Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Бойко - Нова програма

§ 9. ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

• Пригадайте, які види діяльності належать до третинного сектору.

• Які розрізняють види транспорту?

Як ви знаєте, третинний сектор економіки охоплює нематеріальні види діяльності, тобто ті, що надають послуги (див. мал. 21 на с. 37). Нині він стрімко розвивається, випереджаючи сільське господарство та промисловість, і визначає перехід країни до постіндустріальної стадії розвитку. У розвинених країнах Європи третинний сектор став головним джерелом валового продукту і зайнятості: у Франції, Греції, Великій Британії, Бельгії та Данії його частка становить більш як 75 % ВВП. Значення невиробничої сфери для європейських економік складно перебільшити. Багато видів послуг не потребують великих капіталовкладень, тому саме у цій сфері створено найбільшу кількість приватних, зокрема середніх і дрібних, підприємств (магазинів, кафе, майстерень, перукарень, дизайнерських студій тощо), що дає змогу долати безробіття, викликане деіндустріалізацією і переміщенням промислових виробництв у «дешеві» країни.

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ. Європа зосереджує найбільші обсяги міжнародної торгівлі. У світовому товарообігу її частка в експорті товарів становить 38 %, а в торгівлі послугами — близько 45 % обсягу. Європейський Союз як регіональний ринок, що є частиною світового ринку товарів і послуг, запровадив на своїй території зону вільної торгівлі. Це дало змогу країнам ЄС збільшити обмін товарами та послугами. Міждержавні товаропотоки Німеччина — Франція, Німеччина — Італія, Німеччина — Нідерланди, Франція — Нідерланди, Франція — Бельгія є найбільшими в світі за обсягами. У ХХ ст. світовими лідерами у зовнішній торгівлі були економічно розвинені країни Європи — Німеччина, Франція, Нідерланди, Велика Британія, Італія. Проте нині їх випередили Китай і США.

Найбільшими зовнішньоторговельними партнерами України в ЄС є Німеччина, Польща, Італія, Угорщина, Франція, Іспанія, а також сусідня Білорусь. Основним партнером в експортно-імпортних операціях у сфері послуг залишається Росія, а також Німеччина, Велика Британія, Швейцарія, Кіпр, Бельгія, Естонія, Австрія, Франція, Польща, Нідерланди.

ТРАНСПОРТ. Європа має одну з найбільш розвинених транспортних систем світу, в якій для усіх видів сполучень характерні передові технології.

Залізничний транспорт в Європі відіграє провідну роль у перевезеннях великотоннажних вантажів суходолом на великі відстані. Його також широко використовують у регіональних пасажирських сполученнях, забезпечуючи швидкі й комфортні подорожі. За сумарною протяжністю залізниць країни Європи (окрім Росії) суттєво поступаються великим за розміром території державам світу (США, Китаю, Індії). До десятки світових лідерів за цим показником належать Росія (друге місце у світі) і Німеччина (мал. 32). Водночас країни Європи є беззаперечними лідерами у світі за густотою залізниць та мають одні з найвищих у світі показники їх електрифікації. У низці країн сучасні потяги розвивають швидкість понад 270 км/год. Компактний розмір багатьох країн Європи і висока мобільність населення, а також відсутність прикордонного контролю у межах Шенгенської зони обумовлюють популярність залізниць для транскордонних пасажирських сполучень. Водночас в окремих країнах, особливо Східної Європи, існує проблема модернізації та розширення залізничної мережі.

Мал. 28. Країни-лідери Європи за протяжністю залізниць, тис. км

Головною перевагою автомобільного транспорту є його маневреність та зручність для приватного використання. Високий рівень життя у розвинених країнах Європи обумовлює один із найвищих у світі рівень автомобілізації населення — його середній показник у країнах ЄС становить 573 авто/1000 мешканців (порівняйте, в Україні — 202). Із запровадженням стандартизованих контейнерів зросло значення автомобілів і у вантажних перевезеннях. Розвиток мережі якісних автошляхів є пріоритетним завданням. Із вступом до ЄС було суттєво модернізовано автомобільні шляхи у країнах Південної та Східної Європи.

Світ у просторі й часі

Електрокар і велосипед

У Європі дедалі популярнішим стає використання у містах електромобілів, а також добровільна відмова від автомобілів для переміщень на короткі відстані. Альтернативою часто стає велосипед.

Морський транспорт є основним засобом перевезення великої кількості вантажів, особливо між віддаленими регіонами. Технологічні досягнення у сфері суднобудування та навігації дали змогу звести до мінімуму ризики, пов’язані з доланням морської стихії, а великий тоннаж суден і можливість використовувати так звані зручні прапори робить морські перевезення найдешевшими. Європейські порти мають високий рівень технологічного оснащення та обладнані для приймання найрізноманітніших вантажів, купно з терміналами для розвантаження нафти і нафтопродуктів, скрапленого газу, сипучих вантажів. Але особливо стрімко розвиваються контейнерні порти, оснащені для розвантаження, сортування і перевантаження контейнерів на залізниці й вантажні автомобілі. Найбільшими портовими воротами Європи є Роттердам (Нідерланди), Антверпен (Бельгія) і Гамбург (Німеччина). Вони суттєво випереджають інші європейські порти як за обсягом контейнерного вантажопотоку, так і за сумарним тоннажем вантажів (мал. 29). Регулярні пасажирські перевезення морем на далекі відстані практично припинились, поступившись авіації. Натомість широко використовують поромні переправи на невеликі відстані й круїзне судноплавство для отримання задоволення від морських мандрівок.

