Історія України. 6—9 класи: шкільні таблиці

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

(від появи людини на українських землях до Великого переселення народів)

ВСТУП

Періоди історії України

Історична періодизація — поділ історії на певні періоди, що є історичними етапами суспільного або культурного розвитку країн, народів і характеризуються визначними подіями, явищами або процесами.

Загальна характеристика історичних джерел

Історичні джерела — усе створене в процесі діяльності людини і збережене до наших днів, що дозволяє вивчати минуле людського суспільства й відображає його історичний розвиток.

Усі джерела є свідками своєї епохи (періоду) і відображають певну грань буття минулого.

Джерела можуть містити інформацію відкритого і прихованого характеру, яку дослідники виявляють через зіставлення різних джерел. Оскільки творцями всіх пам’яток минулого були люди, то історичні джерела відображають їхнє бачення і сприйняття часу.

Кожне джерело є невичерпним за змістом історичної інформації.

Типи історичних джерел

Назва

Характеристика

Усні

Легенди, міфи, пісні, казки, перекази тощо

Писемні

Літописи, хроніки, документи, щоденники, мемуари, листи тощо

Речові

Залишки матеріальної культури минулого (будівлі, культові споруди, знаряддя праці, меблі, зброя, одяг тощо)

Мовні

Відбивають процес історичного розвитку на основі аналізу мов

Етнографічні

Відтворюють минуле на основі аналізу побуту і звичаїв народів

Фоно- і фотодокументи

З’явилися в другій половини XIX ст. і відображають відповідні етапи розвитку

Антропологічна періодизація історії людства

Антропологія — наука, що вивчає походження і розвиток людського роду. В основу антропологічної періодизації покладена фізична еволюція людини.

Період

Характеристика

4 млн років тому

Австралопітеки (південна мавпа) — перші людиноподібні істоти, які вважаються безпосередніми предками сучасної людини. Розпочали ходити на двох ногах. З’явилися в Африці

2,5—2 млн років тому

Homo habilis (людина вміла) — перші розумні істоти, які розпочали виготовляти знаряддя праці. З’явилися в Африці

1,5 млн років тому

Homo erectus (людина з прямою ходою), або архантропи (найдавніші люди) — були першими, хто навчився використовувати вогонь. З’явилися в Африці й розселилися за її межами. Близько 1 млн років тому архантропи потрапили на територію сучасної України з півдня Європи

150—100 тис. років тому

Неандертальці, або пал еоантропи (давні люди), — були першими людьми, що ховали своїх померлих. З’явилися в Азії, Африці та Європі. Найдавніші людські рештки на українських землях (печера Киїк-Коба в Криму) належать палеоантропам

40—30 тис. років тому

Homo sapiens (людина розумна) з’явилася у багатьох регіонах нашої планети. Із появою неоантропів (нових людей), або кроманьйонців — людей сучасного фізичного типу, — завершився процес антропогенезу на Землі та розпочалася історія людства

Археологічна періодизація історії України

Період

Хронологічні межі

Кам’яний вік

Палеоліт, або давній кам’яний вік

Близько 1 мли — 11 тис. років тому

Виділяють три етапи палеоліту — ранній, або нижній

Близько 1 млн — 150 тис. років тому

— середній, або мустьє

150—35 тис. років тому

— пізній, або верхній

35—11 тис. років тому

Мезоліт, або середній кам’яний вік

10—8(7) тис. років тому

Неоліт, або новий кам’яний вік

8(7)—5 тис. років тому

Енеоліт, або мідно-кам’яний вік

4—2,5 (5—3,5) тис. років до н. е.

Бронзовий вік

2 тис. років до н. е. — початок І тис. до н. е.

Ранній залізний вік

IX ст. до н. е. — IV ст. н. е.

Археологія — галузь історичної науки, що вивчає минуле за допомогою дослідження речових знахідок. Археологи використовують періодизацію історії людського суспільства, в основу якої закладено зміни основних матеріалів, із яких виготовлялися знаряддя праці, предмети побуту, зброя тощо.

Археологічна культура — велика група археологічних пам’яток, що датуються однією історичною добою, мають спільні ознаки та розташовані на певній території.

Археологічна пам’ятка — група винайдених в одному місці речей, які є матеріальними рештками діяльності людини або змінені їх працею.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст