Основи здоров’я. Повторне видання. 9 клас. Тагліна

Основи здоров’я. Повторне видання. 9 клас. Тагліна

Ви тримаєте в руках новий підручник з основ здоров’я, який, сподіваємося, стане для вас попутником на шляху до дорослішання. Ви розумієте, що стаєте старшими, дорослі виявляють до вас більше довіри, але разом з новими правами у вас з’являється більше обов’язків. Тепер ви самостійно несете відповідальність за власні слова, вчинки і своє здоров’я.

Незвичайність цього підручника полягає в тому, що всі теми в ньому розкриті через програвання життєвих ситуацій, які ви легко впізнаєте або зможете уявити, оскільки вони траплялися з вами або ви десь про них чули. Ви зможете поміркувати над ними, поставити себе на місце учасників та учасниць подій, запропонувати вирішення проблеми. Ви, можливо, знайдете тут відповіді на запитання, які вас хвилюють, отримаєте поради, що неодмінно стануть у пригоді в реальному житті.

Розділ 1. Здоров’я людини

§ 1. Сучасне уявлення про здоров’я. Дотримання здорового способу життя

Практичне завдання № 1. Аналіз свого способу життя та особистих цілей

§ 2. Взаємозв’язок складових здоров’я. Чинники, що впливають на показники здоров’я населення

§ 3. Сфери життя людини. Планування життя

Практичне завдання № 2. Довгострокове планування з урахуванням важливих сфер життя

Розділ 2. Фізична складова здоров’я

Збереження і зміцнення фізичної складової здоров’я

§ 4. Взаємозв’язок складових фізичного здоров’я

§ 5. Види рухової активності. Вплив рухової активності на благополуччя людини

§ 6. Складові особистої гігієни. Гігієнічні процедури

§ 7. Біологічні ритми і здоров’я. Значення сну в юнацькому віці

§ 8. Харчування при різному фізичному навантаженні. Контроль за масою тіла

Практичне завдання № 3. Розрахунок калорійності харчового раціону відповідно до енерговитрат організму

Моніторинг здоров’я

§ 9. Види моніторингу фізичної складової здоров’я. Показники фізичного здоров’я

Практичне завдання № 4. Експрес-оцінка індивідуального рівня фізичного здоров’я

Розділ 3. Психічна й духовна складові здоров’я

Самореалізація особистості

§ 10. Самореалізація в підлітковому та юнацькому віці. Складові самореалізації

§ 11. Самопізнання і формування особистості. Формування самооцінки

§ 12. Поняття та складові життєвого самовизначення

§ 13. Критерії і мотиви для вибору професії. Профорієнтація

Практичне завдання № 5. Виявлення професійних схильностей

Емоційне благополуччя

§ 14. Природа та види емоцій. Поняття емоційної зрілості

§ 15. Саморегуляція. Методи самоконтролю

Уміння вчитися

§ 16. Умови ефективного навчання. Активне й пасивне навчання

§ 17. Індивідуальні особливості сприйняття й навчання

Практичне завдання № 6. Визначення індивідуального стилю навчання

§ 18. Планування часу. Способи ефективного навчання й підготовки до Державної підсумкової атестації

Практичне завдання № 7. Відпрацювання навичок раціонального планування часу й підготовки до Державної підсумкової атестації

Самовиховання характеру

§ 19. Риси характеру. Чинники, від яких залежить характер людини

§ 20. Роль життєвих цінностей у формуванні характеру. Цінності і якість життя

§ 21. Моральний розвиток особистості. Самовиховання характеру

Практичне завдання № 8. Самооцінка характеру. Проект самовиховання

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Соціальне благополуччя. Соціальна компетентність

§ 22. Стосунки й рівні спілкування. Навички ефективного спілкування. Формування міжособистісних стосунків з дорослими й однолітками

Практичне завдання № 9. Відпрацювання прийомів ефективного спілкування з дорослими й однолітками

§ 23. Цінність родини. Чинники міцної родини. Готовність до сімейного життя

Репродуктивне здоров’я молоді

§ 24. Стан репродуктивного здоров’я молоді в Україні. Негативні наслідки ранніх статевих стосунків

§ 25. Запобігання захворюванням, що передаються статевим шляхом. Засоби контрацепції

Практичне завдання № 10. Відпрацювання навичок отримання достовірної інформації про інфекційні та неінфекційні захворювання у своєму середовищі

§ 26. Значення моральних цінностей для профілактики ІПСШ. ВІЛ/СНІД: проблема людини і проблема людства. Протидія дискримінації ВІЛ-позитивних людей

Практичне завдання № 11. Визначення місця здоров’я в ієрархії власних життєвих цінностей

§ 27. Вплив психоактивных речовин на репродуктивне здоров’я. Профілактика вроджених вад. Соціально-психологічні та медичні послуги держави для молоді

Практичне завдання № 12. Ознайомлення з роботою установ, які надають соціально-психологічні та медичні послуги за місцем проживання

Сучасний комплекс проблем безпеки

§ 28. Безпека як потреба людини. Види й рівні загроз. Заходи безпеки

§ 29. Взаємозв’язок особистої, національної та глобальної безпеки. Концепція національної безпеки України. Сфери національної безпеки

Практичне завдання № 13. Відпрацювання навичок оцінювання ризику на особистому рівні

§ 30. Глобальні загрози, породжені діяльністю людини та їх вплив на здоров’я. Розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки, як складова формування здорового способу життя

Практичне завдання № 14. Оцінювання екологічних небезпек за місцем проживання, що впливають на здоров’я громади

§ 31. Міжнародне екологічне право. Екологічне законодавство України. Поняття інформаційного суспільства та сталого розвитку

Словничок