Підручник з Правознавства. 11 клас. Васильків - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ТЕМА 5. Адміністративний процес

Терміни та поняття, важливі для засвоєння теми:

• адміністративне провадження; • адміністративне судочинство; • адміністративний суд; • звернення громадян і електронна петиція; • учасники та етапи адміністративного судочинства; • види адміністративних проваджень; • стадії адміністративного процесу; • провадження у справах за пропозиціями, заявами та скаргами громадян; • етапи адміністративного судочинства.

«Демократичні інститути не можуть покращуватися самі — їх покращення залежить від нас. Проблема поліпшення демократичних інститутів — це завжди проблема, що стоїть перед особистостями, а не перед інститутами».

Карл Поппер, британсько-австрійський філософ

§ 5.1. Звернення громадян та електронні петиції

5.1.1. Звернення громадян

Виконайте в команді

Прочитайте Ст. 20 Закону України «Про звернення громадян». Візуалізуйте графічно строки розгляду звернень громадян

5.1.2. Електронна петиція

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/Lu0v5u або QR-кодом

Виконайте в команді

1. Розгляньте зразок звернення громадян до Президента України та приклади звернень на сайті Президента України. https://www.president.gov.ua/appeals/sample-grom

2. Обговоріть у групі, чи підтримали б ви такі звернення:

— «Скоротити чисельність народних депутатів усіх рівнів, насамперед Верховної Ради України, з 450 осіб до 200 осіб»

— «Ввести податок із доходів фізичних осіб на допомогу безхатькам»

— «Створити державну програму повної ліквідації амброзії в Україні»

— «Заборона для операторів мобільного зв'язку скорочувати терміни надання послуг до 28 днів»

— «Можливість стати президентом кожному»

— «Віковий ценз для виборців - осіб похилого віку»

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми, виконавши завдання:

Складіть «Інформаційний бюлетень» для мешканців свого мікрорайону «Електронна петиція: Кому? Про що? Як? Коли? Що далі?»

§ 5.2. Адміністративне провадження

5.2.1. Здійснення адміністративного провадження в адміністративному порядку

Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення визначає Розділ IV Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адміністративне провадження — це нормативно врегульований порядок здійснення процесуальних дій і порядку застосування адміністративних стягнень до осіб, які скоїли адміністративне правопорушення.

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/Lu0v5u або QR-кодом

Особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення:

 • — особа, яка притягається до адміністративної відповідальності; потерпілий;
 • — законні представники (батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники) та представники (адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги)
 • — захисник;
 • — свідок, експерт, перекладач

5.2.2. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративне провадження

У випадках, прямо передбачених законами України, допускаються такі заходи забезпечення провадження в справах про адміністративне провадження: 1) адміністративне затримання особи; 2) особистий огляд та огляд речей; 3) вилучення речей та документів, зокрема посвідчення водія; 4) тимчасове затримання транспортного засобу; 5) відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами; 6) огляд щодо стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Порядок цих дій визначається КУпАП та іншими законами України. Якщо внаслідок незаконного застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення громадянинові заподіяно шкоду, її відшкодування проводиться в порядку, встановленому законом.

Про адміністративне затримання складається протокол, у якому зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу затриманого; час і мотиви затримання. Протокол підписує посадова особа, яка його склала, і затриманий. У разі відмови затриманого від підписання протоколу в ньому робиться запис про це. Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган.

5.2.3. Розгляд справ про адміністративне правопорушення

За загальним правилом, справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. Законом передбачено випадки, коли ці справи можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників.

Практичне завдання 1

Застосуйте знання з теми, виконавши завдання:

Заповніть таблицю, опрацювавши Статтю 277 «Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення» та відповідні статті КУпАП

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n342

Стаття 277. «Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення»

Справа про адміністративне правопорушення розглядається у п’ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 106-1, 106-2, 162, 172-10 - 172-20, 173, 173-1, 173-2, 178, 185, частиною першою статті 185-3, статтями 185-7, 185-10, 188-22, 203 - 206-1, розглядаються протягом доби, статтями 146, 160, 185-1, 212-7 - 212-20 — у триденний строк, статтями 46-1, 51, 166-9, 176 і 188-34 — у п’ятиденний строк, статтями 101-103 цього Кодексу — у семиденний строк. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, третьою статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки), частинами першою і другою статті 152-1 цього Кодексу, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), розглядаються уповноваженою особою невідкладно після виявлення правопорушення та отримання відомостей про суб’єкта цього правопорушення.

Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення

Строки

Приклади справ про адміністративні правопорушення

невідкладно

протягом доби

у триденний строк

у п’ятиденний строк

у семиденний строк

у п’ятнадцятиденний строк

Практичне завдання 2

Застосуйте знання з теми для аналізу правових ситуацій:

Правова ситуація 1. 17-річні студенти коледжу ловили рибу в період нересту, незважаючи на заборону і попереджувальні таблички на березі водойми. Інспектори рибнагляду виявили це під час рейду, склали відповідний протокол та передали його на розгляд до місцевого суду з метою притягнення неповнолітніх до адміністративної відповідальності.

1) Чи правомірними є дії інспекторів?

2) Чи могли інспектори рибнагляду накласти адміністративне стягнення на місці події?

3) Чи можуть бути особи у віці до 18 років притягнутими до адміністративної відповідальності?

