Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Бойко - Нова програма

РОЗДІЛ II. АЗІЯ

Тема 1. Загальна характеристика Азії

Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ

Тема 2. КРАЇНИ АЗІЇ

Вивчаючи розділ, ви:

• отримаєте уявлення про сучасну політичну карту Азії, її субрегіони й країни, що входять до їх складу, райони міждержавних конфліктів і проявів тероризму та способів їх вирішення, про зв’язки України з азійськими державами;

• дізнаєтеся про райони видобування мінеральних ресурсів, лісозаготівлі, найбільші промислові регіони, морські порти, аеропорти-хаби, фінансові центри, світові міста в Азії, про міжнародну спеціалізацію азійських країн;

• навчитеся розрізняти типи країн Азії за рівнем економічного розвитку, оцінювати роль АСЕАН і Ліги арабських держав у регіоні, характеризувати урбанізаційні процеси та основні риси сучасного стану економіки азійських країн;

• розвиватимете вміння оцінювати природні умови і ресурси для розвитку економіки країн та вплив ТНК на їхнє місце в міжнародному географічному поділі праці, порівнювати спеціалізацію сільського господарства та загалом економічний розвиток субрегіонів Азії;

• набуватимете компетентностей у соціальних науках, інформаційно-цифрової, громадянської підприємливості, екологічної грамотності, обізнаності у сфері азійської культури та ментальності народів регіону.

Тема 1. Загальна характеристика Азії

§ 19. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ АЗІЇ

• Пригадайте, які цивілізації та держави стародавнього світу існували в Азії.

• Назвіть відомі вам сучасні держави, що розташовані в Азії.

ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ. Азія — найбільший за площею території та кількістю населення регіон світу (займає 30 % площі суходолу, там 80 % Євразії). На азійських теренах зародилися перші в історії людства хліборобські цивілізації, державні утворення, потужні релігії, які стали світовими. Завдячуючи геніальним азійським ученим і дослідникам було винайдено систему числення, що використовується й нині, різноманітні системи письма, порох, шовк, методи гончарства й витопу металів, штучного зрошення, пізнано закономірності руху зірок, здійснено селекцію багатьох сільськогосподарських культур та одомашнення тварин. В Азії розташовані здебільшого країни, що розвиваються, для яких характерна разюча контрастність: це і казково багаті арабські нафтовидобувні монархії, і найбідніші країни світу. Окремо стоїть Японія — одна з провідних країн сучасного світу. У повний голос заявляє про себе головний азійський «дракон» — Китай. На її неозорих просторах розташовані найвища і найнижча точки суходолу планети — г. Джомолунгма (8 850 м) і рівень Мертвого моря (— 400 м). Між її крайніми північною та південною точками простяглися усі кліматичні пояси і є всі різновиди природних зон Північної півкулі та вертикальної поясності. Багатоводні річки мають найбільший у світі гідропотенціал, найбільше (Каспійське море) і найглибше (Байкал) озера світу розташовані також в Азії. Зрештою, цей регіон містить у своїх надрах найбільші в світі поклади мінеральних ресурсів. В Азії проживає понад 60 % населення Землі. Це надає особливої значущості не тільки демографічним, а й суспільно-економічним та політичним процесам, що там відбуваються.

Подорож у слово

У науці увесь складний багатоликий азійський світ називають Схід, на відміну від Заходу, до якого відносять Європу й Америку.

Поєднання таких рис визначає суспільно-географічні особливості Азії.

Особливостями географічного розташування країн Азії є: а) приморське розташування більшості з них, що сприятливо впливає на господарство; б) у багатьох випадках державні кордони пролягають важкодоступними природними рубежами (гори, пустелі, джунглі, річки), що стає на заваді налагодженню інтенсивних внутрішньорегіональних зв’язків; в) для окремих держав є характерними глибинне положення і велика віддаленість від торговельних шляхів і ринків збуту продукції.

СКЛАД РЕГІОНУ. За такої різноманітності геопростору в Азії склалось і велике різноманіття етносів, культур та цивілізацій. Серед історичних подій, що позначились на суспільно-географічних процесах цього регіону, найважливішим є такі:

• саме в Азії виникли перші світові цивілізації — на Близькому та Середньому Сході, у долинах великих річок Східної Азії, на Індо-Гангській низовині та ін.;

• саме в Азії з’явилися основні світові релігії — буддизм, християнство, іслам;

• саме в Азії сформувалися перші відомі в історії держави.

В Азії розрізняють низку субрегіонів (табл. 26).

