Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Ярошенко

§ 10. Виконання завдань різної складності

Виконання запропонованих у параграфі завдань, допоможе вам перевірити особисті результати формування хімічної компетентності з теми «Вуглеводні».

Завдання 1.

Укажіть, скільки названих речовин належать до алканів: циклобутан, н-нонан, 2,2-диметилпропан, 3-етилпент-1-ен.

 • А одна
 • Б дві
 • В три
 • Г чотири

Завдання 2.

Масова частка Карбону найбільша в...

 • А метану
 • Б етену
 • В бензену
 • Г бутану

Завдання 3.

У переліку речовин: н-нонан, пент-2-ен, пропін, 2-метилпропан, 3-етил-2-метилгексан, бензен, 3,3-диметилпетт-1-ен переважають...

 • А алкани
 • Б алкени
 • В алкіни
 • Г арени

Завдання 4.

Складіть структурні формули вуглеводнів:

 • а) 3,4-диметилгекс-2-ен;
 • б) 3-етил-4-пропілгепт-1-ин.

Завдання 5.

Назвіть вуглеводні за систематичною номенклатурою:

Завдання 6.

Установіть відповідність між формулою речовини і класом сполук, до якого вона належить.

Речовина

 • 1 2,3,3-триметилгексан
 • 2 бут-1-ин
 • 3 пропен
 • 4 бензен

Клас сполук

 • А арени
 • Б алкіни
 • В алкани
 • Г алкени
 • Д дієни

Завдання 7.

Укажіть, скільки речовин відповідає молекулярній формулі С6Н14.

 • А три
 • Б чотири
 • В п'ять
 • Г шість

Завдання 8.

Укажіть рядок, у якому зазначені назви речовин, обидві з яких знебарвлюють бромну воду.

 • А метан і етан
 • Б етен і пропан
 • В бензен і етин
 • Г етин і етен

Завдання 9.

Укажіть формулу ненасиченого вуглеводню.

 • А С6Н6
 • Б С2Н6
 • В С6Н14
 • Г С2Н2

Завдання 10.

Розташуйте вуглеводні за збільшенням відносної густини за повітрям.

 • А 2-метилпропан
 • Б пропан
 • В пропін
 • Г пропен

Завдання 11.

У рівнянні реакції горіння гептану коефіцієнт перед киснем дорівнює...

 • А 9
 • Б 11
 • В 13
 • Г 15

Завдання 12.

Розташуйте речовини за збільшенням суми всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції горіння.

 • А метан
 • Б етан
 • В бут-2-ин
 • Г етен

Завдання 13.

Виведіть молекулярну формулу вуглеводню, масова частка Карбону в якому дорівнює 85,71 %, а маса 1 л (н. у.) становить 1,12 г.

Завдання 14.

Густина парів вуглеводню за киснем дорівнює 2,44. Виведіть його молекулярну формулу якщо масова частка Карбону в ньому становить 92,31 %.

Завдання 15.

Виведіть молекулярну формулу вуглеводню, густина парів якого за повітрям дорівнює 3,19, а масові частки елементів у сполуці такі: 51,89 % Карбону, 38,38 % Хлору, 9,73 % Гідрогену.

Завдання 16.

Чи вистачить води кількістю речовини 4 моль для гідратації етену об'ємом 112 л (н. у.)? Відповідь підтвердіть обчисленнями.

Завдання 17.

Обчисліть масу продукту реакції етину об'ємом 44,8 л (н. у.) з надлишком брому.

Завдання 18.

Який об'єм хлору (н. у.) необхідний для добування тетрахлорометану кількістю речовини 4 моль?

Завдання 19.

На повне гідрування якої речовини витратиться більший об'єм водню (н. у): а) етину масою 130 г; б) пропену об'ємом 112 л?

Завдання 20.

Який об'єм етину (н. у.) можна добути із кальцій карбіду масою 19,2 г? Який об'єм метану знадобиться для добування цього самого об'єму етину (н. у.)?

Завдання 21.

Обчисліть масову частку етину у складі суміші з воднем, якщо після реакції гідрування її об'єм зменшився на 40 л, а водень прореагував повністю.

Завдання 22.

Алкен масою 4,2 г приєднав хлор масою 7,1 г. Назвіть алкен.

Завдання 23.

Етан-етенова суміш об'ємом 1344 л згорає без залишку у кисні об'ємом 4368 л. Обчисліть об'ємний склад суміші, якщо всі виміри проведено за однакових умов.

Завдання 24.

Який об'єм вуглекислого газу утвориться внаслідок спалювання суміші метану з етаном об'ємом 100 л, об'ємна частка етану в якій дорівнює 20 %? Усі виміри зроблено за однакових умов.

Завдання 25.

Де найбільше молекул:

 • а) у порції метану об'ємом 112 л (н. у.);
 • б) у порції етену кількістю речовини 5 моль;
 • в) у порції етину масою 130 г?