Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Тема 1.2. ЯК СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДОПОМАГАЄ НАМ ЗНАЙТИ СВОЄ МІСЦЕ В СУСПІЛЬСТВІ

Досліджуємо, як знайти своє місце в суспільстві, роль сім’ї у формуванні особисті та особливості молодіжних субкультур.

Розуміємо, що наша успішна соціалізація як громадян творить долю держави. Вчимося розуміти природу молодіжних субкультур та їхній вплив на становлення особистості.

Діємо, створюючи власний графік соціалізації, знаходимо найкращі варіанти для успішної соціальної адаптації молодих людей.

Модуль 1

Що таке соціалізація та які її етапи

Соціалізація - процес входження індивіда в суспільство, засвоєння і відтворення соціального досвіду, опанування системи соціальних ролей для взаємодії на основі соціальних норм.

Усі ми живемо у суспільстві та щодня контактуємо з людьми, які нас оточують: засвоюємо нагромаджені знання і досвід інших, налагоджуємо стосунки, пробуємо себе в різних ролях, вчимося самі й навчаємо інших - тобто соціалізуємося. Ми є частиною суспільства, а отже, шукаємо у ньому своє місце. Важливо зрозуміти свою роль у суспільстві, щоб бути максимально корисним.

Розглядаємо та обговорюємо

Характер соціалізації

Розгляньте світлини та поміркуйте, який характер соціалізації зображено на них.

Перебуваючи під впливом соціуму, людина виступає як об’єктом (сприймаючи вплив інших), так і суб’єктом соціалізації, виявляючи активність і самореалізуючись у середовищі, в якому живе. Людина як суб’єкт соціалізації створює і передає іншим власний досвід (знання про життя, суспільство й відносини між людьми). Під час такого двостороннього процесу індивід успішно соціалізується.

Соціалізація - це безперервний процес, що триває усе життя людини. Її рівень залежить від віку, місця проживання, кола інтересів та професійних потреб і навичок. З часом ми досягаємо найвищого рівня соціалізації. Найчастіше це трапляється у зв’язку з кар’єрним зростанням та припадає на активний період нашого життя у молодому або ж зрілому віці.

Досліджуємо та обговорюємо

Етапи соціалізації

Ознайомтеся з основними етапами соціалізації людини впродовж життя. Визначте, які з перелічених агентів соціалізації є найвпливовішими на певному етапі.

Раннє дитинство

Члени сім'ї, родина

Дитинство

Вчителі

Молодший шкільний вік

Однокласники

Підлітковий період

Друзі

Юність

Колеги

Дорослий вік

Сусіди

Літній вік

Знаменитості

1. Чи однаковим буде процес соціалізації різних людей однієї вікової групи?

2. Які життєві суспільні чи індивідуальні чинники впливають на рівень соціалізації особистості? Розробіть особистий графік соціалізації.

Модуль 2

Що таке соціальні норми та соціальні ролі

Соціальними нормами вважають усталені в суспільстві правила поведінки та співжиття, необхідні для здійснення спільних узгоджених дій.

Інститути соціалізації - суспільні утворення (установи, групи), в яких особистість набуває соціального досвіду, переймає певні норми й цінності.

Агенти соціалізації - представники інститутів соціалізації, що в різних сферах життя взаємодіють із людиною і допомагають опановувати соціальні ролі й норми.

Під час взаємодії у суспільстві люди постійно застосовують різні моделі поведінки - виконують певні соціальні ролі. Зазвичай людина поєднує в собі декілька соціальних ролей: сина/доньки, друга, колеги, наставника та ін.

Соціальні групи й суспільство загалом не можуть існувати без норм, що регулюють їхнє життя. Це можуть бути правила поведінки у школі, ставлення до людей похилого віку, правила дорожнього руху тощо. Існують різні норми, одні з яких регулюють життя малих соціальних груп - сім’ї, класу, а інші - охоплюють великі групи (країна, етнос, релігійні групи тощо).

Обговорюємо

Соціальні ролі - соціальні норми

Ознайомтесь із визначеннями.

Розподіліть ознаки, що вказують на опанування людиною соціальних ролей і норм.

1. Наведіть приклади соціальних норм, знань і ролей, які ви засвоїли.

2. У яких випадках деякі приклади можуть належати до обох варіантів?

Становлячи частину суспільства, ми постійно взаємодіємо з різними групами, організаціями, що є інститутами соціалізації. Представників цих інститутів ми називаємо агентами соціалізації.

Модуль 3

Як сім’я впливає на успішність соціалізації індивіда

Сім'я - спільнота, членів якої об'єднують родинні зв'язки та здійснення спільної життєдіяльності.