Таблиця 26

Регіональний поділ Азії

Субрегіон

Країни

Західна Азія (країни Середнього Сходу та Кавказу)

Туреччина, Ізраїль, Ірак, Іран, Афганістан, Оман, Кувейт, Катар, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Йорданія, Ліван, Сирія, Палестина, Грузія, Вірменія, Азербайджан та ін.

Центральна Азія

Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Киргизстан

Південна Азія

Індія, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шрі-Ланка, Мальдівські Острови та ін.

Південно-Східна Азія

Індонезія, Лаос, Малайзія, М’янма, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд, В’єтнам та ін.

Східна Азія*

Китай, Монголія, Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР), Республіка Корея, Японія

* До Східної Азії в політико-географічному плані відносять східну частину Центральної Азії, оскільки це західні провінції Китаю, а Північна Азія (Сибір і Далекий Схід) є частиною території Росії, яку розглядають у Європі.

ЦИВІЛІЗАЦІЇ АЗІЇ. В Азії виникли найдавніші цивілізації, в яких сформувалися перші державні утворення. Так, від кінця ІІІ до середини ІІ тисячоліть до н. е. у межиріччі Тигру та Євфрату (Месопотамія), на Середньому Сході, як і в долині Нілу в Африці, склалися стародавні осередки рільництва і культури, носії якої розвинулись у суспільства, що створили перші у світі держави. Усередині ІІ тисячоліття до н. е. осередок рільницької цивілізації виник на Індо-Гангській низовині. Водночас такий самий осередок культури і державності виник на Сході Азії в долині Хуанхе. Знання і навички з Месопотамії та Єгипту поширилися по всіх заселених землях уздовж берегів Середземного моря та долинами Середнього Сходу. На Сході ж Азії численні державні утворення, що виникли на рівнині між Хуанхе і Янцзи, зрештою, склались у Китайську державу-цивілізацію, культурний вплив якої поширився на Центральну Азію, Корею, Японію та південь Євразії.

Рекорди світу

Китайська держава-цивілізація існує вже більш як 4 тис. років, Японська — майже 2, Ірану так само — понад 2 тис. років.

В Азії продовж тисячоліть виникали, набирали сили і згодом зникали могутні держави та імперії. В центральній частині Середнього Сходу (територія нинішнього Ірану) та на півдні Центральної Азії в середині І тисячоліття до н. е. виникла Перська імперія, яка вела загарбницькі захоплення територій у Середземномор’ї, доки не була зупинена героїчним опором греків. Велика потуга державотворення в Західній Азії пов’язана також із поширенням ісламу. Від початку VII ст. Арабська держава, що виникла на Аравійському півострові, перетворилася на теократичну світову імперію (халіфат), у межах якої після завойовницьких походів опинилися країни Середнього Сходу, Єгипет і вся Північна Африка, а столицею став Багдад.

Політичне керівництво ісламським світом в середні віки перебрали на себе турки, а їхнім найвизначнішим державним утворенням стала Османська імперія. Протягом XIV—XVI ст. турки-османи, які прийшли із Центральної Азії, утвердилися на Анатолійському півострові, захопили Балкани і Грецію, Східне Середземномор’я, Північну Африку, контролювали Кримське ханство.

Трав’янистий степ Азії — від Жовтого моря до півдня Східної Європи — був батьківщиною народів-вершників, які групувалися в племена, а згодом — в орди. Вони мали економіку пасовищного тваринництва. Їхні владність і організаторський хист сприяли створенню «степових імперій» — великих за площею держав на федеративній основі. Хвилями прокочувалися орди степовими просторами. Гуни (кінець І ст. до н. е.) прикаспійсько-причорноморськими степами пройшли аж за Карпати, змусивши рахуватися з ними Візантію і Рим. Наймогутніші степові імперії змогли створити монголи. На початку ХІІІ ст. племінний хан Темучин після винищення своїх супротивників став Чингізханом, згуртував і підняв монголоїдні племена Центральної Азії на завоювання світу. За короткий час степи й пустелі Азії від Жовтого до Каспійського і Чорного морів були під копитами монгольських коней. Згодом нащадки великого хана почали правити в чотирьох володіннях: Монголія контролювала Китай, де впродовж століття правила монгольська династія Юань (ХІІІ—XIV ст.); держава Джагатай контролювала Джунгарію, Кашгарію і Східний Казахстан; монгольські володарі Центральної Азії завоювали Персію і створили державу, опанувавши терени якої, Тимур із Самарканда (Тамерлан) зробив спробу відновлення монгольської світової імперії. Згодом тимуриди розгромили Делійський султанат і створили потужну імперію Могола в Індії (XVI — початок XVII ст.); південну та центральну частини Східноєвропейської рівнини якийсь час контролювала Золота Орда (XVI ст.).

