ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 8 клас

§ 34. Способи добування основ і амфотерних гідроксидів

Запитання (с. 192)

273. а) ВаО + Н2O → Ва(ОН)2

Ва + 2Н2О → Ва(ОН)2 + Н2

2КOН + ВаСl2 → Ва(ОН)2 + 2КСІ

б) Мn + 2Н2О →t Μn(ΟΗ)2 + Н2

2NaOH + MnCl2 → Мn(ОН)2↓ + 2NaCl

в) 3NaOH + СrСl3 → Сr(ОН)3↓ + 3NaCl

274. a) 2Li + 2Н2О → 2LiOH + H2

SrO + Н2О → Sr(OH)2

б) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4

BaZnO2 + 2HNO3 → Zn(OH)2↓ + Ba(NO3)2

275. a) K2CO3 + 2NaOH → 2KOH + Na2CO3

б) 2CdS + 3O2 → 2CdO + 2SO2

CdO + 2HNО → Cd(NO3)2 + H2O

Cd(NO3)2 + 2NaOH → Cd(OH)2↓ + 2NaNO3

в) 4Al + 3O2 → 2Al2O3

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

276. Ba(OH)2 + CaCl2 → Ca(OH)2↓ + BaCl2

2KOH + CaCl2 → Ca(OH)2↓ + 2KCl

Ba(OH) + CaCO3 → Ca(OH)2↓ + BaCO3

2KOH + CaCO3 → Ca(OH)2↓ + K2CO3

277. 1 спосіб:

SnO + H2SO4 → SnSO4 + H2O

SnSO4 + 2NaOH → Sn(OH)2↓ + Na2SO4

2 спосіб:

SnO + 2NaOH → Na2SnO2 + H2O

Na2SnO2 + 2H2O → Sn(OH)2↓ + 2NaOH

278.

279.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2021) і тут (Укр. мова. 2016).