Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 7.6. ЯК І ЧОМУ ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРОЦЕС ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Досліджуємо основні завдання та функції інституцій ЄС.

Розуміємо виклики, які зумовили процеси європейської інтеграції.

Діємо, добираючи з різних джерел інформацію про європейську політику добросусідства.

Модуль 1

Яким був шлях європейців до об'єднаної Європи

Інтеграція (від латин. integrum - ціле, integratio - відновлення) - поєднання, взаємопроникнення. Це процес об'єднання будь-яких елементів (частин) в одне ціле. Процес взаємозближення й утворення взаємозв'язків.

Європейська інтеграція - процес політичної, юридичної, економічної (а подекуди соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, зокрема й частково розташованих в Європі. Сьогодні європейська інтеграція досягається переважно завдяки розширенню Європейського Союзу та Ради Європи.

Ідея об’єднання європейських держав започаткована у далекому минулому. Вже від XI століття почали зароджуватися уявлення про Європу як про щось єдине, а у XIV столітті з’являються європейські проекти, плани об’єднання Європи на основі договору, формуються ідейні передумови інтеграції в річищі «європейської ідеї».

Вперше процес європейської інтеграції набув інституційного оформлення на рівні економічної інтеграції в межах однієї галузі. 9 травня 1950 року міністр закордонних справ Франції Моріс Шуман запропонував так званий план Шумана, який полягав у створенні спільного ринку вугільної й сталеливарної продукції західноєвропейських країн.

У еволюції європейської інтеграції XX століття виокремлюють декілька етапів.

• ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ (1958-1969)

Цілковите скасування митних тарифів у взаємній торгівлі за умови збереження національних митних тарифів у відносинах із третіми країнами.

• МИТНИЙ СОЮЗ (1968-1986)

Розширення сфери узгоджених дій (охорона довкілля, технологічний розвиток, наукові дослідження).

• СПІЛЬНИЙ РИНОК, ЄДИНИЙ ВНУТРІШНІЙ РИНОК (1987-1992)

Економічну інтеграцію було доповнено співпрацею у сфері зовнішньої та оборонної політики.

• ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ВАЛЮТНИЙ СОЮЗ (з 1993 р. до сьогодні)

Єдиний внутрішній ринок доповнився введенням єдиної валюти ЄС-євро.

Модуль 2

Якими є цілі та цінності ЄС

Маастрихтський договір (англ. Maastricht Treaty), 1992 p. - угода про утворення Європейського Союзу.

Європейський Союз (ЄС, Євросоюз, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав, що розташовані здебільшого в Європі. Бере початок від двох утворень шести країн Європейської спільноти з вугілля та сталі, заснованої 1951 року, та Європейської економічної спільноти, утвореної 1958 року. У сучасному вигляді існує на основі Договору про Європейський Союз, підписаного 7 лютого 1992 року в місті Маастрихт (Нідерланди) і чинного від 1 листопада 1993 року.

Європейський Союз - унікальне об’єднання країн Європи, які через створення спільного ринку, економічного та валютного союзу, а також завдяки реалізації спільної політики й діяльності мають на меті забезпечити безперервне економічне зростання, соціальний розвиток і згуртованість країн-учасниць.

Обговорюємо та аналізуємо

1. Ознайомтеся з основними положеннями статті 5 Маастрихтського договору.

2. Порівняйте цей текст із Розділом 1 Конституції України, визначте спільні положення.

• Європейський Союз бореться із соціальною маргіналізацією і дискримінацією, сприяє соціальній справедливості й соціальному захисту, рівності жінок і чоловіків, солідарності поколінь та охороні прав дитини.

• Європейський Союз сприяє економічному, соціальному й територіальному згуртуванню і солідарності держав-членів.

• Європейський Союз шанує багатство свого культурного й мовного різноманіття та піклується про збереження і розвиток європейської культурної спадщини.

• Європейський Союз створює економічний і валютний союз, грошовою одиницею якого є євро.

• У своїх відносинах із рештою світу Європейський Союз стверджує і просуває свої цінності та інтереси і дбає про захист своїх громадян. Він сприяє миру, безпеці, сталому розвитку планети, солідарності й взаємній повазі народів, вільній та справедливій торгівлі, викоріненню бідності та захисту прав людини, у тому числі прав дитини.

ГОЛОВНІ ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ЄС

• Сприяти миру, підтримувати свободу, безпеку та справедливість.

• Стійкий розвиток.

• Боротися із соціальною ізоляцією та дискримінацією.

• Сприяти науково-технічному прогресу.

• Посилювати економічну, соціальну та територіальну єдність.

• Поважати багате культурне та мовне розмаїття.

Цінності ЄС є загальними для країн-членів у суспільстві, в якому переважає інтеграція, толерантність, справедливість, солідарність і недискримінація. Такі цінності є невіддільною частиною європейського способу життя.

ЦІННОСТІ ЄС:

• Людська гідність

• Свобода

• Демократія

• Рівність

• Верховенство права

• Права людини

Модуль 3

Як працюють інституції ЄС

ЄС діє через систему наднаціональних інституцій та спільно узгоджених рішень держав-членів.

Розглядаємо та обговорюємо

Веб-активність

Скориставшись інтернет-ресурсами (www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/eng/kin/kin/kin.html та europa.dovidka.com.ua/), визначте основні завдання й функції інституцій ЄС.

Модуль 4

Як відбувається розширення ЄС

Членом інтеграційного об’єднання має право стати будь-яка європейська держава, що дотримується демократичних принципів суспільного ладу. Внутрішнє законодавство держави-кандидата має бути приведене у відповідність до норм права ЄС. Крім того, необхідний високий рівень економічного розвитку, що відповідає середнім показникам ЄС. Наприклад, дефіцит бюджету не має перевищувати 3 % ВВП, а державний борг - 60 % ВВП.

Обговорюємо

Ознайомтеся з цитатою європейського політика. Про які проблеми та перспективи розвитку Європейського Союзу йде мова?

«Саме коли ми відзначаємо бо-my річницю підписання Римського договору; настав час для об’єднаної Європи 27 (держав-членів) сформувати бачення свого майбутнього. Прийшов час для лідерства, єдності й спільної рішучості [...]. Це початок процесу, а не кінець, і я сподіваюся, що тепер відбудеться чесна та широка дискусія. Майбутнє Європи у наших руках».

Жан-Клод Юнкер,

Президент Європейської комісії (2017)

Застосуйте набуті знання та досвід

1. Відвідайте сайт ЄС (europa.eu/european-union/about-eu/countries_en) і, користуючись інтерактивною картою, визначте етапи розширення європейського регіонального об'єднання.

2. Скільки країн об'єднує ЄС? Які країни мають статус кандидатів у члени ЄС? Які країни підписали угоду про стабілізацію та асоціацію, яка зазвичай передує заяві на членство?Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.