Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Один із перших підручників нового інтегрованого курсу «Громадянська освіта». Сьогодення – це час нових знань, креативних рішень і, що найважливіше, – реальних дій. Цей курс – цікава інформація, жваві дискусії, корисний досвід для теперішнього життя та нашого майбутнього.

Вступ. Слово до читача

Розділ 1. Особистість та її ідентичність

Тема 1.1. Що таке ідентичність

Тема 1.2. Як соціалізація допомагає нам знайти своє місце в суспільстві

Тема 1.3. Ціннісні орієнтири – основа життєвого вибору та успішної самореалізації особистості

Розділ 2. Права і свободи людини

Тема 2.1. Який зв’язок існує між людською гідністю та правами людини

Тема 2.2. Звідки з’явилися права людини, яку вони мають історію

Тема 2.3. Хто відповідає за дотримання та забезпечення прав людини

Тема 2.4. Які права мають діти

Тема 2.5. Як зрозуміти, що твої права порушують, та які є механізми захисту прав людини

Тема 2.6. Як діти можуть захищати свої права

Розділ 3. Людина в соціокультурному просторі

Тема 3.1. Що таке суспільство та у чому виявляється його полікультурний характер

Тема 3.2. Як розпізнати стереотипи й протистояти дискримінації

Тема 3.3. Конфлікти у нашому житті й чому їх потрібно вирішувати

Тема 3.4. Як подолати шлях від конфлікту до порозуміння

Тема 3.5. Сутність та особливості комунікації у житті людини і громадянина

Розділ 4. Демократичне суспільство та його цінності

Тема 4.1. Що таке демократія

Тема 4.2. Як демократичні процедури забезпечують народовладдя у демократичній державі

Тема 4.3. Яку роль відіграють політичні партії та громадські організації у розвитку демократії

Тема 4.4. Що таке громадянське суспільство і яка роль у ньому належить правовій державі

Тема 4.5. Якими є умови та форми активної громадянської участі у житті суспільства

Тема 4.6. Яку роль відіграє громада в житті людини, суспільства й держави

Тема 4.7. Як громада реалізує та захищає свої права і законні інтереси

Тема 4.8. Як захищати власні інтереси. Адвокація. Лобізм

Тема 4.9. Як живе й урядує шкільна громада

Тема 4.10. Як і для чого створюються і діють дитячі й молодіжні громадські об’єднання

Розділ 5. Світ інформації та масмедіа

Тема 5.1. Що таке масмедіа

Тема 5.2. Як медіа впливають на людину та суспільство

Тема 5.3. Медіа та демократія

Тема 5.4. Права і відповідальність медіа – де баланс

Тема 5.5. Медіаринок і медіавласність

Тема 5.6. Як медіа маніпулюють аудиторіями

Тема 5.7. Як медіа провокують конфлікти

Тема 5.8. Для чого існують стандарти подання інформації

Тема 5.9. Критичне мислення, або чому необхідно бути медіаграмотним

Тема 5.10. Цифрова ідентичність в інтернеті

Тема 5.11. Як убезпечити себе у віртуальному світі

Розділ 6. Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту

Тема 6.1. Для чого потрібна економіка

Тема 6.2. Як забезпечити сталий розвиток

Тема 6.3. Як працює ринкова економіка

Тема 6.4. Домашнє господарство як власник і споживач

Тема 6.5. У чому полягає сутність підприємництва

Тема 6.6. Що продається на ринку праці

Тема 6.7. Як корупція позбавляє нас можливостей

Розділ 7. Україна, Європа, світ

Тема 7.1. Яким є вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину

Тема 7.2. Що загрожує стабільному й безпечному існуванню сучасного світу

Тема 7.3. Якими є сучасні міжнародні відносини

Тема 7.4. Як здійснюється співпраця в Європі та світі

Тема 7.5. Які можливості відкриває Україні співпраця з міжнародними організаціями

Тема 7.6. Як і чому відбувається процес європейської інтеграції

Тема 7.7. Як реалізується європейський вектор розвитку України