дитині виконувати домашні завдання;

б) жорстоко поводяться з дитиною;

в) не дозволяють дитині дивитися телевізор, грати у комп’ютерні ігри та в інший спосіб обмежують права та інтереси дитини;

г) примушують дитину до жебракування.

9. Дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків, — це:

а) правопорушення;

б) проступок;

в) правочин;

г) злочин.

10. Підтверджує право на знижку чи створює певний віртуальний накопичувальний баланс:

а) кредитна картка;

б) дисконтна картка;

в) ідентифікаційна картка;

г) платіжна картка.

11. Видами адміністративного стягнення є:

а) позбавлення волі;

б) арешт;

в) догана;

г) звільнення з роботи.

12. Адміністративній відповідальності підлягають осудні особи, які досягли:

а) 12-річного віку;

б) 14-річного віку;

в) 16-річного віку;

г) 18-річного віку.

13. За загальним правилом кримінальна відповідальність настає з:

а) 12-річного віку;

б) 14-річного віку;

в) 16-річного віку;

г) 18-річного віку.

14. Об'єкт злочину — це:

а) суспільні відносини, на які посягає злочин, завдаючи їм певної шкоди, і які поставлені під охорону закону про кримінальну відповідальність;

б) знаряддя, завдяки якому було вчинено злочин;

в) особа, якій на момент злочину виповнилося 16 років;

г) активна, свідома, суспільно небезпечна, протиправна поведінка суб’єкта.

15. Виправні роботи як кримінальне покарання призначають на строк:

а) від 1 місяця до 1 року;

б) від 3 місяців до 2 років;

в) від 2 місяців до 1 року;

г) від 2 місяців до 2 років.