ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 8 клас

Розділ 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 19. Кількість речовини

Запитання (с. 104)

129. Кількість речовини в хімії вимірюють у молях. Один моль містить 6,02 • 1023 формульних одиниць речовини.

130. а) 2 моль атомів Брому; б) 6 моль атомів Гідрогену та 3 моль атомів Сульфуру; в) 1/3 моль атомів Фосфору та 1 моль атомів Гідрогену.

131. а) 3 моль молекул, 6 моль атомів Гідрогену, 3 моль атомів Оксигену; б) 1 моль Гідрогену, 0,5 моль Сульфуру, 2 моль Оксигену; в) 2 моль йонів Са2+ і 4 моль йонів ОН- або 2 моль формульних одиниць.

132.

Ν(Η3ΡΟ4)

n(H3PO4), моль

n(Н), моль

n(Р), моль

n(О), моль

12,04 • 1023

2 моль

6 моль

2 моль

8 моль

133. а) 0,5 моль; б) 1 моль.

134. Так, якщо формульна одиниця речовини містить більше двох атомів. Приклади: СО2 (6,02 • 1023 атомів Карбону та 12,04 • 1023 атомів Оксигену), ΗΝO3 (6,02 • 1023 атомів Гідрогену, 6,02 • 1023 атомів Нітрогену та 18,06 • 1023 атомів Оксигену), H2SO4 (12,04 • 1023 атомів Гідрогену, 6,02 • 1023 атомів Сульфуру та 24,08 • 1023 атомів Оксигену).

135. 0,5 моль кальцій хлориду; 6,02 • 1023 йонів Сl-.

136. Одна формульна одиниця метану СН4 містить 5 атомів. а) 1 моль (тому що кількість атомів у формульній одиниці Р2О3 також 5 атомів); б) 0,3 моль (тому що кількість атомів у формульній одиниці ΗΝO3 також 5 атомів); в) 1 моль (одна формульна одиниця CO містить 2 атоми, що в 2,5 рази менше, ніж кількість атомів у формульній одиниці СН4).

137. 1 моль кухонної солі містить 1 моль йонів Натрію та 1 моль йонів Хлору, загальна кількість йонів складає 2 молі. а) 0,2 моль (тому що кількість йонів у формульній одиниці СаО також складає 2 йони); б) 3 моль (тому що кількість йонів

138. a) n(Ca) : n(O) = 1 : 1; б) n(Mg) : n(F) = 1 : 2; в) n(H) : n(Cl) : n(O) = 1 : 1 : 4; г) n(Fe) : n(О) : n(H) = 1 : 3 : 3.

139. a) 1 моль Сульфуру + 2 моль хлору = 1 моль сульфур(ІV) хлориду;

б) 1 моль азоту + 3 моль водню = 2 моль амоніаку;

в) 2 моль карбон(II) оксиду + 1 моль кисню = 2 моль карбон(ІV) оксиду.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2021) і тут (Укр. мова. 2016).