ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 8 клас

§ 38. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами

Запитання (с. 211)

304. Ні, оскільки несолетворні оксиди не утворюють солей.

305. Li → Li2О → LiOH

4Li + O2 → 2Li2O

Li2O + H2O → 2LiOH

306. Метал → сіль → основа

Na → NaNO3 → NaOH

Ca → CaCl2 → Ca(OH)2

Al → Al2(SO4)3 → Al(OH)3

Неметал → сіль → кислота

Cl2 → NaCl → HCl

S → FeS → H2S

Br2 → LiBr → HBr

307. З амфотерного оксиду неможливо безпосередньо отримати амфотерний гідроксид, оскільки з водою вони не реагують та не розчиняються в ній. Можливо здійснити лише низку перетворень: амфотерний оксид → сіль → амфотерний гідроксид.

308. а) ВаО + Н2О → Ва(ОН)2

Ва(ОН)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2Н2О

б) Р2О5 + 3Н2О → 2Н3РО4

Η3ΡO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3Н2О

в) 2Аl(ОН)3 t Аl2О3 + 3Н2О

Аl(ОН)3 + 3НСl → АlСl3 + 3Н2О

309. Са(ОН)2 + Na2CO3 → СаСО3↓ + 2NaOH

СаСО3 + 2НСl → СаСl2 + Н2СО3

Н2СО3 ↔ Н2О + СО2 (оборотна реакція)

Н2СО3 + СаО → СаСО3↓ + Н2О

Перетворення кальцій карбонату на кальцій гідроксид у дві стадії:

СаСО3 + 2НСl → СаСl2 + Н2СО3

СаСl2 + 2NaOH → Ca(OH)2↓ + 2NaCl

310. а) Вr2 + Н2 → 2НВr

2НВr + MgO → MgBr2 + Н2О

MgBr2 + 2AgNO2 → Mg(NO3)2 + 2AgBr↓

б) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

AlCl3 + 3NaOH → Аl(ОН)3↓ + 3NaCl

Al(OH)3 + 3NaOH → Na3AlO3 + 3H2O

2Na3AlO3 + 6H2SO4 → 3Na2SO4 + Al2(SO4)3 + 6H2O

в) S + H2 → H2S

2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

2SO2 + O2 → 2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4

г) ZnS + 2HCl → ZnCl2 + H2S

ZnCl2 + 4NаОН(конц.) → Na2[Zn(OH)4] + 2NaCl

Na2[Zn(OH)4] + 2HCl → 2NaCl + Zn(OH)2 + 2H2O

Ζn(ΟΗ)2 + 2ΗΝΟ3 → Ζn(ΝΟ3)2 + 2Η2Ο

Ζn(ΝΟ3)2 + Na2CO3 → ZnCO3↓ + 2NaNO3

ZnCO3t ZnO + СО2

Ґ) CuSO4 + 2NaOH → Сu(ОН)2↓ + Na2SO4

Cu(OH)2t CuO + H2O

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

CuCl2 + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2AgCl↓

Cu(NO3)2 + K2S → CuS↓ + 2KNO3

311. ZnSO4 + BaS → ZnS↓+ BaSO4

312.

313.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2021) і тут (Укр. мова. 2016).