Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна

1. Органічні форми повільно і перетворювались і вдосконалювались відповідно до навколишніх умов.

2. В основі перетворення видів у природі лежать такі властивості організмів, як мінливість і спадковість, а також постійно діючий природний добір, який здійснюється через складну взаємодію організмів один з одним і з факторами неживої природи; ці взаємозв’язки Ч. Дарвін назвав боротьбою за існування.

3. Результатом еволюції є пристосованість організмів до умов існування і різноманітність видів у природі.

У цій гіпотезі передумовою еволюції є спадкова мінливість, а її рушійними силами — боротьба за існування і природний добір.