Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Бойко - Нова програма

§ 40. НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО РОЗМІЩЕННЯ

• Пригадайте, в якому з уже вивчених регіонів світу найвища густота населення.

• Як поширення конфліктів і війн в Африці позначатиметься на міграціях її населення?

ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ. Кількість населення Африки становить близько 1,3 млрд осіб — це 17 % від загальної кількості землян (2018 р.). За останні півстоліття воно зросло більш як у 3,5 разу: від 366,5 млн осіб у 1970 р. до 1288 млн у 2018 р. Це справжній демографічний вибух! Населення Африки почало зростати швидкими темпами від середини ХХ ст. і, за оцінками ООН, до 2050 р. його кількість може сягнути 2,5 млрд осіб і становити близько 26 % від загальної кількості людей на Землі!

Регіон утримує світову першість за рівнем народжуваності й смертності: з перших 20 країн світу з найвищими показниками народжуваності 19 розташовані в Африці (максимальний показник у Нігері й Анголі — понад 44 %); із 20 країн з найвищими показниками смертності половина —африканські (найгірша ситуація в Лесото, Чаді — понад 13 %) (2017). Високий рівень народжуваності обумовлений віковими традиціями ранніх шлюбів і багатодітності, бажанням батьків мати якомога більше дітей з огляду як на дуже високу дитячу смертність, так і на одночасно засіб забезпечення власного господарства більшою кількістю робочих рук. Позначаються також і релігійне бачення, соціально-економічна відсталість. Водночас смертність, навпаки, суттєво знизилась і збільшилася загальна тривалість життя з підвищенням рівня охорони здоров’я в останні десятиліття. У поєднанні з високою народжуваністю це стало головними причинами демографічного вибуху на континенті.

І хоча загалом смертність продовжує залишатися високою, Африка має рекордний у світі річний природний приріст населення — 2,5 % (або 25 осіб на 1000 жителів). Екстремальний приріст у регіоні забезпечують Східна, Центральна та Західна Африка, в яких кількість мешканців у майбутньому може збільшитися п’ятикратно. Населення там продовжує перебувати в другій фазі демографічного переходу, що веде до швидкого збільшення його кількості.

Демографічний вибух в Африці загрожує знищити розвиток інфраструктури і погіршити економічний розвиток. Демографічну політику, спрямовану на зменшення темпів росту населення та сприяння планування сім’ї, проводять лише в деяких країнах (зокрема в Кенії, Замбії, Тунісі, Єгипті, Марокко, Алжирі, деяких інших).

Африка — «колиска людства»

Африку називають прабатьківщиною людства, тому що саме звідти, як уважають учені, походять найдавніші Homo sapiens — загальні предки людей. У 1974 р. в Ефіопії було знайдено скелет людиноподібної істоти, яка жила приблизно 3,2 млн років тому. Згодом у Танзанії знайшли найдавніші відбитки ніг людини. Ці відкриття стали незаперечним доказом того, що людство зародилося в Північно-Східній Африці.

СТАТЕВО-ВІКОВИЙ СКЛАД І ТРУДОВІ РЕСУРСИ. Швидкі темпи зростання кількості населення Африки обумовили його найменший середній вік — 19 років, тоді як у світі цей показник — 34. У багатьох африканських державах половина населення не старші 25 років. Очікувана тривалість життя у країнах Африки найнижча в світі — 50—60 років.

Рекорди світу

Найбільша за кількістю населення країна Африки — Нігерія, в ній проживає 196 млн осіб (2018). Найвищі темпи його зростання — в Південному Судані — 38 % (2017).

Рекорди світу

Наймолодше населення на планеті мають Нігер — його середній вік становить лише 15 років, у Малі, Уганді, Анголі — близько 16 (2017)!

Трудові ресурси регіону загалом мають низький освітній і кваліфікаційний рівень. Більше 65 % економічно активного населення Африки зайнято у сільському господарстві. Водночас в умовах демографічного вибуху кількість економічно активного населення досягає сотень мільйонів осіб, зайняти яких у суспільному виробництві африканські країни не в змозі, тому безробіття в Африці охоплює третину працездатних людей. Останніми роками різко зросла міграція з африканських країн (650 млн осіб щороку).

СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ. Ще донедавна середня щільність населення в Африці була однією з найменших на планеті, нині ж вона становить 43 особи/км2. Тепер за цим показником регіон на другому місці в світі (після Азії — 146 осіб/км2), випередивши Європу (34 особи/км2). Територіальні відмінності щільності населення показано в табл. 40. На розміщення населення, як відомо, впливають природні умови: найменша щільність у пустелях, сухих саванах, екваторіальних лісах. Густо заселеними є райони із сприятливими умовами землеробства: долина Нілу, Середземноморське узбережжя Північної Африки, північне узбережжя Гвінейської затоки, нагір’я Ефіопії, район Великих озер та промислові райони. Найвищі показники щільності населення мають країни Східної Африки — Маврикій, Руанда, Бурунді (понад 430 осіб/км2), найменші — Намібія, Мавританія, Лівія (3—4 особи/км2).

Таблиця 40

Територіальні відмінності показників населення (2018)

Субрегіон

Кількість населення, млн осіб

Середній вік, роки

Щільність (густота) населення, осіб/км2

Рівень урбанізації (міське), %

Північна Африка

238

25

31

50

Західна Африка

382

18

63

47

Східна Африка

433

18

65

27

Центральна Африка

168

17

26

42

Південна Африка

66

26

25

60

Африка — сільський регіон. За рівнем урбанізації, що в середньому становить 40 %, вона відчутно відстає від інших регіонів світу. Сільське населення переважає у більшості африканських країн. Найменш урбанізованими лишаються країни Східної Африки — Бурунді, Уганда, в яких більш як 80 % населення мешкає у селах. Водночас, зі ХХ ст. рівень урбанізації у багатьох африканських країнах зростає, особливо на південь від Сахари. Якщо в 1957 р. міськими були лише 15 % жителів Африки, то в 2000 р. цей показник зріс до 37 %, а до 2030 р. прогнозують, що він становитиме більш як 45 %. Такі високі темпи зростання міського населення вказують на «міський вибух». Нині високого рівня урбанізації досягли країни Північної Африки — Лівія (80 %), Алжир (понад 70 %).

Рекорди світу

Найвищу щільність населення серед країн Африки має острівний Маврикій — 625 осіб/км2.

Рекорди світу

Найбільш урбанізованою в Африці є спірна територія Західна Сахара — майже 95 % (2018).

Найбільшим містом Африки є Каїр — столиця Єгипту: на території цього мегалополісу проживає понад 20 млн осіб. До гурту великих мегалополісів світу входять також Лагос — столиця Нігерії та Кіншаса — столиця ДР Конго (по 16 млн осіб). Ці африканські міста більші за Париж і Лондон!

Мал. 171. Лагос — великий мегалополіс світу, Нігерії

ЕТНІЧНИЙ СКЛАД. Етнічний склад населення Африки надзвичайно строкатий. Етнографи налічують у регіоні до 3 тис. різних етнічних груп. Окремі з них, насамперед у Північній Африці, сформувалися у великі нації, але більшість перебувають на рівні племен і народностей. В одній тільки Нігерії існує більш як 370 племен!

РОБОТА З КАРТОЮ

1. Оцініть, як розміщено населення на території Африки.

2. У яких регіонах Африки виникли осередки з найбільшою щільністю населення?

3. Де поширено території з найменшою щільністю населення? Як це пов’язано з природними умовами?

4. Поміркуйте, чому найвищі показники щільності населення мають країни Східної Африки.

