Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Бойко - Нова програма

Тема 2. Країни Європи

§ 10. НІМЕЧЧИНА

МІСЦЕ В РЕГІОНІ ТА СВІТІ. За розміром території Німеччина є сьомою в Європі (після Росії, України, Франції, Іспанії, Швеції та Норвегії) та другою за кількістю населення (після Росії). Вона є однією з найрозвиненіших країн Європи та світу. Країна посідає п’яте місце у світі як за розміром ВВП, так і за обсягом промислового виробництва, поступаючись лише Китаю, США, Індії та Японії (табл. 18). Німеччина — головний економічний локомотив Євросоюзу та одна з найбільш політично впливових держав у ньому. Після Другої світової війни німецька економіка була майже повністю зруйнована, її відбудовували в другій половині ХХ ст. Тоді країну було переділено на дві частини — Федеративну Республіку Німеччину (ФРН) і Німецьку Демократичну Республіку (НДР). Місто Берлін, що опинилося у межах НДР, переділили на дві частини — східну частину та Західний Берлін (зона під контролем окупаційних військ США, Великої Британії та Франції), що був частиною ФРН на території НДР. Цілісність Німецької держави було відновлено лише у 1990 р. Нині Німеччина — федеративна парламентська республіка, у складі якої — 16 федеральних земель, кожна з яких має свою конституцію і достатньо широку автономію у вирішенні внутрішніх питань. Формально главою держави є президент, проте він наділений лише представницькими функціями. Фактично державу очолює федеральний канцлер.

Таблиця 18

Німеччина у регіоні та світі

Показники

Значення

Місце в Європі

Місце у світі

Площа території

357 тис. км2

7

64

Населення

82,6 млн осіб

2

19

ВВП

4,15 трлн дол. США

1

5

ВВП на душу населення (ПкС*)

50,2 тис. дол. США*

12

27

Обсяг промислового виробництва

982 млрд дол. США

1

4

Індекс розвитку людського потенціалу

0,926

3

4

* За паритетом купівельної спроможності.

Німеччина лежить у межах помірного кліматичного поясу і перебуває під впливом вологих західних вітрів, що обумовлюють у її західній частині морський клімат, а в східній — помірно континентальний з прохолодними, хмарними, вологими зимою і літом. Рельєф здебільшого рівнинний: на півночі — низовина, в центрі — височина. На півдні височать Баварські Альпи. Більшість великих річок — Рейн, Везер, Одер, Ельба — течуть на північ; Дунай — на схід. Час від часу країна потерпає від повеней і паводків.

Світ у просторі й часі

Федеральний канцлер

З 2005 р. посаду федерального канцлера Німеччини обіймає Ангела Меркель. Вона має науковий ступінь у галузі квантової хімії. Політичну кар’єру розпочала у 1989 р. на хвилі об’єднавчих процесів у Німеччині. Нині А. Меркель може слугувати взірцем успіху жінки в міжнародній політиці — її вважають однією з найвпливовіших політичних фігур у Європі та світі.

Загалом Німеччина має сприятливі агрокліматичні ресурси для розвитку сільського господарства. Різноманітні поклади мінеральної сировини (вугілля, залізної руди, міді, нікелю, урану, калійних солей) значною мірою вичерпані. Лісові ресурси відновлюються за рахунок збільшення лісом вкритих площ.

НАСЕЛЕННЯ. Територію Німеччини добре освоєно і щільно заселено. Рівень урбанізації високий — понад 76 %. Середня густота населення становить 237 осіб/км2, проте його розміщення по території країни нерівномірне. Найбільш щільно заселено райони — міські агломерації — Берлін-Бранденбурзьку (майже 3900 осіб/км2), Мюнхенську та Гамбурзьку. Найменш заселені — північно-східні райони (80 осіб/км2), в яких переважає сільський тип розселення (мал. 33). Рейн-Рурська агломерація (Кельн, Дюссельдорф, Бонн, Дортмунд, Гессен) з населенням близько 10 млн осіб є одним із ядер європейського мегаполісу «Блакитний банан».

Мал. 36 Берлін — столиця і найбільше місто Німеччини

Мал. 33. Розселення населення Німеччини (2016)

Особливістю Німеччини є те, що за доволі високих показників урбанізації та щільності населення, там немає таких величезних міст, як Токіо, Нью-Йорк або Лондон. У країні є лише чотири міста з населенням понад 1 млн осіб — Берлін (3,6 млн), Гамбург, Мюнхен, Кельн. Натомість у густозаселених районах переважають скупчення з десятків міст із населенням понад 100 тис. мешканців. Такий характер розселення пояснюють тим, що Німеччина утворилася за рахунок об’єднання 39 державних утворень, кожне з яких мало свою столицю.

Мал. 34. Статево-вікова піраміда Німеччини

У Німеччині, починаючи з 1970-х рр., коли смертність перевищила народжуваність, дуже загострилося проблема депопуляції населення (—3 %). Але демографічну політику в країні було змінено. Так, якщо раніше найбільшу соціальну допомогу за народження дитини отримували найменш забезпечені родини, то тепер уряд стимулював народжуваність серед жінок, які мають високий рівень освіти, і спрямовував значну допомогу родинам середнього класу. Нині демографічна ситуація покращилася за рахунок зростання рівня народжуваності та притоку іммігрантів (+4 %). Німеччина має одні з найвищих у світі стандарти життя. Там дуже добре розвинена медицина, а уряд дбає, щоб базові соціальні послуги, зокрема освіта та охорона здоров’я, були доступні усім громадянам. Очікувана тривалість життя — 81 рік. Німеччина є однонаціональною країною — етнічні німці становлять понад 90 % населення. Великою за кількістю спільнотою є вихідці з Туреччини та Польщі (2,4 %). Також на теренах Німеччини проживають інші етнічні групи.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Німеччина є однією з найрозвиненіших країн Європи та світу. Доведіть або спростуйте це твердження.

2. Назвіть і покажіть на карті країни, що є сусідами Німеччини. З’ясуйте: а) до якого типу країн за рівнем економічного розвитку вони належать; б) чи всі вони є членами ЄС; в) чи всі вони входять до Шенгенської зони.

3. У чому полягають особливості розміщення населення в Німеччині? Яку роль відіграють федеральні землі в розвитку системи розселення?

4. Покажіть на карті найбільші міські агломерації. Які міста-мільйонники вони охоплюють?

5. Яку роль відіграла демографічна політика у розв’язанні проблеми депопуляції населення в Німеччині?

6*. За мал. 34 опишіть статевий і віковий склад населення Німеччин. Які припущення щодо забезпеченості трудовими ресурсами в майбутньому можна зробити за її даними?