ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 8 клас

§ 35. Способи добування кислот

Запитання (с. 196)

280. Добування фторидної кислоти:

Н2 + F2 → 2HF

CaF2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HF

Добування ортофосфатної кислоти:

Р2О5 + 3Н2О → 2Н3РО4

Са3(РО4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + 2Н3РО4

281. а) Сl2О7 + Н2О → 2НСlО4

H2SO4 + Pb(NO3)2 → 2HNO3 + PbSO4

б) 3NaNO2 + H3PO4 → Na3PO4 + 3HNO2

2HBr + K2CO3 → 2KBr + H2O + CO2

282. a) CaCl2 + H2SO4 → 2HCl + CaSO4

Na2SiO3 + 2HCl → H2SiO3↓ + 2NaCl

б) Ba(NO3)2 + H2SO4 → 2HNO3 + BaSO4

K2SO3 + 2HNO3 → 2KNO3 + SO2↑ + H2O

В усіх чотирьох реакціях можна біло б використати сульфатну кислоту.

283. Силікатну H2SiO3.

284.

285.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2021) і тут (Укр. мова. 2016).