Мал. 172. Щільність населення Африки (2017)

Населення Африки належить до усіх основних рас. Північна Африка населена народами європеоїдної раси (25 % у загальній кількості мешканців субрегіону). Формування алжирської, марокканської, туніської, єгипетської, суданської націй — результат взаємодії давніх місцевих етносів з європейським і арабським світом. Західну частину субрегіону з давніх-давен населяють бербери, тоді як у східну ще до н. е. прийшли араби з Південно-Західної Азії та поширили мусульманську культуру. Ці народи сформували єдине населення і злилися в арабське суспільство. Відтоді арабізація та ісламізація визначили культурні особливості цього субрегіону. Сахара слугує географічним кордоном між арабською Північною Африкою й регіонами далі на південь зі здебільшого негроїдним населенням.

Мал. 173. Бербери — корінний народ Північної Африки

У Східній Африці в результаті саморозвитку місцевих народів та їхньої взаємодії з арабами й народами зони Сахелю сформувалися ефіопська та сомалійська нації, які мають перехідні риси європеоїдної та негроїдної рас. На південь від Сахари налічують понад 800 етносів, але переважають там народи негроїдної раси (50 % від загальної кількості населення субрегіону).

Корінні народи є нечисленними: пігмеї, які живуть в екваторіальних лісах Центральної Африки, та бушмени і готтентоти — жителі Південної Африки. Населення Мадагаскару — мальгаші — це представники переважно монголоїдної раси. Білі африканці — нащадки колоністів, які належать до європеоїдної раси, залишаються важливою меншістю в багатьох африканських державах. Найбільша їх частка — в ПАР. Голландська і британська діаспори нині є найбільшими групами європейського походження в Африці. Європейська колонізація також привела на континент значні групи азійців, особливо з Індії — так само британської колонії (в ПАР, Кенії, Танзанії та ін.). Невеликі, але економічно важливі громади ліванців і китайців зосереджено у прибережних містах Західної і Східної Африки.

Мал. 174. Дівчата-ефіопки — представниці перехідної раси, Східна Африка

Африканські народи розмовляють численними мовами, що належать до різних мовних сімей. Найбільш поширеною в регіоні є арабська у різних діалектах (в основному в Північній Африці). Мовами банту розмовляють більш як 30 % африканців у країнах на південь від Сахари. Суахілі, що належить до мов банту, — рідна для народів здебільшого Східної Африки. Від колоніальних часів значну роль у спілкуванні відіграють європейські мови: англійська, португальська та французька, під впливом яких утворилися мови змішаного типу, наприклад африкаанс — одна з офіційних мов ПАР, Намібії та ін. Вона виникла на основі давніх голландських діалектів, якими розмовляли бури — нащадки голландських колоністів.

Мал. 175. Пігмеї — представники негроїдної раси, Центральна Африка

У релігійному складі населення Африки найбільше мусульман (45 %). Іслам домінує в Північній Африці та швидко поширює вплив на населення країн, розташованих на південь від Сахари. Разом із християнством ці дві релігії охоплюють 85 % населення регіону. Решту 15 % становлять представники традиційних африканських вірувань (фетишизм, поклоніння духам), індуїзму, буддизму та ін. Є невелика кількість атеїстів.

Мал. 176. Бушмени — представники негроїдної раси, Південна Африка

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Доведіть, що демографічна ситуація в Африці є демографічним вибухом.

2. За якими демографічними показниками Африка утримує світову першість?

3. Чому африканське населення є наймолодшим у світі?

4. Поясніть, чому ситуацію з урбанізацією в Африці називають «міським вибухом».

5. Як проявилися урбанізаційні процеси в країнах Африки? Які з них мають найвищий її рівень?

6. У чому полягають етнічні особливості африканського населення?

7*. Населення Північної Африки і його культура більш тісно пов’язані з Європою й Південно-Західною Азією, ніж з іншими субрегіонами Африки. Поміркуйте, чому.

ГЕОГРАФІЧНА ЗАДАЧА

Скористайтеся інтернет-ресурсом «Світові лічильники» (http://www.worldometers.info/world-population/#region) і встановіть, якою є кількість населення Африки на цей момент. Враховуючи темпи його росту на рівні 2,5 %, обчисліть:

а) на скільки змінюється кількість населення щороку;

б) якою буде його кількість через 20 років.