Світ у просторі й часі

Зручний прапор

Плавання під зручним, або дешевим, прапором означає реєстрацію компаніями — перевізниками суден у країнах з низькими ставками портових зборів, низькими податками та мінімальним законодавчо закріпленим рівнем оплати праці.

Повітряний транспорт має більше значення для пасажирських перевезень. Він є найшвидшим і найбільш маневреним для перевезення як великої, так і малої кількості людей на середні, великі та надвеликі відстані. Європа має доволі густу мережу аеропортів. Найбільше аеропортів мають Росія (п’яте місце у світі), Німеччина, Франція та Велика Британія. Сучасну просторову організацію повітряних перевезень побудовано довкола хабів — вузлових аеропортів, що сполучені між собою, об’єднуючи усі регіони світу. Кожний хаб сполучається з меншими за розмірами аеропортами регіонального та місцевого значення. Через хаби проходять основні глобальні пасажиропотоки. Найбільшими європейськими аеропортами світового значення є Хітроу (Лондон, Велика Британія) — 76 млн осіб/рік, Руассі-Шарль-де-Голль (Париж, Франція), Схіпгол (Амстердам, Нідерланди), Франкфурт (Німеччина). Перевезення вантажів повітряним транспортом є високовартісним, тому зазвичай повітрям транспортують найбільш термінові вантажі, коли використання інших видів транспорту не можливе через брак часу.

Мал. 29. Найбільші контейнерні порти Європи, млн TEU* (2017 р.)

* TEU (двадцятифутовий еквівалент) — одиниця для оцінювання вантажопотоків контейнерних портів. Відповідає корисному об’єму стандартного металевого контейнера завдовжки 6,1 м і завширшки 2,44 м.

Більшість як пасажирських, так і вантажних сполучень у Європі об’єднані в цілісну мережу транспортних вузлів, сполучених транспортними магістралями. Найбільшими транспортними вузлами Європи є міста, в яких розташовані головні аеро- і морські порти. Вони є не лише точками сходження різних маршрутів, а й пунктами, в яких вантажо- і пасажиропотоки змінюють види транспорту. Один із головних транспортних центрів Європи — Роттердам (Нідерланди), що розташований у гирлі Рейну і сполучає глибинні райони Європи з портами по всій планеті.

Подорож у слово

Хаб (англ. hab — маточина — центральна частина обертової деталі механізму, в переносному сенсі — центр діяльності) — в авіації пересадковий, перевантажувальний транспортний вузол.

Мал. 30. Країни Європи з найбільшою кількістю аеропортів

У ЄС створюють єдину транспортну мережу TEN-T. Водночас триває створення транспортних коридорів, що мають забезпечувати безперебійне сполучення між заходом, сходом, північчю та півднем Європи (мал. 31). Окремі з них проходять через територію України. Наша країна бере активну участь у формуванні цілісної транспортної системи Європи, зокрема зі створення євразійського транспортного коридору ТРАСЕКА (Європа — Кавказ — Азія). Успіх інтеграції української транспортної системи до європейської мережі значною мірою залежить від модернізації внутрішньої транспортної інфраструктури.

Мал. 31. Мережа транспортних коридорів у Європі

ФІНАНСОВІ ТА ДІЛОВІ ПОСЛУГИ. Фінансові послуги мають найбільший вплив на формування міжнародної спеціалізації країн Європи. Попри посилення конкуренції з боку країн Східної Азії, передовсім Китаю та Японії, європейський регіон лишається одним із головних світових осередків концентрації капіталу. У Європі розташовані штаб-квартири 8 із 20 найбільших банків світу, активи яких перевищують 1 трлн дол. США (HSBC, Barclays, Велика Британія; BNP Paribas, Credit Agricole, Франція; Deutsche Bank, Німеччина та ін.). У регіоні сформувалася мережа великих фінансових центрів світового значення, що відіграють вагому роль у перерозподілі глобальних потоків капіталу — Лондон (перше місце у світі), Цюрих і Женева (Швейцарія), Франкфурт-на-Майні (Німеччина), Люксембург.

Європа також спеціалізується на різноманітних видах ділових послуг (мал. 32). Міста із високою концентрацією компаній, що надають такі послуги, є «мозковими центрами», які визначають характер, географію, структуру міжнародного виробництва, торгівлі й співробітництва, називають світовими (або глобальними). Світовими містами Європи найвищого рівня є Лондон, Париж, Мілан, Москва, Франкфурт-на-Майні, Мадрид, Варшава, Амстердам, Брюссель, Дублін, Цюрих та ін. (2016 р.).

Мал. 32. Види ділових послуг

Подорож у слово

Стартап (від англ. startup — запуск) - тільки-но створене підприємство, що розбудовує свій бізнес на основі інновацій, яке ще не вийшло на ринок і має обмежені ресурси.

