Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Тема 7.5. ЯКІ МОЖЛИВОСТІ ВІДКРИВАЄ УКРАЇНІ СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Досліджуємо роль і значення міжнародних організацій для регіону, світу та України.

Розуміємо взаємозалежність життя місцевої громади, України, Європи та світу. Діємо, проводячи веб-дослідження участі України в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОТ та інших організаціях.

«Україна як європейська держава здійснює відкриту зовнішню політику і прагне рівноправного взаємовигідного співробітництва з усіма зацікавленими партнерами, виходячи передусім із необхідності гарантування безпеки, суверенітету та захисту територіальної цілісності. Серед пріоритетів національних інтересів України є інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі та в євроатлантичний безпековий простір з метою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України».

Закон України «Про основи національної безпеки України»

Модуль 1

Якими є масштаби і характер діяльності України в міжнародних організаціях

У сучасному глобалізованому світі життєздатність і перспективи розвитку кожної країни залежать від обсягів її внеску у вирішення загальноцивілізаційних проблем. Наша країна бере активну участь у діяльності багатьох міжнародних організацій. У більшості з них Україна набула статусу повноправного члена, у деяких - поки що спостерігача.

Приєднання до тієї чи іншої міжнародної організації накладає на нашу державу певні обов’язки як політичного, так і фінансового характеру. Кожна міжнародна організація, членом якої є Україна, має свої специфічні функції та напрями співробітництва, наприклад політичний, соціально-економічний, військово-технічний, культурно-освітній та науковий.

Веб-активність

Скориставшись інформацією, поданою на сайті Міністерства закордонних справ України (mfa.gov.ua/ua/index/site-map/), заповніть таблицю.

Міжнародні організації, в яких Україна бере участь

Представництва міжнародних структур та організацій в Україні

Модуль 2

Як Україна співпрацює з ООН, ОБОЄ, Радою Європи, СОТ

Україна бере активну участь у формуванні політичних умов на міжнародній арені як член багатьох впливових міжнародних організацій. У їхніх межах вона провадить активну роботу, обстоюючи не лише загальні, а й національні інтереси нашої держави.

Україна й ООН

Представництво ООН в Україні працює одночасно у чотирьох напрямах, втілюючи короткострокові, середньострокові й довгострокові програми.

ЗАВДАННЯ ООН В УКРАЇНІ

• Відновлення, стабілізація та реабілітація сходу України та інших регіонів.

• Гуманітарне реагування, зокрема надання допомоги постраждалим від конфлікту регіонам і внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

• Підтримка довгострокових загальнонаціональних реформ управління задля забезпечення верховенства закону і зміцнення соціальної стабільності та демократичного управління.

• Консультування та надання допомоги урядові України у виконанні рекомендацій механізмів ООН із прав людини, а також тих, що наводяться в доповідях Місії ООН з прав людини в Україні.

Україна і Рада Європи

Україна стала членом Ради Європи 9 листопада 1995 року. Окремою інституцією у рамках Ради Європи є Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) - контрольний орган Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод.

ГОЛОВНІ НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З РАДОЮ ЄВРОПИ

• Захист прав людини.

• Конституційна реформа та функціонування демократичних інституцій.

• Реформа системи кримінальної юстиції та реформування правоохоронних органів.

• Забезпечення виконання в Україні рішень Європейського суду з прав людини.

• Зміцнення демократичного управління та реформа місцевого самоврядування, зокрема децентралізація.

• Боротьба з корупцією.

• Реформа судової системи.

Україна й ОБСЄ

Україна є учасницею Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) від 30 січня 1992 року.

ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В ОБСЄ

• Зміцнення потенціалу ОБСЄ як платформи для політичного діалогу та інструменту раннього попередження, запобігання конфліктам, врегулювання кризових і конфліктних ситуацій та постконфліктного відновлення.

