Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Тема 4.4. ЩО ТАКЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ЯКА РОЛЬ У НЬОМУ НАЛЕЖИТЬ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ

Досліджуємо ознаки та структуру громадянського суспільства.

Розуміємо роль громадянського суспільства та правової держави в житті громадян.

Діємо, аналізуючи й оцінюючи роль громадян у формуванні й становленні громадянського суспільства та правової держави.

Модуль 1

Що таке громадянське суспільство. Якими є його ознаки та функції

Громадянське суспільство - саморегульоване суспільство вільних, рівних, економічно не залежних від держави громадян, які вступають до недержавних організацій та об'єднань задля захисту своїх законних інтересів і досягнення своїх цілей. Влада в такому суспільстві будується не на силі, а на авторитеті, а держава виконує регулятивну функцію.

Інститути громадянського суспільства - система суб'єктів, наділених правами та обов'язками щодо обстоювання своїх законних інтересів у процесі розбудови громадянського суспільства в Україні та участі в управлінні державними справами.

Функціонування громадянського суспільства неможливе без громадянина як самостійного індивідуального члена суспільства, що усвідомлює себе таким, наділений певним комплексом невідчужуваних прав і свобод і відповідає перед суспільством за свої дії. Громадяни в такому суспільстві захищені законами від прямого втручання і обмежень з боку держави. У такому суспільстві переважають демократичні громадянські суспільні цінності.

Складові частини громадянського суспільства ще називають інститутами громадянського суспільства. До них належать:

• громадські організації;

• професійні та творчі спілки;

• організації роботодавців;

• благодійні й релігійні організації;

• сім’я;

• органи самоорганізації населення;

• недержавні засоби масової інформації;

• інші непідприємницькі товариства й установи, легалізовані відповідно до законодавства.

ОЗНАКИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

• Визнання людини, її прав і свобод найвищими суспільними цінностями.

• Держава на основі законів і за допомогою спеціальних органів регулює відносини між людьми, захищає їхні права.

• Високий рівень правосвідомості та відповідальності громадян і повага до законних прав інших людей.

• Людина володіє знаряддями й результатами своєї праці, є достатньо заможною, щоб бути незалежною.

• Існування різноманітних добровільних громадських організацій і рухів, самоорганізація і згуртування.

• Взаємодія організованих об’єднань суспільства для задоволення матеріальних і духовних потреб та інтересів людини завдяки громадській співпраці, що відбувається без прямого втручання держави.

• У всіх сферах суспільного життя існує плюралізм - багатоманітність (економічна, політична, культурна).

• Незалежні засоби масової інформації обслуговують громадські потреби та інтереси, формулюють і оприлюднюють громадську думку.

Обговорюємо

1. Хто і що є найвищими цінностями громадянського суспільства?

2. Хто, що і як має робити, щоб різноманітні людські інтереси не стикались, щоб не порушувались права громадян?

3. За яких умов людина в громадянському суспільстві є справді незалежною?

4. Як ви розумієте багатоманітність в економічній, політичній і культурній сферах життя?

5. Де громадяни можуть знайти однодумців і спільно обстоювати свої інтереси?

6. Якою є роль ЗМІ у громадянському суспільстві?

7. Яка роль у громадянському суспільстві належить державі? На основі чого вона діє?

Модуль 2

Якою є роль громадян у становленні й функціонуванні громадянського суспільства

Громадяни демократичних країн знаходять різноманітні шляхи для реалізації цікавих ініціатив, залучення ресурсів, розв’язання суспільних проблем. Люди різних вікових категорій, культур, соціальних станів задля захисту своїх прав і реалізації суспільних інтересів формують різноманітні об’єднання, асоціації тощо. Скажімо, у США створено тисячі різного роду асоціацій: релігійних, етнічних, загальних чи з обмеженою участю, величезних і крихітних. Американці створюють асоціації для розвитку системи розваг, заснування семінарій, будівництва церков і готелів, поширення книг, відправлення місіонерів на інші континенти; таким чином вони засновують лікарні, школи та навіть в’язниці. Прикметно, що, наприклад, у Франції на чолі нових ініціатив здебільшого стоїть уряд, в Англії - високопоставлена особа, а в Америці - неодмінно асоціація громадян.

(джерело: Патрік Дж. Громадянське суспільство у період третьої хвилі демократії: його значення для громадянської освіти // Громадянська освіта: підручник / Центр політичних досліджень. - Львів, 2001)

Громадянська активність

Модель громадянського суспільства

У класі ви маєте випробувати маленьку модель громадянського суспільства. Для цього вам потрібно вибрати собі роль із переліку різних соціальних груп і верств населення (можна написати на стрічках паперу або на стікерах і вибрати жеребкуванням). Закріпіть цей напис у себе на одязі:

Приватні підприємці

Студенти

Пенсіонери

Робітники

Працівники культури

Інваліди

Селяни

Працівники ЗМІ

Жінки

Школярі

Військові

Волонтери

* Ви також можете запропонувати свої приклади й додати їх до переліку.

