Історія України. 6—9 класи: шкільні таблиці

Історія України. 6—9 класи: шкільні таблиці

Структура і зміст посібника відповідають вимогам чинної навчальної програми зі шкільного курсу історії України. Навчальний матеріал згруповано за програмними темами і подано у наочній формі, тобто у вигляді таблиць, схем, діаграм тощо. Шкільні таблиці допоможуть учням систематизувати, конкретизувати та поглибити набуті знання і уміння, а також прилучитися до активної самостійної роботи. Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів історії.

Історія України (від появи людини на українських землях до Великого переселення народів)

Вступ

Тема 1. Історія стародавньої України

Історія України (V—XV ст.)

Тема 1. Виникнення та розвиток Київської Русі

Тема 2. Київська Русь наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.

Тема 3. Київська Русь у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.

Тема 4. Галицько-Волинська держава

Тема 5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав у другій половині ХIV — ХV ст.

Історія України (XVI—XVIII ст.)

Тема 1. Українські землі в ХVI ст.

Тема 2. Українські землі в першій половині XVII ст.

Тема 3. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVII ст.

Тема 4. Українські землі в 60—80-ті рр. ХVII ст.

Тема 5. Україна наприкінці ХVII — у першій половині ХVIII ст.

Тема 6. Українські землі в другій половині XVIII ст.

Історія України (наприкінці XVIII — у ХІХ ст.)

Тема 1. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVIII — у першій третині ХIХ ст.

Тема 2. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.

Тема 3. Духовне життя в українських землях наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.

Тема 4. Модернізація українського суспільства в другій половині ХІХ ст.

Тема 5. Суспільно-політичний рух в Україні в другій половині ХІХ ст.

Тема 6. Духовне життя України в другій половині ХIХ ст.