• Дотримання Російською Федерацією основоположних принципів згідно з Гельсінським заключним актом НБСЄ 1975 року та зобов’язань у рамках ОБСЄ внаслідок військової агресії на сході України, окупації та анексії АР Крим та м. Севастополь.

• Сприяння процесу пошуку моделей мирного врегулювання придністровського конфлікту та забезпечення посередницької ролі ОБСЄ у рамках врегулювання грузинського та нагірно-карабаського конфліктів.

• Посилення потенціалу ОБСЄ у боротьбі з транснаціональними викликами та загрозами безпеці.

Зважаючи на порушення Російською Федерацією своїх зобов’язань стосовно гарантування територіальної цілісності та суверенітету України, 21 березня 2014 року держави - учасниці ОБСЄ прийняли рішення про направлення в Україну Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, основним завданням якої є моніторинг за дотриманням режиму припинення вогню, відведенням важкого озброєння та встановлення сталого моніторингу ділянки українсько-російського державного кордону, непідконтрольного уряду України, а також виведення з території нашої держави всіх іноземних збройних формувань, воєнної техніки та найманців.

Україна і СОТ

Світова організація торгівлі (СОТ) - це міжнародна організація, метою якої є розроблення системи правових норм міжнародної торгівлі та контроль за їх дотриманням. Головними цілями організації є забезпечення тривалого й стабільного функціонування системи міжнародних торговельних зв’язків, лібералізація міжнародної торгівлі, поступове скасування митних і торговельних обмежень, забезпечення прозорості торговельних процедур.

Україна стала членом цієї організації у 2008 році. Вступ України до СОТ відкрив перспективи для розвитку національної економіки. Україна на рівних умовах та правах з іншими членами організації бере безпосередню участь у формуванні новітніх правил торгівлі на світовому ринку. Уряд України здійснює активну зовнішньоторговельну політику завдяки участі нашої країни у багатосторонніх торговельних переговорах та проводить ефективну роботу, спрямовану на реалізацію переваг членства України у СОТ із метою розширення експортних можливостей вітчизняних товаровиробників та захисту економічних інтересів держави на зовнішніх ринках.

Порівнюємо та аналізуємо

1. Об'єднайтеся в групи. Обговоріть участь України в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОТ.

2. Які переваги для України дає належність до міжнародних організацій?

Модуль 3

Яку роль у міжнародній співпраці відіграють неурядові організації (НУО)

Міжнародна співпраця виходить далеко за межі міждержавних взаємодій: міжнародні неурядові організації стають суб’єктами світової політики. Якщо 1990 року у світі існувало близько сотні громадських організацій, що діяли в глобальному масштабі, сьогодні їх налічується десятки тисяч, і їхня кількість зростає. Основним механізмом діяльності міжнародних неурядових організацій у період глобалізації є мобілізація світової спільноти.

Веб-активність

Об'єднайтеся в пари, зайдіть на сайт однієї з відомих вам міжнароднихорганізацій, наприклад,«Г'юман Райте Вотч» (Human Rights Watch), «Союз українок», «Репортери без кордонів», ФІФА, «Ґрінпіс» (Greenpeace), «Червоний хрест» / «Червоний півмісяць», «Єврокліо» (EUROCLIO) тощо. Проаналізуйте діяльність цієї організації та коротко представте її у класі.

Громадянська реклама

Міжнародні організації мають чіткі цілі, пов'язані з гуманітарними цінностями; діють швидко, адже не потребують затвердження їхніх дій парламентом і подеколи навіть сприятливої громадської думки; мають достатній досвід для підтримки особливих потреб людей; можуть звернутися безпосередньо до громадськості.

Застосуйте набуті знання та досвід

1. Визначте, які міжнародні організації діють в Україні, у вашому регіоні, громаді?

2. Які приклади позитивного впливу їхньої діяльності ви можете навести?

3. З якими проблемами стикаються активісти міжнародних організацій під час роботи в Україні?

4. Яким чином міжнародні організації сприяють співпраці у світі, збереженню миру та безпеки?