Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Історичний розвиток органічного світу

Еволюція. Філогенез

Процес еволюції торкається багатьох природних явищ. Зокрема, в астрономії говорять про еволюцію планетарних систем і зірок, у геології — про еволюцію Землі, у біології — про еволюцію живих істот. У той же час термін «еволюція» застосовують часто й щодо явищ, безпосередньо не пов’язаних із природою у вузькому розумінні цього слова. Наприклад, говорять про еволюцію суспільних систем, поглядів, якихось машин, матеріалів тощо. Особливе значення поняття еволюції набуває в природознавстві.

Біологічна еволюція — це незворотний історичний розвиток живої природи, який супроводжується зміною генетичного складу популяцій, формуванням адаптацій, виникненням і вимиранням видів, перетвореннями біогеоценозів і біосфери в цілому.

Філогенез, філогенія — історичний розвиток організмів. Термін увів німецький еволюціоніст Е. Геккель 1866 року. Процес філогенезу і його закономірності вивчає філогенетика. Основним завданням при вивченні філогенезу є реконструкція еволюційних перетворень тварин, рослин, мікроорганізмів, установлення на цій основі їх походження і родинних зв’язків між таксонами, до яких відносяться вивчені організми.