Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Тема 4.5. ЯКИМИ Є УМОВИ ТА ФОРМИ АКТИВНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ УЧАСТІ УЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

Досліджуємо форми соціальної активності громадян.

Розуміємо умови, що сприяють активності та згуртованій діяльності громадян. Діємо, навчаючись проводити мирні зібрання громадян.

Модуль 1

Хто такий демократичний громадянин

Щоб дати відповідь на це запитання, розпочнемо наш аналіз із розгляду найменшої складової одиниці демократичного суспільства. За Конституцією, в Україні як демократичній державі верховна влада належить народові, громадянам.

Громадянська реклама

Демократичні громадяни - люди, які беруть активну участь у суспільно-політичному житті не тільки під час виборів, коли голосують за обрання до органів влади своїх представників, а й контролюють дії влади відповідно до законів, створюють умови, коли дослуховуються до думки більшості й дотримують права меншості.

Таким громадянам притаманна культура громадянськості - ставлення людини до держави та дій влади, що виявляється у законослухняності та критичній вимогливості. Культура громадянськості врегульовує взаємодію громадян із владою, а не протистояння окремих верств суспільства. Вона характеризується сприйняттям влади не як предмета боротьби й завоювання, а як об’єкта впливу в процесі захисту інтересів і прав громадян. Культура громадянськості виявляється у ставленні населення до порядку, у знанні й визнанні громадянами суспільних норм, готовності їх дотримувати. Культура громадянськості базується на знанні людей про їхні права й обов’язки, про те, як влаштована держава, якими є політична система й головні конституційні та законодавчі процедури політичного процесу. За допомогою цілеспрямованої освіти й різнобічного виховання формується свідомий, небайдужий, активний і відповідальний громадянин, достатньо самостійний, незалежний у судженнях і здатний чинити вплив на державу й суспільство, роблячи їх демократичними. До інших характерних рис такого громадянина належать: патріотизм, правосвідомість, політична культура, моральність, активна громадянська позиція у суспільному житті, готовність діяти, захищати свою країну, здатність до самопожертви, життя та праця на благо суспільства.

Обговорюємо

Портрет демократичного громадянина

1. Об'єднайтеся у три групи (по рядах у класній кімнаті) й прочитайте текст.

• Перша група добирає з тексту ключові іменники, які характеризують демократичного громадянина.

• Друга група знаходить у тексті ключові прикметники для демократичного громадянина.

• Третя група вибирає ключові дієслова для демократичного громадянина.

2. Зберіть результати в кожній групі. Використовуючи низку іменників, прикметників і дієслів, визначте, який він - демократичний громадянин, як він формується, у яких діях виявляється його активна громадянська позиція?

Модуль 2

Якими є форми соціальної активності громадян

Соціальна взаємодія - система взаємозумовлених соціальних дій, форма суспільних зв'язків, що реалізуються під час обміну діяльністю, інформацією, досвідом, уміннями, навичками та у взаємному впливі людей і соціальних спільнот.

Соціальна єдність, або солідарність - єдність груп, верств або навіть цілого суспільства, яка породжується спільними інтересами, цілями, цінностями, взаєморозумінням та згуртовує людей в одне ціле - спільним історичним розвитком, мовою, етнічним походженням, культурою, економічною спорідненістю, прагненням до миру і суспільного порядку.

У громадянському суспільстві активний громадянин знаходить чимало однодумців, об’єднується з іншими людьми, що мають спільні цілі та інтереси. Люди діють разом, вступають у дружні стосунки чи протистояння з іншими людьми та їхніми угрупованнями. Таке суспільне явище має назву соціальна взаємодія.

Що більш упорядковане, розвинуте, зріле суспільство, то згуртованішими є учасники соціальної взаємодії. У незрілому громадянському суспільстві, наприклад, у деяких пострадянських країнах, спостерігається висока соціальна роз’єднаність, розпорошеність людей. Тоталітарна держава навмисно руйнувала усталені структури, розривала традиційні родинні, національні, соціальні зв’язки, перетворюючи людей на «піщинки», «гвинтики», якими легко свавільно маніпулювати, яких можна гуртувати чи роз’єднувати і які почувалися малими й безсилими у протистоянні державній системі. Ознакою зрілого громадянського суспільства є соціальна єдність, або солідарність.

Саме наявність у суспільстві соціальної взаємодії, соціальної єдності та згуртованості є необхідними умовами для того, щоб громадяни ставали активними учасниками суспільного життя, спільно ставали на захист своїх законних прав та інтересів.

Щоб люди брали активну участь у громадському житті, потрібно ознайомлювати їх із доступними інструментами впливу та формами соціальної активності. До них передусім належать мирні зібрання. Вони є не лише критерієм, за яким визначають рівень розвитку демократії у країні, а й надзвичайно дієвим способом громадського контролю за інститутами публічної влади.

Поняття мирне зібрання охоплює будь-які публічні заходи, що проводяться у публічних місцях мирно, без зброї:

• у формі зборів, мітингу, демонстрації, пікетування, походу;

• у будь-якому іншому поєднанні цих форм чи у інших формах, не заборонених законом, для висловлення особистої, громадянської або політичної позиції з будь-яких питань.

