Підручник з Основ правознавства (Поглиблене вивчення). 9 клас. Святокум - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 10. Практичне заняття. Соціальні норми в житті людей

ПРИГАДАЙТЕ!

1. Що називають соціальними нормами?

2. Які види соціальних норм вам відомі?

3. Яку роль у житті людей відіграє право?

ПОМІРКУЙТЕ!

У чому полягає відмінність права від інших соціальних норм?

ЗАВДАННЯ. Попрацюйте в групах. Використовуючи інформацію, подану в таблиці «Види соціальних норм», охарактеризуйте кожен із наведених уривків за планом:

1. Який вид соціальних норм викладено?

2. Хто є учасниками суспільних відносин, які вони врегульовують?

3. У якій формі виражені норми?

4. У який спосіб забезпечується їх виконання?

ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ

Назва

Стисла характеристика

Морально-етичні

Регулюють відносини між людьми на основі критеріїв добра і зла, честі і безчестя

Релігійні

Регулюють ставлення віруючих до Бога, церкви, один до одного та іновірців

Політичні

Регулюють відносини між соціальними групами з приводу отримання та використання публічної політичної влади

Корпоративні

Правила поведінки, прийняті в окремих організаціях, трудових та інших колективах

Звичай

Правило поведінки, що склалося в суспільстві в результаті багаторазового застосування, сталого підходу до оцінки певного способу відносин, дій людини, колективу, соціальної групи

Правові

Система формально визначених загальнообов'язкових правил поведінки загального характеру, виданих або санкціонованих державою та забезпечених силою державного примусу

УРИВОК 1

Паче всього — гордості не майте в серці і в умі... Старих шануйте, як отця, а молодих — як братів. У домі своїм не лінуйтеся, а за всім дивіться... Лжі бережися, і п'янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло... Недужого одвідайте, за мерцем ідіте, тому що всі ми смертні єсмо. І чоловіка не миніть, не привітавши, добре слово йому подайте. (Із «Повчання Володимира Мономаха»)

УРИВОК 2

Якщо член товариства потрапить до рук порогів і залишить у злиднях сімейство, товариство допомагає йому.

Кожен член товариства може прийняти нового члена товариства без необхідності повідомляти йому про імена інших членів.

Цілковита рівність має панувати між членами. (Зі статуту Кирило-Мефодіївського братства)

УРИВОК 3

Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом.

Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом.

Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів. (Із Конституції України)

УРИВОК 4

33. Ще ви чули, що було стародавнім наказане: Не клянись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом.

34. А я вам кажу не клястися зовсім: ані небом, бо воно престол Божий;

35. ні землею, бо підніжок для ніг Його це; ані Єрусалимом, бо він місто Царя Великого;

36. не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш учинити білою чи чорною.

37. Ваше ж слово хай буде: так-так, ні-ні. А що більше над це, то те від лукавого. (Євангеліє* від Матвія, 5:33—37)

* Євангеліє у християнстві — головна частина Нового Заповіту, який, у свою чергу, є частиною Біблії. Євангеліє містить розповіді про Ісуса Христа, його життя, вчення, смерть і воскресіння.

УРИВОК 5

Пан Турн щось дуже підсипався

Царя Латина до дочки.

Як з нею був, то виправлявся

І піднімавсь на каблучки.

Латин, дочка, стара Амата

Щодень від Турна ждали свата,

Уже нашили рушників

І всяких всячин напридбали.

Які на сватанні давали.

Все сподівались старостів.

(З «Енеїди» І. Котляревського)

ВИСНОВОК

• Право і правові норми спрямовані на забезпечення стійкості, організованості, оптимальних умов функціонування суспільного організму. Специфіка і роль права, правових норм у житті суспільства і його суб'єктів обумовлені тісним зв'язком із державою. Саме в цьому полягає відмінність права від інших норм, що регулюють суспільне життя: норм моралі, релігії, традиційних форм поведінки тощо.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Заповніть таблицю. Наведіть приклади соціальних норм, використовуючи матеріали ЗМІ, художньої літератури, інтернет-ресурси.

Вид соціальних норм

Приклад

2. Цікава ваша думка! Напишіть твір-роздум за темою «Норми права та норми моралі». У своїй роботі спробуйте висвітлити такі питання: 1) Чому, незважаючи на більш ефективні способи забезпечення норм права, люди досі використовують і норми моралі? 2) Чи спроможні норми права регулювати всі аспекти людської діяльності? 3) Чи існують випадки, коли норми моралі та норми права суперечать одне одному? Чому, на вашу думку, так відбувається?Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.