Фізика. Повторне видання. 7 клас. Бар’яхтар

Лабораторна робота № 7. Визначення густин твердого тіла та рідини

Мета: визначити густини пропонованих твердих тіл і рідини.

Обладнання: терези з важками; лінійка; досліджувані тверді тіла (дерев’яний брусок, металеве тіло на нитці); мірна посудина з водою; склянка з досліджуваною рідиною; порожня склянка; паперові серветки.

ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ

Підготовка до експерименту

1. Перш ніж розпочати вимірювання, згадайте:

  • 1) формулу, за якою обчислюють густину;
  • 2) прилади, за допомогою яких можна визначити об’єм твердого тіла;
  • 3) як правильно знімати покази мірної посудини;
  • 4) правила роботи з важільними терезами.

2. Визначте та запишіть ціну поділки шкали лінійки та ціну поділки шкали мірної посудини.

Експеримент

Суворо дотримуйтесь інструкції з безпеки (див. форзац підручника).

Результати вимірювань і обчислень заносьте до таблиці.

1. Виміряйте довжину, ширину та висоту дерев’яного бруска за допомогою лінійки. Обчисліть його об’єм.

2. Виміряйте масу бруска за допомогою терезів.

3. Виміряйте масу металевого тіла за допомогою терезів.

4. Виміряйте об’єм металевого тіла за допомогою мірної посудини (див. рисунок). Після цього перелийте воду із мірної посудини в порожню склянку.

5. Визначте масу та об’єм досліджуваної рідини:

  • виміряйте масу склянки з досліджуваною рідиною;
  • перелийте рідину в мірну посудину та виміряйте об’єм рідини;
  • виміряйте масу порожньої склянки;
  • обчисліть масу рідини.

Досліджуване тіло або рідина

Маса m, г

Об’єм V, см3

Густина p

Речовина

г/см3

кг/м3

Опрацювання результатів експерименту

1. Визначте густину деревини, з якої виготовлений брусок.

2. Визначте густину металу, з якого виготовлене металеве тіло.

3. Визначте густину досліджуваної рідини.

4. Користуючись таблицями густин (с. 249), визначте речовини, з яких виготовлені досліджувані тіла, а також назву досліджуваної рідини.

Аналіз експерименту та його результатів

Зробіть висновок, у якому зазначте: 1) яку фізичну величину і за допомогою яких приладів ви вимірювали; 2) які результати отримали; 3) які чинники могли вплинути на точність результатів.

Творче завдання

Запропонуйте способи — теоретичний та експериментальний, за допомогою яких можна знайти масу води, що виллється з відливної посудини (див. рисунок), якщо в неї повільно занурити алюмінієвий кубик із ребром 3 см.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.