Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Савчин

Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Савчин

Підручник створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо навчального предмета «Хімія» та чинної програми для навчання хімії на рівні стандарту, затвердженої МОН України.

Зміст навчальних тем спрямовано на формування предметних компетентностей учнівської молоді. Методичний апарат підручника зорієнтований на вікові особливості десятикласників і передбачає різноманітні види діяльності. У змісті підручника подано відомості про будову, класифікацію, номенклатуру, гомологію та структурну ізомерію органічних речовин, зокрема вуглеводнів, оксигеновмісних і нітрогеновмісних. Розкрито їхні фізичні та хімічні властивості, застосування, причини багатоманітності й взаємозв'язки між ними.

Повторення початкових понять про органічні речовини

§ 1. Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів

§ 2. Склад, властивості, застосування представників оксигеновмісних органічних речовин

§ 3. Нітрогеновмісні органічні речовини: аміноетанова кислота. Класифікація органічних сполук

Тема 1. Теорія будови органічних сполук

§ 4. Теорія будови органічних сполук. Явище ізомерії. Ізомери

§ 5. Ковалентні карбон-карбонові зв'язки в молекулах органічних сполук. Класифікація органічних сполук

§ 6. Розв'язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів

Повторюємо й узагальнюємо тему 1 «Теорія будови органічних сполук»

Тема 2. Теорія будови органічних сполук

§ 7. Класифікація вуглеводнів. Алкани

§ 8. Алкени та алкіни

§ 9. Розрахункові задачі на виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною

§ 10. Арени. Бензен

§ 11. Розв'язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини за масою, об'ємом або кількістю речовини реагентів чи продуктів реакції

§ 12. Застосування вуглеводнів

Повторюємо й узагальнюємо тему 2 «Вуглеводні»

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки

§ 13. Спирти. Насичені одноатомні спирти, їхні фізичні та хімічні властивості

§ 14. Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу

§ 15. Фенол, фізичні та хімічні властивості

Повторюємо й узагальнюємо підтему «Спирти. Фенол»

§ 16. Альдегіди

§ 17. Карбонові кислоти

Повторюємо й узагальнюємо підтему «Альдегіди. Карбонові кислоти»

§ 18. Розрахункові задачі на обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об'єму за кількістю речовини, масою або об'ємом реагенту, що містить певну частку домішок

§ 19. Естери. Жири як представники естерів

Повторюємо й узагальнюємо підтему «Естери. Жири як представники естерів»

§ 20. Вуглеводи: глюкоза, сахароза

§ 21. Вуглеводи: крохмаль, целюлоза

Практична робота. Розв'язування експериментальних задач

Повторюємо й узагальнюємо підтему «Вуглеводи»

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки

§ 22. Насичені й ароматичні аміни

§ 23. Амінокислоти

§ 24. Білки як високомолекулярні сполуки

Повторюємо й узагальнюємо тему 4 «Нітрогеновмісні органічні сполуки»

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини та полімерні матеріали на їх основі

§ 25. Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери

§ 26. Вплив полімерних матеріалів на здоров'я людини та довкілля

§ 27. Синтетичні каучуки. Гума

§ 28. Синтетичні волокна

Повторюємо й узагальнюємо тему 5 «Синтетичні високомолекулярні речовини та полімерні матеріали на їх основі»

Тема 6. Багатоманітність та зв'язки між класами органічних речовин

§ 29. Зв'язки між класами органічних речовин

§ 30. Загальні поняття про біологічно активні речовини

§ 31. Роль органічної хімії в розв'язанні сировинної проблеми

§ 32. Роль органічної хімії в розв'язанні енергетичної проблеми

§ 33. Роль органічної хімії в розв'язанні продовольчої проблеми

§ 34. Роль органічної хімії в розв'язанні продовольчої проблеми (продовження)

§ 35. Роль органічної хімії у створенні нових матеріалів

§ 36. Жінки в хімічній науці

Повторюємо й узагальнюємо тему 6 «Багатоманітність та зв'язки між класами органічних речовин»

Відповіді до завдань і розрахункових задач

Додатки

Термінологічний словник