Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Ярошенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Ярошенко

Цей підручник призначений для вивчення хімії на стандартному рівні. Як зазначено в навчальній програмі, мета навчання хімії на цьому рівні полягає в забезпеченні загальноосвітньої підготовки з предмета, що передбачає вміння пояснювати хімічні явища, робити обґрунтовані висновки про них, усвідомлювати вплив науки й технологій на зміну матеріального, інтелектуального й культурного середовищ.

Повторення початкових понять про органічні речовини

Тема 1. Теорія будови органічних сполук

§ 1. Теорія будови органічних сполук

§ 2. Ковалентні карбон-карбонові зв'язки в молекулах органічних сполук. Класифікація органічних сполук

Тема 2. Вуглеводні

§ 3. Алкани. Структурна ізомерія й систематична номенклатура алканів

§ 4. Хімічні властивості алканів

§ 5. Алкени. Систематична номенклатура й ізомерія алкенів

§ 6. Хімічні властивості етену та застосування алкенів

§ 7. Алкіни. Ізомерія, номенклатура, хімічні властивості алкінів

§ 8. Арени. Бензен

§ 9. Добування і взаємозв'язок вуглеводнів

§ 10. Виконання завдань різної складності. Вуглеводні

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки

§ 11. Спирти

§ 12. Хімічні властивості та добування насичених одноатомних спиртів

§ 13. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об'єму продукту реакції, реагент якої містить певну частку домішок

§ 14. Фенол

§ 15. Альдегіди

§ 16. Карбонові кислоти

§ 17. Хімічні властивості й добування насичених одноосновних карбонових кислот. Поняття про естери

§ 18. Гідроліз естерів. Жири як представники естерів

§ 19. Вуглеводи. Глюкоза

§ 20. Сахароза, крохмаль і целюлоза

§ 21. Практична робота 1. Розв'язування експериментальних задач

§ 22. Виконання завдань різної складності. Оксигеновмісні органічні сполуки

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки

§ 23. Насичені й ароматичні аміни

§ 24. Амінокислоти. Пептиди

§ 25. Білки

§ 26. Біологічна роль амінокислот і білків

§ 27. Виконання завдань різної складності. Нітрогеновмісні органічні сполуки

Тема 5. Синтетичні вискомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

§ 28. Полімери

§ 29. Пластмаси

§ 30. Каучуки, гума

§ 31. Волокна. Штучні й синтетичні волокна

§ 32. Багатоманітність і зв'язки між класами органічних речовин

§ 33. Вітаміни й ферменти

§ 34. Роль органічної хімії в розв'язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів

Термінологічний словник

Додатки

Відповіді до розрахункових задач

Орієнтовні теми навчальних проектів