Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Бойко - Нова програма

Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Бойко - Нова програма

Курс «Географія: регіони та країни» допоможе вам краще усвідомити, яким різноманітним є світ навколо. Ви дізнаєтеся про загальні риси політичної карти, населення і господарства регіонів світу, докладніше вивчите особливості життя окремих країн. Завдяки цьому курсу ви зможете краще зрозуміти причини поділу країн на багаті й бідні, чому одні держави розвиваються швидше за інші, порівняти розселення, етнічну й економічну карти Європи, Азії, Африки, Америки та Океанії, розібратися з регіональною та локальною специфікою глобальних процесів і взаємодій.

Опановуючи знання з країнознавства, ви здобудете вміння бачити особливості й розуміти унікальний суспільно-географічний контекст кожної території на карті світу, і це допоможе вам краще орієнтуватися у складних процесах світової політики, економіки та культури.

Вступ

§ 1. Що і як вивчає курс «Географія: регіони і країни»

§ 2. Сучасна політична карта світу

Розділ І. Європа

Тема 1. Загальна характеристика Європи

§ 3. Субрегіони Європи та їхні політико-географічні особливості

§ 4. Інтеграційні процеси та міжнародні організації

§ 5. Природні умови і ресурси

§ 6. Населення та його розміщення

§ 7. Особливості господарства. Первинний сектор економіки

§ 8. Вторинний сектор економіки

§ 9. Третинний сектор економіки

Тема 2. Країни Європи

§ 10. Німеччина

§ 11. Німеччина (продовження)

§ 12. Франція

§ 13. Велика Британія

§ 14. Італія

§ 15. Польща

§ 16. Білорусь

§ 17. Росія

§ 18. Росія (продовження)

Розділ ІІ. Азія

Тема 1. Загальна характеристика Азії

§ 19. Економіко-географічне положення Азії

§ 20. Політико-географічні особливості cубрегіонів

§ 21. Природні умови і ресурси

§ 22. Населення та його розміщення

§ 23. Особливості господарства

Тема 2. Країни Азії

§ 24. Японія

§ 25. Японія (продовження)

§ 26. Китай

§ 27. Китай (продовження)

§ 28. Індія

Розділ ІІІ. Океанія

Тема 1. Австралія

§ 29. Австралійський Союз

§ 30. Австралійський Союз (продовження)

Тема 2. Мікронезія, Меланезія, Полінезія

§ 31. Мікронезія, Меланезія, Полінезія

Розділ ІV. Америка

Тема 1. Загальна характеристика Америки

§ 32. Субрегіони Америки та їх політико-географічні особливості

§ 33. Населення та його розміщення

§ 34. Особливості господарства

Тема 2. Країни Америки

§ 35. США

§ 36. США (Продовження)

§ 37. Канада

§ 38. Бразилія

Розділ V. Африка

Тема 1. Загальна характеристика Африки

§ 39. Субрегіони Африки та їх політико-географічні особливості

§ 40. Населення та його розміщення

§ 41. Особливості господарства

Тема 2. Країни Африки

§ 42. Єгипет

§ 43. Південно-Африканська Республіка

Розділ VI. Україна в міжнародному просторі

Тема 1. Україна в геополітичному вимірі

§ 44. Місце України на сучасній геополітичній карті світу

Тема 2. Україна в системі глобальних економічних відносин

§ 45. Міжнародні економічні зв’язки України