ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 8 клас

§ 17. Речовини молекулярної та атомної будови

Запитання (с. 92)

113. Міжмолекулярна взаємодія — явище протягування молекул одна до одної. Вона зумовлена протягуванням електронів атомів однієї молекули до ядер атомів інших молекул. А також притягання атомів з невеликими протилежними зарядами, які належать різним молекулам.

114. Молекулярна сполука (тому що має невисоку температуру плавлення, летка). Зв’язок — ковалентний полярний.

115. Речовини молекулярної будови: парафін, етиловий спирт, азот. Обґрунтування: парафін — невисокої твердості; етиловий спирт — летка рідина із запахом; азот — газоподібний; мають низькі температури плавлення та кипіння; не проводять електричний струм.

116. Можна. Йонні речовини — зазвичай тверді кристалічні речовини. Молекулярні — речовини низької твердості, рідини або гази; деякі мають запах. Атомні — тверді, не мають запаху, можуть мати блиск.

117. 1 — A (NaH — речовина йонної будови, якій притаманна висока температура плавлення); 2 — Б (НСl — речовина молекулярної будови, якій притаманна низька температура плавлення).

118. Різний агрегатний стан галогенів пояснюється посиленням міжмолекулярних взаємодій: вони зростають зі збільшенням заряду ядра та маси атомів. Тому зі збільшенням порядкового номеру атоми в молекулах галогенів притягуються сильніше, леткість речовин зменшується, а густина збільшується.

119. Мr(НСl) = 36,5; Mr(F2) = 38. Температура кипіння фтору значно нижче, ніж хлороводню, тому що міжмолекулярні взаємодії у молекулі фтору є слабшими.

120. Сполука з атомними кристалічними ґратками повинна мати високі температури кипіння та плавлення, високу твердість, має бути нерозчинною у воді та інших розчинниках.

Фізичні властивості сполуки SiC є такими: це дуже тверда, тугоплавка речовина, нерозчинна у воді. Температура плавлення складає 2730 °С (з розкладанням).

Домашній експеримент (с. 92)

Тема: Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток: води, кухонної солі, піску

Звіт з виконання експерименту:

Ознаки для порівняння

Речовини

Вода

Кухонна сіль

Пісок

Тип речовини

молекулярна

йонна

атомна

Температура плавлення

0 °С

80 °С

1710 °С

Температура кипіння

100 °С

1465 °С

Агрегатний стан за звичайних умов

рідина

тверді кристали

тверді кристали

Розчинність у воді

розчинна

нерозчинний

Висновок: фізичні властивості речовин залежать від їхньої будови.

1. Пісок як речовина атомної будови має високу температуру плавлення, твердий і не розчиняється у воді.

2. Кухонна сіль як речовина йонної будови також має високі температури кипіння та плавлення, тверда за звичайних умов, але добре розчиняється у воді.

3. Вода як речовина молекулярної будови має порівняно низькі температури плавлення та кипіння, є рідкою за звичайних умов.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2021) і тут (Укр. мова. 2016).