Підручник з Основ правознавства (Поглиблене вивчення). 9 клас. Святокум - Нова програма

Підручник з Основ правознавства (Поглиблене вивчення). 9 клас. Святокум - Нова програма

Основи правознавства для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням основ правознавства. 9 клас.

Підручник відрізняє наявність таких матеріалів:

• завдання на актуалізацію знань до кожного параграфа

• приклади практичного застосування набутих знань

• система вправ для закріплення практичних навичок роботи з нормативно-правовими актами

• покрокові алгоритми виконання практичних робіт

Інтернет-підтримка дозволить:

• здійснити онлайн-тестування за кожним розділом

• ознайомитися з додатковими матеріалами до уроків

Вступ. Право і закони в житті людини й суспільства

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

§ 1. Причини виникнення держави

§ 2. Ознаки держави

§ 3. Механізм держави

§ 4. Державний лад

§ 5. Правова держава і громадянське суспільство

§ 6. Практичне заняття. Характеристика державного ладу

РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА

§ 7. Соціальні норми. Право

§ 8. Система права і система законодавства

§ 9. Правотворчість та систематизація нормативно-правових актів

§ 10. Практичне заняття. Соціальні норми в житті людей

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІДНОСИНИ. ПРАВОПОРУШЕННЯ. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

§ 11. Правовідносини

§ 12. Правопорядок і законність

§ 13. Правопорушення

§ 14. Юридична відповідальність

§ 15. Практичне заняття. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння

РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 16. Конституція — Основний Закон держави

§ 17. Людина, особа, громадянин

§ 18. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні

§ 19. Народовладдя в Україні

§ 20. Верховна Рада України та Президент України в системі органів державної влади

§ 21. Органи виконавчої та судової влади, місцеве самоврядування в Україні

§ 22. Практичне заняття. Європейський суд із прав людини

§ 23. Практичне заняття. Звернення громадян

РОЗДІЛ 5. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 24. Цивільне право України

§ 25. Правочин. Цивільно-правовий договір

§ 26. Право власності та інші речові права. Захист цивільних прав

§ 27. Цивільно-правова відповідальність

§ 28. Спадкування за законом і за заповітом

§ 29. Практичне заняття. Власність неповнолітніх

§ 30. Практичне заняття. Захист прав споживачів

РОЗДІЛ 6. ОСНОВИ СІМЕЙНОГО І ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 31. Сімейне право України

§ 32. Взаємні права та обов'язки батьків і дітей

§ 33. Практичне заняття. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

§ 34. Трудове право України

§ 35. Праця, відпочинок і оплата

§ 36. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність

§ 37. Особливості здійснення та захисту трудових прав неповнолітніх

§ 38. Практичне заняття. Працевлаштування неповнолітніх

РОЗДІЛ 7. ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО І КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 39. Адміністративне право України

§ 40. Адміністративні правопорушення

§ 41. Адміністративна відповідальність

§ 42. Практичне заняття. Найпоширеніші види адміністративних правопорушень, вчинюваних неповнолітніми

§ 43. Кримінальне право України

§ 44. Покарання та його види

§ 45. Практичне заняття. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

РОЗДІЛ 8. ЯКЩО ПРАВО — ЦЕ ПРОФЕСІЯ

§ 46. Юристи в нашому житті

§ 47. Нова українська поліція

§ 48. Практичне заняття. Ігровий суд

Додатки. Термінологічний словник

Додатки. Рекомендації щодо організації різних форм роботи