ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 8 клас

Практична робота № 2. Розв’язування експериментальних задач

Обладнання та матеріали: магній оксид, хлоридна кислота, розбавлена сульфатна кислота, розчин натрій хлориду, розчин натрій карбонату, розчин натрій ортофосфату, розчин ферум(ІІІ) хлориду, розчин натрій гідроксиду, пробірки.

Звіт з виконання роботи:

Варіант 1

Дослід 1. Здійснення перетворення Mg → MgCl2

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

Насип у пробірку трохи магній оксиду. Долий по краплях хлоридну кислоту

Білий порошок магній оксиду розчиняється у кислоті

Відбувається реакція обміну між основним оксидом та кислотою з утворенням солі та води

Рівняння реакції: MgO + 2НСl → MgCl2 + Н2О

Дослід 2. Здійснення перетворення MgCl2 → MgCO3

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

Додай у пробірку з попереднього досліду по краплях розчин натрій карбонату

З’являється осад у вигляді білих кристалів

Відбувається реакція обміну між двома солями з утворенням двох нових солей, одна з яких нерозчинна

Рівняння реакції: MgCl2 + Na2CO3 → MgCO3↓ + 2NaCl

Дослід 3. Здійснення перетворення MgCO3 → MgCl2

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

Додай до вмісту пробірки з попереднього досліду по краплях хлоридну кислоту

Осад зникає, утворюються бульбашки безбарвного газу

Відбувається реакція обміну. Хлоридна кислота як більш сильна витісняє вугільну з її солі. Оскільки вугільна кислота є нестійкою, вона одразу ж розкладається на воду та вуглекислий газ, бульбашки якого можна побачити

Рівняння реакції: MgCO3 + 2НСl → MgCl2 + Н2О + CO2

Дослід 4. Здійснення перетворення MgCl2 → Mg3(PO4)2

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

Додай до вмісту пробірки з попереднього досліду розчин натрій ортофосфату

В пробірці з’являється помутніння

Внаслідок реакції обміну між двома солями утворюються дві нові солі, одна з яких — магній ортофосфат — є малорозчинною

Рівняння реакції: 3MgCl2 + 2Na3PO4 → Mg3(PO4)2↓ + 6NaCl

Варіант 2

Дослід 1. Здійснення перетворення FeCl3 → Fe(OH)3

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

Налий у пробірку трохи розчину ферум(ІІІ) хлориду та додай по краплях розчин натрій гідроксиду

У пробірці з’являється червонувато-коричневий осад

Відбувається реакція обміну між сіллю та основою з утворенням нових солі та основи. Утворена основа — ферум(ІІІ) гідроксид — є нерозчинною речовиною

Рівняння реакції: FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCl

Дослід 2. Здійснення перетворення Fe(OH)3 → FePO4

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

Додай до вмісту пробірки з попереднього досліду по краплях розчин натрій ортофосфату

Червонувато-коричневий осад зникає. Натомість утворюється осад жовтого кольору

Відбувається реакція обміну між сіллю та основою з утворенням нових солі та основи. Утворена сіль — ферум(ІII) ортофосфат — є нерозчинною речовиною

Рівняння реакції: Fe(OH)3 + Na3PO4 → FePO4↓ + 3NaOH

Дослід 3. Здійснення перетворення FePO4 → Fe2(SO4) 3

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

До вмісту пробірки з попереднього досліду додай по краплях розбавлену сульфатну кислоту

Осад зникає. Розчин набуває жовтуватого кольору

Відбувається реакція обміну між сіллю та кислотою з утворенням нових солі та кислоти. Обидві утворені сполуки є розчинними

Рівняння реакції: 2FePO4 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H3PO4

Запитання (с. 214)

314. Не використали розчин натрій хлориду. Він не придатний до використання у дослідах № 1 та № 3, тому що магній оксид не реагує з солями, а магній карбонат є нерозчинною сполукою.

315. Так. Можлива реакція між надлишком хлоридної кислоти та натрій карбонатом, внаслідок якої утворяться натрій хлорид, карбон (IV) оксид та вода:

2НСl + Na2CO3 → 2NaCl + Н2O + СО2

316. Ні. Реакція між магній оксидом та натрій ортофосфатом е неможливою, оскільки магній оксид не реагує з солями.

317. Для цього треба подіяти на магній оксид ортофосфатною кислотою:

3MgO + 2Н3РО4 → Mg3(PO4)2 + 3Н2О

А також можлива реакція між основним магній оксидом та кислотним фосфор(V) оксидом:

3MgO + P2O5 → Mg3(PO4)2

318. Так, можлива за допомогою сульфатної кислоти:

2FeCl3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6НСl

319. а) тільки перше перетворення FeCl3 → Fe(OH)3;

б) жодних, оскільки з реакції з цим реактивом починається весь ланцюг перетворень.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2021) і тут (Укр. мова. 2016).


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.