Підготуйте картки так, щоб у класі було по два-три представники кожної соціальної групи (якщо є необхідна кількість учнів).

Подивіться на свої картки й спробуйте увійти у відповідну роль.

Упродовж двох хвилин подумайте й коротко запишіть по одному прикладу того, які у вас можуть бути: 1) проблеми; 2) потреби; 3) інтереси.

Озвучте свої приклади як представники різних соціальних груп.

1. Чи легко людині самотужки вирішувати свої проблеми, задовольняти потреби та інтереси?

2. Хто може вам у цьому допомогти (депутат, чиновник, суддя, сім'я тощо)?

3. Чи легко людині самотужки обстоювати свої інтереси, боротися проти несправедливості? Чому?

4. Поспілкуйтеся у класі і знайдіть серед учнів тих, у кого є подібні картки. Утворіть маленькі групи.

5. З переліку організацій і спілок оберіть ту, до якої ви могли б належати, наприклад: сім'я, асоціація приватних підприємців, студентське братство, клуб пенсіонерів, профспілка робітників, спілка працівників культури, товариство інвалідів, селянський кооператив, спілка працівників ЗМІ, союз жінок, об'єднання школярів, релігійні громади тощо.

6. Чи розширяться можливості дотримання ваших інтересів завдяки підтримці спільноти однодумців? Як саме?

7. Що ви можете зробити разом?

Розглядаємо та обговорюємо

Розгляньте малюнок. Перед вами лише частина спрощеної схеми громадянського суспільства. У ній бракує держави та її органів, органів місцевого самоврядування і відповідно - їхньої ролі у такому суспільстві.

1. Знайдіть на схемі спільноту, до якої можете належати відповідно до вашої ролі у грі.

2. До яких спільнот проведені стрілки від вашої групи? Як можуть ці групи допомогти вам у задоволенні ваших інтересів і потреб?

Наведіть кілька прикладів, які підтверджують вашу думку (вигадайте конкретні ситуації, у яких вам довелося б контактувати з цими групами).

3. Де і як на цій схемі ви розмістили б державу та органи місцевого самоврядування? Поясніть свій вибір.

4. Подумайте, чи потрібно учасникам наведених вами відносин отримувати дозвіл держави, щоб спілкуватися для розв'язання своїх проблем.

5. Яку роль має відігравати держава, якщо інтереси різних спільнот конфліктують (не збігаються)?

6. Як ви гадаєте, чому структура такого суспільства міцніша від того, у якому кожен громадянин діє окремо?

Модуль 3

Які функції виконує правова держава у громадянському суспільстві

Правова держава - суверенна політико-територіальна організація влади, що існує та функціонує у громадянському демократичному суспільстві, в якій панують норми права, забезпечуються права і свободи людини, влада підпорядкована волі народу (законним інтересам людини й громадянина, окремих груп людей та громадянського суспільства загалом).

Громадянське суспільство може гармонійно функціонувати без впливу держави, але його не можна представити як щось таке, що існує та функціонує незалежно від держави. Світосприйняття та свідомість громадян великою мірою залежать від їхніх відносин з державою, від того, який вплив вони мають на її розвиток.

Формування та розвиток громадянського суспільства неминуче зумовлюють трансформування держави у правову державу. Правова держава може бути розбудованою лише там, де наявні інститути громадянського суспільства, у центрі якого перебуває людина, її права, свободи та інтереси.

Основними ознаками правової держави є:

• суверенітет народу, який є джерелом влади;

• верховенство права як справедливої й рівної міри свободи, закріпленої в Конституції та законах;

• рівність усіх громадян перед законом;

• рівна та взаємна відповідальність держави й особи перед законом;

• визнання прав людини вищою соціальною цінністю;

• поділ влади на законодавчу, виконавчу й судову;

• високі правові культура та свідомість;

• наявність ефективної правоохоронної системи.

Громадянська реклама

У правовій державі є можливість особи робити все, що прямо не заборонено законом, а державних органів - тільки те, що прямо дозволено законом.

Застосуйте набуті знання та досвід

Томас Пейн, американський просвітник і філософ XVII-XIX століть, писав:

«Що досконаліше громадянське суспільство, то менше воно потребує регулювання з боку держави».

Обговорюємо

1. Як ви розумієте ці слова Томаса Пейна?

2. Чи має Україна успіхи у формуванні громадянського суспільства? Наведіть приклади.

3. Які проблеми стоять на шляху розвитку громадянського суспільства в Україні? Назвіть їх.

4. Як можна зміцнити інститути громадянського суспільства у громаді, де проживаєте ви, та чому це так важливо?