Фізика. Повторне видання. 7 клас. Бар’яхтар

§ 17. Учимося розв’язувати задачі

Нагадаємо, що, беручись до розв’язування задач із фізики, перш за все необхідно уважно кілька разів прочитати умову задачі й усвідомити, яке саме явище описано в задачі, яке тіло розглядається. Тобто слід відтворити картину, яку описує задача, а вже потім розпочинати пошук відповіді.

Отже, уважно читаємо, думаємо, розв’язуємо. Спробуйте спочатку працювати самостійно, а вже потім дивитися, чи все ви зробили правильно.

Задача 1. Суцільний кубик із ребром 2 см має масу 20 г. З якої речовини може бути виготовлений кубик?

Аналіз фізичної проблеми. Для відповіді на запитання визначимо густину речовини, з якої виготовлений кубик, а потім скористаємося таблицею густин. Задачу розв’язуватимемо в поданих одиницях.

Задача 2. Свинцева куля об’ємом 60 см3 має масу 0,565 кг. Визначте, суцільна ця куля чи має порожнину. Якщо куля має порожнину, то визначте об’єм порожнини.

Аналіз фізичної проблеми. Виконаємо пояснювальний рисунок. Якщо об’єм свинцю (Vсв) менший від об’єму кулі (Vк), то куля має порожнину, об’єм якої дорівнює: Vпор = Vк - Vсв.

Визначаючи об’єм свинцю, вважатимемо, що маса свинцю дорівнює масі кулі: тсв = тк.

Густину свинцю знайдемо в таблиці густин.

У цій задачі краще масу подати в грамах, об’єм — у сантиметрах кубічних, густину — в грамах на сантиметр кубічний.

Задача 3. Скільки залізничних цистерн місткістю 25 м3 кожна потрібно для перевезення 1080 т нафти?

Аналіз фізичної проблеми. Кількість цистерн можна знайти, поділивши загальний об’єм нафти (V) на місткість однієї цистерни (V0).

Загальний об’єм нафти визначимо за її масою та густиною. Густину нафти знайдемо в таблиці густин.

Задачу розв’язуватимемо в одиницях СI.

Вправа № 17

1. З якого матеріалу виготовлений дитячий кубик, об’єм якого дорівнює 250 см3, а маса — 110 г?

2. В автобусі в бак для пального вміщується 84 кг дизельного палива. Визначте місткість бака. Відповідь подайте в літрах.

3. Для кожного випадку знайдіть значення невідомої фізичної величини (m, V або p). Зверніть увагу на одиниці.

  • а) m = 18 кг, V = 0,02 м3;
  • б) m = 140 г, p = 700 кг/м3;
  • в) V = 10 м3, p = 2,5 г/см3.

4. Маса срібної фігурки становить 707 г, а її об’єм дорівнює 0,7 дм3. Визначте, суцільна це фігурка чи має порожнину. Відповідь обґрунтуйте.

5. Об’єм залізничної цистерни дорівнює 30 м3. Скільки тонн нафти може перевезти потяг із 50 таких цистерн?

6. Що більше — маса вчителя фізкультури чи маса повітря в спортзалі, якщо маса вчителя становить 80 кг, а розміри спортзалу 20x10x5 м? Об’ємом, який займає в спортзалі спортивний інвентар, знехтуйте.

7. У мензурку з водою (рис. 1) занурили металевий циліндр масою 675 г (рис. 2). З якої речовини може бути виготовлений циліндр?

Рис. 1

Рис. 2

8. Розв’яжіть задачу 3, подану в § 17, інакше.

9. Алюмінієвий циліндр масою 1,35 кг повністю занурили в посудину, до країв наповнену спиртом. Визначте масу спирту, що вилився.

10. Наведіть приклади взаємодії тіл, з якою ви маєте справу в побуті, школі, під час занять спортом тощо. Які зміни при цьому відбуваються з тілами?

Експериментальне завдання

«Фізика на кухні». Визначте густину сирої картоплі, скориставшись обладнанням, зображеним на рис. 3.

Рис. 3

Можете визначити також густину деяких інших овочів. Пам’ятайте: щоб правильно виміряти об’єм тіла, його слід занурити у воду повністю.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.