НАУКА. У розвинених країнах Європи до пріоритетних напрямів розвитку належить створення технопарків (наукових парків) — осередків освітньої, науково-дослідницької та виробничої діяльності, що дають змогу з мінімальними організаційно-транспортними витратами створювати експериментальні зразки новітньої високотехнологічної продукції та за потреби впроваджувати їх у масове виробництво. З організаційного погляду технопарки — це території із відповідно спроектованою інфраструктурою, де компактно поєднуються спеціально обладнані лабораторні та експериментально-виробничі, навчальні, офісні та житлові комплекси з усіма необхідними видами соціального обслуговування. Зазвичай там діють пільгові режими оподаткування на види діяльності, пов’язані з науковими й конструкторськими розробками, створено полегшений доступ до кредитів на технологічні стартап-проекти.

У Європі серед десятків наукових парків відомими є Кембриджський (Велика Британія), Софія-Антиполіс (Франція), Цюрихський (Швейцарія), Мюнхенський (Німеччина), Копенгагенський (Данія), Турку (Фінляндія) та ін. Європейські інноваційні осередки спеціалізуються здебільшого на розвитку біотехнологій, ІТ-сфери та комп’ютерних технологій, а також фармацевтики.

РЕКРЕАЦІЯ І ТУРИЗМ. Багатство рекреаційних ресурсів, історико-культурна спадщина світового масштабу у поєднанні з високим рівнем розвитку туристичної інфраструктури й давніми традиціями гостинності роблять Європу привабливим регіоном для відвідування як з пізнавальною метою, так і задля відпочинку. На європейський регіон припадає 50 % усіх подорожей і 37 % всього обсягу надходжень від туризму у світі (2016 р.). Там розташовані п’ять із десяти найбільших за туристичними відвідуваннями країн світу — Франція (понад 80 млн туристів щороку), Іспанія, Італія, Велика Британія, Німеччина.

У Європі сформувалися яскраво виражені рекреаційні зони. Так, унікальні ландшафтно-кліматичні умови узбережжя Середземного та Чорного морів сприяють розвитку приморських кліматичних курортних зон в Іспанії, Франції, Італії, Хорватії, Чорногорії, Греції, Болгарії, Україні. Їх доповнюють археологічні пам’ятки античності та середньовіччя. Окремо розрізняють курортні зони узбереж Атлантичного океану (Португалія, Іспанія, Франція), північного й Балтійського морів. Всесвітньою популярністю користуються гірські кліматичні та лижні курорти Альп, Карпат, Балканських, Скандинавських гір та Кавказу. У країнах Західної та Східної Європи сформувалася зона поширення бальнеологічних ресурсів, пов’язаних із родовищами мінеральних вод (Чехія, Угорщина, Румунія, Німеччина, Швейцарія, Австрія, Україна).

Глобальна доступність у поєднанні з одними з найвищих у світі стандартами сервісу сприяють розвиткові у великих містах Європи ділового туризму. Головні туристичні міста регіону — Лондон і Париж, що посідають друге і третє місця у світі, а також Барселона, Амстердам, Мілан, Рим — одночасно є й провідними світовими центрами ділового туризму.

Європа є не лише регіоном спрямування міжнародних туристичних потоків, а й регіоном їх походження. Завдяки високому рівню життя широкі верстви населення розвинених країн мають можливість подорожувати за кордон. Особливо поширені закордонні мандрівки з пізнавальною метою серед студентів та людей похилого віку. Лідерами за кількістю виїзних туристів є Німеччина, Велика Британія, Франція, Нідерланди, Італія.

ЗАПИТАННЯ і ЗАВДАННЯ

1. Чому розвиток третинного сектору має велике значення для будь-яких країн, а для розвинених країн Європи — особливо?

2. Які зміни сталися в когорті світових лідерів зовнішньої торгівлі, зокрема з експорту послуг, від початку ХХІ ст. порівняно з ХХ ст.?

3. Назвіть чинники, що обумовили один із найвищих у світі рівень автомобілізації населення у розвинених країнах Європи.

4. Розгляньте мал. 51. Які транспортні коридори пролягають територією України?

5. Які міста називають світовими? Наведіть приклади таких міст у Європі. Покажіть їх на карті.

6*. У якій з країн Європи ви хотіли б побувати? Чому?

ГЕОГРАФІЧНА ЗАДАЧА

У Росії працюють 1218 аеропортів, а в Чехії — лише 128. Обчисліть, скільки аеропортів припадає на один мільйон мешканців в обох країнах. У якій країні покриття аеропортами більше? У скільки разів?

ШУКАЙТЕ В ІНТЕРНЕТІ

Користуючись інтернет-джерелами (https://uk.wikipedia.org/wiki/стартап), дізнайтеся більше про стартапи: чому залучення коштів на розвиток проекту на першому етапі називають 3F (від англ. friends, family and fools — друзі, родина й дурні), а на другому — ангельськими інвестиціями. Наведіть приклади стартапів, що стали всесвітньовідомими, а також успішних стартап-проектів в Україні.