ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 8 клас

§ 37. Узагальнення знань про неорганічні речовини

Запитання (с. 207)

296.

Оксиди

основні

амфотерні

кислотні

Li2O, Ag2O, MgO

РbО, Аl2О3, ZnO

Сl2O7, SiO2, SO2, СrО3

297. 1 — Б; 2 — А; 3 — Г.

298. Кальцій оксид СаО: один йон Са2+, один йон О2-.

Алюміній оксид Аl2О3: два йони Аl3+, три йони О2-.

Карбон(ІІ) оксид CO: один йон С2+, один йон О2-.

Карбон(ІV) оксид СО2: один йон С4+, два йони О2-.

299. Два атоми: НСl. Три атоми: H2S. Чотири атоми: HNO2. П’ять атомів: HNO3. Шість атомів: H2SiO3. Сім атомів: H2SO4. Вісім атомів: H3РО4.

300. Амфотерні гідроксиди: Zn2+(OH)2, Pb2+(OH)2, Sn2+(OH)2, Аl3+(ОН)3, Cr3+(OH)3, Fe3+(OH)3.

301. Формули солей: PbI2, MgF2, Na2S. Усі вони утворені йонами металів та кислотними залишками.

302. З’ясуємо відсотковий вміст кожного з елементів:

Визначимо співвідношення кількості атомів елементів. Приймемо кількість атомів Силіцію рівною х, кількість атомів Оксигену рівною у, кількість атомів Гідрогену — рівною z.

303.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2021) і тут (Укр. мова. 2016).