З розвитком цивілізації в Азії виникали і зникали держави та імперії, але незмінним залишався прогрес у розвитку культури та господарства. У XVI ст. економічний потенціал регіону, насамперед завдяки цивілізаційному поступу культури й господарства Китаю, Індії та країн мусульманського світу, був відповідним із масштабами господарства країн Європи. До того часу вже декілька століть на континенті існувала мережа комунікацій Великого шовкового шляху, яким каравани з товарами з Китаю (шовк, порцеляна, різні тогочасні промислові вироби) йшли через Центральну Азію на Середній Схід, до Індії, берегів Середземного та Чорного морів.

У XVI ст. європейські мореплавці відкрили морські шляхи до Азії. Європейці, використовуючи свої переваги у військовій техніці, мореплавстві та промислових технологіях, впродовж XVI — XVIII ст. створили великі колоніальні імперії. Першою в цьому була Португалія, згодом — Голландія, Велика Британія, Франція. Російська імперія рухалася на схід до Тихого океану, колонізуючи Сибір, а згодом на південь, колонізуючи Центральну Азію. Для багатьох азійських країн, які на певний час опинилися в тенетах колоніалізму, часи залежності скінчилися лише у ХХ ст. Водночас за роки панування колонізатори так і не спромоглися порушити традиційні культури стародавніх цивілізацій.

ЗАРОДЖЕННЯ СВІТОВИХ РЕЛІГІЙ. В Азії зародилися основні світові релігії, вчення та філософські засади яких стали духовною основою найвідоміших сучасних цивілізацій.

У Східному Середземномор’ї виникло християнство, що згодом поширилося на всі регіони світу. Рік народження Ісуса Христа встановлено як перший рік християнського літочислення, яке прийняте в усьому світі. Святинями християнства стали місця, пов’язані із земним життєвим шляхом Христа в азійських містах Єрусалимі, Назареті (нині Держава Ізраїль), Віфлеємі (Палестина, частково визнана держава) та ін.

З Аравійського півострова ширився іслам (мусульманство) — релігія, особливо поширена на Середньому Сході, у Центральній, Південній і Південно-Східній Азії, Північній Африці. Учення ісламу (підкорення владі Аллаха, тобто Бога) проголосив після видіння пророк Магомет (570—632). Після проповідних учень про всемогутність Аллаха і підґрунтя віри він був вимушений тимчасово покинути Мекку і піти в 622 р. у місто пророка Медину (Саудівська Аравія). Цей рік згодом був прийнятий як перший рік мусульманського літочислення. Святі місця у цих містах та Іраку є святинями мусульманства.

Мал. 76. Храм Гробу Господнього в Єрусалимі на Голгофі, де було розп’ято і поховано Ісуса Христа (Ізраїль)

Мал. 77. Кам’яна споруда Кааба у священній мечеті в Мецці — головна святиня ісламу (Саудівська Аравія)

Мал. 78. Найбільша буддійська святиня — храм Махабодхі у м. Бодх-Гая (Індія)

Буддизм — найстаріша світова релігія, що виникла в Індії. Засновник учення — Гаутама Будда («Просвітлений», 560—483 до н. е.) провістив засади духовного життя, яке давало змогу просвітленим вірянам у спосіб праведної поведінки після згасання життя входити до нірвани (стан спокою). Численні учні й мільйони послідовників поширили буддизм на всю Південну, Східну, Південно-Східну та частину Центральної Азії. Святим місцем буддистів є місто Бодх-Гая (Індія), в якому з ІІІ ст. до н. е. існує храм на місці, де під деревом пізнання (Бодхі) на Будду зійшло просвітлення.

На межі ХХ—ХХІ ст. потужний інтелектуальний, людський і ресурсний потенціал Азії відродився. Основні можливості подальшого розвитку країн регіону — використання величезних трудових ресурсів, частина яких має високий рівень освіти й наукової підготовки, та багатих природних ресурсів.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте економіко-географічне розміщення Азії. Покажіть на карті рекордні природні об’єкти, розташовані на її теренах.

2. Назвіть риси економіко-географічного розташування Азії, що визначають суспільно-географічні закономірності регіону.

3. Які історичні події позначилися на суспільно-географічних процесах Азійського регіону?

4. Наведіть приклади країн Азії, історія існування яких вимірюється тисячоліттями. Покажіть їх на карті

5. Які основні світові релігії зародилися в Азії? Батьківщиною яких ще відомих вам релігій є цей регіон?

6*. У європейській поезії свого часу була крилатою фраза: «Захід є Захід, а Схід є Схід! І не зійтись їм повік...». Чи змінилася ситуація у ХХІ ст. в добу глобалізації?