Громадянська реклама

«Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей».

Конституція України

Збори - зібрання, на яке скликають усіх членів спільноти для вирішення питань її самоорганізації. Це також вищий керівний орган організацій, створених спільнотами, й форма колективного обговорення ділових проблем, які хвилюють громадськість. їх проводять з метою спільного осмислення певного питання. Розрізняють партійні збори, збори акціонерів, виборців, мешканців мікрорайону тощо.

Мітинг - організована форма політичних дій, масове публічне зібрання людей для обговорення актуальних суспільно-політичних проблем. Суттєвою особливістю є його спрямованість на формування психологічної готовності людей до безпосередньої політичної дії. Мітинг проводиться не для дискусії і з'ясування проблем. Це зібрання уже сформованих прихильників певної ідеї, яка на мітингу перетворюється на вимогу (заборонити або дозволити, підтримати або засудити певні дії, рішення, явище). Мітинг є важливим засобом пропаганди та агітації. Український синонім слова «мітинг» - віче.

Як правильно провести мирне зібрання громадян

Кого і як повідомляти про мирне зібрання?

Організатор зібрання чи його уповноважений представник особисто або ж рекомендованим листом (якщо є достатньо часу для поштового відправлення) чи телеграмою повинен завчасно повідомити про мирне зібрання орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. Вам не потрібно отримувати згоду цього органу на проведення мирного зібрання, ви його тільки повідомляєте про свій намір.

Що означає «повідомити про захід завчасно»?

На сьогодні немає жодного чинного нормативно-правового акта, який встановлював би конкретний строк завчасного повідомлення про мирне зібрання. В усталеній юридичній практиці цей строк становив 10 днів.

Демонстрація - масовий марш як публічне висловлення соціально-політичного настрою; організована форма політичних дій, оскільки в нього є організатори, цілі та завдання. Наприклад, продемонструвати протест, підтримку, схвалення, показати одностайність, згуртованість, готовність до рішучих дій. Учасники демонстрацій виготовляють плакати, пишуть на смугах тканини або паперу гасла, заклики, вимоги, а також вигукують їх під час проходження по вулицях.

Пікетування - форма демонстрації, під час якої група учасників пікету можуть виставляти плакати, встановлювати намети, чергувати у громадському місці зі спеціальною метою, наприклад, охороняти певну територію, чинити перешкоду на шляху, привертати увагу, висловлювати підтримку чи протест проти чого-небудь.

Похід (хода) - пересування організованої групи людей, загону, зібрання просто неба з певною метою і в установленому порядку (строю). Походи варто розцінювати як спеціальний вид мирного зібрання, оскільки під час їх організації та проведення, мають бути дотримані додаткові вимоги, скажімо, узгодження маршруту руху, обмеження руху транспорту тощо. Якщо похід закінчується зібранням у певному місці, він перетворюється на статичне зібрання.

Інші форми мирних зібрань. З розвитком суспільства мирні зібрання набувають нових різноманітних форм, зокрема: сидячі демонстрації та протести, факельні процесії, мовчазні марші, людські (живі) ланцюги, вело-, мото- та автопробіги, специфічні музичні чи театралізовані вистави й паради.

Коли повідомлення не є обов’язковим?

Повідомлення про проведення мирного зібрання не обов’язкове у разі проведення спонтанного мирного зібрання, спричиненого подією, яку неможливо було завчасно передбачити, а отже, повідомити про намір проведення зібрання у строки, визначені законом. Такі зібрання є випадковими і виникають, наприклад, коли групи людей збираються в конкретному місці без попереднього сповіщення чи запрошення. Часто вони трапляються у відповідь на поширену інформацію чи на звістку про конкретну подію, яка стала доступною через інтернет (наприклад, про візит голови іноземної держави). Впровадження поняття спонтанного зібрання відповідає європейським стандартам і схвалюється європейськими інституціями.

Заборонити проведення мирного зібрання може тільки окружний адміністративний суд лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку з метою:

• запобігання заворушенням або злочинам;

• для охорони здоров’я населення;

• для захисту прав і свобод інших людей.

Громадянська активність

Як провести мирне зібрання?

1. Об'єднайтесь у шість груп. Ознайомтеся з інформацією про форми мирних зібрань.

2. Обговоріть у групі та оберіть важливе суспільне питання, щодо якого ви хотіли б провести мирне зібрання, оберіть форму заходу.

3. Поміркуйте, на що потрібно звернути увагу під час підготовки заходу, до кого і за якою допомогою звернутися, які необхідні ресурси залучити.

4. Складіть короткий план підготовки заходу і презентуйте його перед класом.

5. Уважно вислухайте презентації своїх однокласників. Ставте запитання для з'ясування і уточнення певних моментів.

6. Проведіть підсумкове обговорення.

Застосуйте набуті знання та досвід

1. Відвідайте органи місцевого самоврядування вашого міста, селища або району.

2. Дізнайтеся, які форми соціальної активності відбувалися у вашому місті чи селищі останнім часом, а які заплановано незабаром.

3. Поміркуйте, яким чином ви могли б взяти участь у таких заходах.

4. Розпитайте про допомогу, яку ви могли б надати в організації таких заходів.