Фізика. Повторне видання. 7 клас. Бар’яхтар

Фізика. Повторне видання. 7 клас. Бар’яхтар

Цього навчального року починається ваша подорож світом нової для вас науки — фізики. Ви будете спостерігати явища природи, проводити справжні наукові експерименти й на кожному уроці робити власні маленькі відкриття.

Вам зустрінуться не тільки добре відомі з курсу природознавства поняття: «фізичне тіло», «речовина», «атоми», «молекули», «дифузія», «механічний рух»,— а й багато нових.

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

§ 1. Фізика — наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища

§ 2. Будова речовини. Молекули. Атоми

§ 3. Наукові методи вивчення природи. Внесок українських учених у розвиток фізики

§ 4. Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин

Лабораторна робота № 1. Визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу

§ 5. Похибки й оцінювання точності вимірювань

Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’ємів твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл

Підбиваємо підсумки розділу 1. «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

Розділ 2. Механічний рух

§ 6. Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Матеріальна точка

§ 7. Траєкторія руху. Шлях. Переміщення

§ 8. Рівномірний рух. Швидкість руху

§ 9. Учимося розв’язувати задачі

§ 10. Графіки рівномірного руху

§ 11. Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

§ 12. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

Лабораторна робота № 4. Вимірювання періоду обертання та обертової частоти

§ 13. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань

Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника

Підбиваємо підсумки розділу 2. «Механічний рух»

Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила

Частина І. Сила. Види сил

§ 14. Явище інерції

§ 15. Інертність тіла. Маса

Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл

§ 16. Густина. Одиниці густини

Лабораторна робота № 7. Визначення густин твердого тіла та рідини

§ 17. Учимося розв’язувати задачі

§ 18. Сила — міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил

§ 19. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука

Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл

§ 20. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

§ 21. Тертя. Сила тертя

Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

Завдання для самоперевірки до розділу 3. «Взаємодія тіл. Сила». Частина I. Сила. Види сил

Частина ІІ. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл

§ 22. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

§ 23. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля

§ 24. Гідростатичний тиск

§ 25. Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри

§ 26. Сполучені посудини. Манометри

§ 27. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

§ 28. Умови плавання тіл

Лабораторна робота № 10. З’ясування умови плавання тіл

§ 29. Судноплавство та повітроплавання

Завдання для самоперевірки до розділу 3. «Взаємодія тіл. Сила». Частина II. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл

Підбиваємо підсумки розділу 3. «Взаємодія тіл. Сила»

Розділ 4. Механічна робота та енергія

§ 30. Механічна робота. Одиниця роботи

§ 31. Потужність

§ 32. Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергії тіла

§ 33. Закон збереження і перетворення механічної енергії

§ 34. Момент сили. Умова рівноваги важеля

Лабораторна робота № 11. З’ясування умови рівноваги важеля

§ 35. Рухомий і нерухомий блоки

§ 36. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів

Лабораторна робота № 12. Визначення ККД похилої площини

Підбиваємо підсумки розділу 4. «Механічна робота та енергія»

Етапи роботи над навчальним проєктом

Таблиці густин деяких речовин

Відповіді до вправ і завдань для самоперевірки

ГДЗ до підручника можна знайти тут.