Реферати з історії України


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Нерадянські суспільно-політичні рухи в контексті суспільно-політичного життя радянської України 20-х - початку 30-х років XX ст.

Національно культурне життя етнічних меншостей України (20—30 ті роки): коренізація і денаціоналізація

Пам'яті жертв голодоморів в Україні

Джерела формування козацтва

Виникнення і початковий розвиток феодального міста

Проект реформування устрою Запорожжя генерал-майора Карла Штофельна (1765 р.)

Гітлерівська концепція завоювання життєвого простору та Україна

Нестор Махно: історично – політичний портрет

Діяльність Павла Скоропадського щодо українізації частин російської армії в 1917 році

Україна на завершальному етапі Другої світової війни (1943-1945)

Україна в 20-х роках ХХ століття

ПИЛИП ОРЛИК

РЕВОЛЮЦІЯ 1848 РОКУ НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ

Політичний портрет Івана Мазепи

Анна Ярославна – велика князівна Київської Русі

Галицько-Волинський літопис. Загальна характеристика

Економічне і соціально-політичне життя Київської Русі

Битва за Київ у 1941році

ЯРОСЛАВ МУДРИЙ

Переяславська рада

Звенигородське збройне повстання 1918 року

В`ячеслав Липинський – ідеолог української демократичної хліборобської партії

Неототалітарна парадигма державотворення в Україні

Українське козацтво

Загарбання етнічних українських земель Польщею, Молдавією, Угорщиною, Московським царством, Туреччиною та Кримським ханством (14-16 ст.)

Україна в Першій світовій війні

Основні особливості та закономірності господарського розвитку країн світу (1940-1970 рр.)

Питання держави та бездержавності в концепціях громадівського соціалізму

Економічний стан України в литовсько-польській добі

Брайчевський Михайло Юліанович – видатний український історик

Хрущовська “відлига” та рух шістдесятників

«Польські аннали» Веспасіана Коховського як джерело до історії України середини і третьої чверті XVIII ст.

Українські учительські товариства на Буковині другої половини ХІХ - початку ХХ ст.

Голод 1946-1947 років в Україні

Вплив творчості Михайла Драгоманова на формування правових поглядів В`ячеслава Липинського (До питання про неперервність процесу розвитку української правової думки)

Колективізація на Україні

Дослідники некрополів з хрестами козацького типу

Розселення первісних людей на території України

Українська воєнно-морська політика в Криму 1917-1918 рр.

Українська національна революція (1648-1676 рр.)

Стрілець УПА “СВИД”

Відродження державності 1917-1920 рр.

Нова історія очима дев’ятикласників

Проблема модернізації радянського середнього танку т–34 у 1942–1944 рр.

Повстання Петра Іваненка (Петрика). Українсько-Кримська угода 1692 року

Повстання проти гетьманського уряду

Князі Київської Русі

ЗАДУНАЙСЬКА СІЧ

Західна Україна на картах вчених західної діаспори

Вітовт

Український діяч Дмитро Маркович

Життя та діяльність Олександра Оглоблина

УПА НА НАДНІПРЯНЩИНІ

Громадська війна в Україні: нове бачення

СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА ТА ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ

Причини,характер, періодізація та розгортання національно-визвольної війни (лютий 1648-серпень 1657рр.)

Виникнення і початковий розвиток бенефіціальної і ленної системи

Українська Повстанська Армія

Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках.

Історія України коротки екскурс. Шпаргалка з історії України

РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ І ВІДРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Зміни в системі міських оборонних мурів Львова в XIV-XV ст.

Військово-польова жандармерія - спеціальний орган Української повстанської армії

Сільська община

Життя і творчість Миколи Садовського

Проблеми козацтва в українській історіографії

Мазепа в тогочасній англійській пресі

Соціально-економічний розвиток і політичне становище України у др. пол. ХVII – пер. пол. XVIII ст

Репресії, масові депортації місцевого населення в західних областях України

Українські Січові Стрільці

ТРИПІЛЬСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК І НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРШИІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

Катерина II і «добре регульована держава»

Поєднання християнських і язичницьких мотивів в орнаментах рушників центральної Чигиринщини

Релігійна діяльність Михайла Попова на Закарпатті в 1938-1944 рр.

Виникнення Галицько-Волинського князівства і його розвиток У XII — першій половині XIII ст.

Османська Імперія

Конституція П.Орлика як політико-правове втілення Української державності

Коліївщина

Монголо-татарська навала в Україну

Коломия в часи боротьби Польщі і Молдавії за Покуття в XV ст

Центральна Рада і пролетаріат України

Віче в Київській Русі

ДІЄВА АРМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ В ПЕРШОМУ ЗИМОВОМУ ПОХОДІ

Дмитро Донцов

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Кирило-Мефодіївське товариство

Культура Галицько-Волинського князівства

РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ (1928-1938)

Слобожанщина

Україна в останній чверті XVII–XVIII ст.

Причини повстання під проводом Б.Хмельницького

Михайло Грушевський - видатний історик України

Червоний терор в Україні 1917-1953 рр, боротьба з національно-визвольним рухом

Утворення та діяльність ЗУНР

Україна в Першій світовій війні

ВОЛОДИМИР СВЯТОСЛАВИЧ

Роман Шухевич. Білі плями життєвого шляху

Дніпровська військова флотилія в обороні Києва в 1941-му

Виникнення і розвиток князівського землеволодіння

Втрата Україною власної державності. Україна під владою сусідів. (середина XIV – XVII ст.)

Українська Повстанська Армія та її медслужба

Під владою двох імперій (кінець XVIII – початок ХХ ст.)


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]