ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 8 клас

§ 36. Способи добування солей

Лабораторний дослід № 9 (с. 200)

Тема: Розв’язування експериментальних задач

Обладнання і матеріали: розбавлена хлоридна кислота, розчин цинк сульфату, розчин натрій гідроксиду, розбавлена нітратна кислота, розчин алюміній хлориду.

Звіт з виконання досліду:

Варіант 1

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

1. Налий у пробірку розчин цинк сульфату. Додай по краплях розчин хлоридної кислоти

Видимих змін не відбувається

Відбувається реакція обміну з утворенням нової кислоти та солі

2. Додай у пробірку по краплях розчин натрій гідроксиду

Видимих змін не відбувається

Відбувається реакція нейтралізації між кислотою та лугом з утворенням солі та води

3. Додай до вмісту пробірки по краплях розчин хлоридної кислоти

Видимих змін не відбувається

Відбувається реакція обміну з утворенням нової солі та кислоти

4. До вмісту пробірки додай по краплях розчин натрій гідроксиду

Видимих змін не відбувається

Відбувається реакція нейтралізації між кислотою та лугом з утворенням солі та води

Рівняння реакцій:

1) ZnSO4 + 2НСl → ZnCl2 + H2SO4

2) H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

3) Na2SO4 + 2HCl → H2SO4 + 2NaCl

4) H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

Варіант 2

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

1. Налий у пробірку розчин алюміній хлориду. Додай по краплях розчин натрій гідроксиду

Випадає осад білого кольору

Відбувається реакція обміну з утворенням нерозчинного алюміній гідроксиду та солі натрій хлорид

2. Додай у пробірку по краплях розчин нітратної кислоти

Осад зникає

Відбувається реакція нейтралізації між кислотою та гідроксидом з утворенням солі та води

3. Додай до вмісту пробірки по краплях розчин натрій гідроксиду

Випадає осад білого кольору

Відбувається реакція обміну з утворенням нерозчинного алюміній гідроксиду та солі натрій нітрат

4. До вмісту пробірки додай по краплях розчин нітратної кислоти

Осад зникає

Відбувається реакція нейтралізації між кислотою та гідроксидом з утворенням солі та води

Рівняння реакцій:

1) АlСl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

2) Аl(OН)3 + 3HNO3 → Al(NO3)3 + 3Н2О

3) Al(NO3)3 + 3NaOH → Аl(OН)3↓ + 3NaNO3

4) Аl(OН)3 + 3ΗΝΟ3 → Αl(ΝΟ3)3 + 3Н2О

Висновок:

Солі можна добути кількома способами:

  • реакцією нейтралізації між кислотою та гідроксидом;
  • реакцією обміну між сіллю та кислотою;
  • реакцією обміну між сіллю та гідроксидом;
  • реакцією обміну між розчинами солей.

Запитання (с. 201)

286. Реакцією між простими речовинами можна добути безоксигенові солі:

2Na + Cl2 → 2NaCl

2Li + S →t Li2S

2Аl + 3Br2 → 2АlВr3

287. a) Zn + Cl2 → ZnCl2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu

Zn(NO3)2 + 2HCl → ZnCl2 + 2HNO3

ZnSO4 + BaCl2 → ZnCl2 + BaSO4

б) Cu + 2Н24(конц.) → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Cu(NO3)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2HNO3

CuF2 + MgSO4 → MgF2↓ + CuSO4

в) Ba(NO3)2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaNO3

BaCl2 + K2CO3 → BaCO3↓ + 2KCl

288. Подіяти розчином барій хлориду:

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

Реакція відбувається за умови утворення нерозчинної сполуки — барій сульфату, яка випадає у осад. Протилежне перетворення можна здійснити за допомогою сульфатної кислоти:

2NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2НСl

289. а) 4Р + 5О2 → 2Р2О5

Р2О5 + 3Н2О→ 2Н3РО4

Н3РО4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3Н2О

Na3PO4 + АlСl3 → AlPO4↓ + 3NaCl

б) 2Са + O2 → 2СаО

СаО + Н2O → Са(ОН)2

Са(ОН)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2Н2О

Ca(NO3)2 + К2СО3 → CaCO3↓ + 2KNO3

в) Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + Н2O

Na2SO4 + Ва(ОН)2 → BaSO4↓ + 2NaOH

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

NaAlO2 + 4HCl → NaCl + AlCl3 + 2H2O

г) ZnO + 2HNO3 → Zn(NO3)2 + H2O

Zn(NO3)2 + 2NaOH → Zn(OH)2↓ + 2NaNO3

Zn(OH)2 + 2KOH → K2ZnO2 + 2H2O

Κ2ΖnΟ2 + 2H2SO4 → ZnSO4 + K2SO4 + 2H2O

290. a) Аl(OН)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

б) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

в) BaCl2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2HCl

Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HNO3

291. Li2O + H2O → 2LiOH

3LiOH + Al(NO3)3 → 3LiNO3 + Αl(OΗ)3

Аl(OН)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

292. Можна добути за реакцією:

Al2(SO4)3 + 6НСl → 2АlСl3 + 3H2SO4

293.

294.

295.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2021) і тут (Укр. мова. 2016).