Сім’я становить основу суспільства. В ній закладаються і передаються поміж поколіннями культурні традиції, цінності, звичаї, норми. Саме в сім’ї ми опановуємо основні життєві цінності та принципи, які неодмінно впливають на формування нашої ідентичності. Це перший і головний інститут соціалізації, через який ми упродовж життя засвоюємо основні соціальні знання та цінності, набуваємо вмінь, необхідних для життя в суспільстві.

Сім’я є тим середовищем, у якому ми можемо отримати підтримку та пережити особисті періоди кризи, вчимося будувати партнерські стосунки. З огляду на це варто пам’ятати, що існують різні моделі сім’ї, і кожна формує власний спосіб життя, свою мікрокультуру та може трансформуватися з часом і зміною обставин. Отже, сім’я - це мініатюрна модель суспільства, клітина, з якої складається будь-яка держава.

Порівнюємо та обмінюємося думками

Моделі сім’ї

Розгляньте різні моделі сім’ї та спробуйте пояснити особливості кожної.

1. Як ви розумієте значення кожної з функцій сім’ї?

2. Які додаткові функції сім’ї ви можете назвати?

Модуль 4

Молодіжні субкультури - що це?

Молодіжна субкультура - об'єднання молоді в малі соціальні групи, що мають власні елементи ідентифікації.

Інтегруючись у суспільство, юна особа найчастіше шукає подібних собі за віком та цінностями, може бунтувати проти норм дорослого суспільства і приєднуватись до певних субкультур. Серед ровесників-однодумців молоді люди самовизначаються і вчаться комунікувати в комфортній для них атмосфері.

1943-1963 рр.

1963-1984 рр.

1985-1999 рр.

від 2000 рр.

Бебі-бум

Покоління X

Покоління Y

Покоління Z

Ознайомтеся з теорією поколінь, що її розробили Вільям Штраус і Ніл Хоув. Знайдіть інші підходи щодо класифікації поколінь.

1. Що, на вашу думку, має найбільший вплив на формування поколінь?

2. Чи ідентифікуєте ви себе з поколінням центеніалів?

3. Чого центеніали можуть навчити дорослих?

Покоління Z. Центеніали

Навчання. Інтердисциплінарний підхід (вивчення декількох предметів одночасно й паралельно). Миттєва орієнтація в безмежності інформації.

Увага. Гіперактивні, швидко й остаточно приймають рішення. Візуали краще сприймають інформацію в зображеннях і схемах.

Безпека. Цінують стабільність, спокій і добробут, виступають за безпечне життя та широке застосування інтернет-технологій.

Комунікація. Толерантні у ставленні до інших. Не люблять самотності, прагнуть до онлайн-спілкування.

Матеріальна сфера. Задовольняються мінімумом речей - купують лише якісне і переважно в онлайн-магазинах.

Сім’я передає нам уявлення про всі основні сфери життєдіяльності, виконуючи такі важливі функції:

Веб-активність

Здоров'я. Виступають проти шкідливих звичок. Турбуються про своє здоров’я. Робота. Прагнуть мати власну справу, що дає задоволення, прибуток і не забирає багато часу.

Сім'я. Люблять свою родину. Прагнуть створити міцну сім'ю.

Головною проблемою соціалізації молоді в перехідному віці є рольовий конфлікт поколінь, а також криза самовизначення (ідентичності): вони вже вийшли з дитячого віку, але ще не прийняті у світ дорослих.

Досліджуємо та обговорюємо

Піраміда пріоритетів

Спробуйте розмістити в рейтинговому порядку (1, 2, 3...) причини, які спонукають молоду людину до вибору певної субкультури (від найбільш значущих до менш важливих). У виборі керуйтеся власними відчуттями, досвідом друзів або знайомих.

□ бажання самоствердитись, привернути увагу

□ виклик сім’ї через непорозуміння

□ небажання бути як усі, протест

□ проблема ідентифікації

□ пошуки однодумців, спільні інтереси

□ данина моді

□ вплив вулиці

□ ваш варіант (напишіть)

1. Ознайомтеся з відповідями вашого сусіда/сусідки по парті.

2. Які очікування можуть бути у молодих людей від належності до певної субкультури?

Субкультура формує особливий мікросвіт молодих людей зі своїми правилами, етичними нормами, канонами. Це своєрідна демоверсія перед входженням у дорослий світ. Існують різні види субкультур. Пропонуємо ознайомитися з деякими з них.

Байкери

Виживальники

Хіпстери

Готи

Геймери

Групі

Неформали

Емо

Клабери

Рольовики

Металісти

Панки

Фурі

Хакери

Сіпанки

Хардлайнери

Застосуйте набуті знання та досвід

1. Знайдіть фото й малюнки, які зображують різні субкультури.

2. Цікаву інформацію про молодіжні субкультури можна отримати також за QR-кодом.

3. Поміркуйте, в чому причина такого різноманіття субкультур.