ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 8 клас

§ 18. Ступінь окиснення

Запитання (с. 97)

121. Ступінь окиснення елемента — це умовний цілочисельний заряд атома в речовині.

122. а) від +1 до +3; б) від -1 до +7.

123. Силіцій — максимальний +4, мінімальний -4; Літій — тільки +1; Манган — максимальний +7, мінімальний +2; Селен — максимальний +6, мінімальний -2; Неон — інертний елемент, не має ступенів окислення, мінімальний; Фосфор — максимальний +5, мінімальний -3.

124. Na+1H-1, P2+5S5-2, O30, O+2F2-1, C+4Cl4-1, H2+1S-2, Li3+1N-3, Al+3P-3.

125. a) Cl2+1O-2, Cl2+7O7-2; б) As2+3O3-2, As2+5O5-2.

126. К+1O-2Н+1, H2+1S+6O4-2, Н3+1Р+5О4-2, Са+2С+4О3-2, Na+1N+3O2-2, Mg+2(N+5O3-2)2.

127. Поняття «валентність» та «ступінь окиснення» не є тотожними. Валентність — це властивість атомів хімічних елементів сполучатися з певним числом таких самих або інших атомів. Ступінь окиснення елемента — це умовний цілочисельний заряд атома в речовині. Його розраховують, повністю зміщуючи спільні електронні пари до атомів більш електронегативних елементів.

128. a) H+1C+2N-3 (ступень окиснення Карбону +2 відрізняється від значення валентності IV); б) С+4О-2Сl2-1; в) N-1H+12O-2H+1 (ступінь окиснення Нітрогену -1 не відповідає значенню його валентності ІІІ).

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2021) і тут (Укр. мова. 2016).