Правова ситуація 2. Андрій (15 років), Роман (17 років), Денис (16 років) і Руслан (15 років) змонтували і підключили в кімнаті гуртожитку саморобний опалювальний пристрій. Адміністратор гуртожитку, який виявив порушення правил пожежної безпеки, склав відповідний протокол, попередив, що на порушників буде накладено штраф і передав протокол до місцевого суду. Хлопці заявили, що ніякий штраф їм не загрожує, оскільки вони неповнолітні та й унаслідок їхніх дій ніякої пожежі не сталося.

1) Чи можуть бути притягнуті усі хлопці до адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки?

2) Чи вагомим у цій ситуації є той факт, що пожежі не сталося?

3) Чи міг адміністратор гуртожитку оштрафувати порушників на місці скоєння правопорушення?

4) Хто платитиме штраф, якщо суд ухвалить рішення про накладення такого адміністративного стягнення за це правопорушення?

§ 5.3. Адміністративне судочинство

5.3.1. Здійснення адміністративного провадження в судовому порядку

Під поняттям адміністративне судочинство розуміють діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ. Порядок здійснення адміністративного судочинства встановлюється Конституцією України та Кодексом адміністративного судочинства України (КАСУ). Завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

У судовому порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення здійснюється районними, районними у місті, міськими чи міськрайонні суддями одноособово. Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди та Верховний Суд розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 185-3 КУпАП (Прояв неповаги до суду).

ОСНОВНІ ЗАСАДИ (ПРИНЦИПИ) АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

 • - верховенство права;
 • - рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;
 • - гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;
 • - змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі;
 • - обов’язковість судового рішення;
 • - забезпечення права на апеляційний перегляд справи;
 • - забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у випадках, визначених законом;
 • - розумність строків розгляду справи судом;
 • - неприпустимість зловживання процесуальними правами;
 • - відшкодування судових витрат фізичних та юридичних осіб, на користь яких ухвалено судове рішення.

Адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими Кодексом адміністративного судочинства України в порядку позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

5.3.2. Адміністративні суди

У статті 125 Конституції України визначено, що з метою захисту прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин діють адміністративні суди.

Адміністративний суд — суд, до компетенції якого віднесено розгляд і вирішення адміністративних справ. На відміну від інших судів загальної юрисдикції, система адміністративних судів має певну специфіку. Систему адміністративних судів утворюють: Окружні адміністративні суди, Апеляційні адміністративні суди, Верховний Суд.

Адміністративні суди розглядають справи щодо:

— спорів фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження;

— спорів із приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

— спорів між суб’єктами владних повноважень із приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, зокрема делегованих повноважень;

— за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, коли право звернення до суду для вирішення публічно-правового спору надано такому суб’єктові законом;

— спорів щодо правовідносин, пов’язаних із виборчим процесом чи процесом референдуму.

Юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України; що мають вирішуватися в порядку кримінального судочинства; про накладення адміністративних стягнень; щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) громадського об’єднання віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної компетенції.

5.3.3. Підвідомчість справ (адміністративна юрисдикція)

Виконайте в команді

Ознайомтеся з інформацією з таблиці щодо підсудності адміністративних справ. Наведіть приклади адміністративних справ предметної, інстанційної, територіальної юрисдикції.

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/Lu0v5u або QR-кодом

5.3.4. Стадії адміністративно-судового процесу

Учасниками справи в адміністративно-судовому процесі є сторони і треті особи, а також органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.

Сторонами виступають позивач — особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано позов до адміністративного суду, а також суб’єкт владних повноважень, на виконання повноважень якого подано позов до адміністративного суду, та відповідач — суб’єкт владних повноважень, а у випадках, визначених законом, й інші особи, до яких звернена вимога позивача. Суб’єктом владних повноважень виступає орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа. Крім осіб, які беруть участь у справі, учасниками адміністративного процесу є помічник судді, секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, експерт із питань права, перекладач, спеціаліст. На будь-якій стадії судового процесу сторони можуть досягнути примирення, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Строк звернення до адміністративного суду обчислюється за правилами статті 120 КАСУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. Строк звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи обчислюється з дня, коли особа дізналася або мала дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, і становить шість місяців. Строк звернення до адміністративного суду суб’єкта владних повноважень обчислюється з дня виникнення підстав, що надають суб’єктові владних повноважень право на пред’явлення визначених законом вимог, і становить три місяці.

Адміністративне судочинство здійснюється на основі позовної заяви. Позовна заява подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Позов пред’являється шляхом подання позовної заяви в суд першої інстанції, де вона реєструється та не пізніше наступного дня передається судді.

Підготовку справи до судового розгляду здійснює суддя адміністративного суду, який відкрив провадження в адміністративній справі.

Результатом здійснення правосуддя адміністративними судами є ухвалення судового рішення. Рішення суду має ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Суди ухвалюють рішення іменем України негайно після закінчення судового розгляду.

Судовими рішеннями є: ухвали, рішення, постанови. Процедурні питання, пов’язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, вирішуються судом шляхом постановления ухвал. Судовий розгляд в суді першої інстанції закінчується ухваленням рішення суду. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку закінчується прийняттям постанови.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду — протягом п’ятнадцяти днів з дня його проголошення. Касаційна скарга на судове рішення подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Судові рішення суду касаційної інстанції є остаточними й оскарженню не підлягають.

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми, виконавши завдання:

Складіть схему «Судові рішення адміністративного суду»

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми для аналізу правової ситуації:

Правова ситуація 1. Гурченко В. (20 років) та Шумейко О. (17 років) скоїли адміністративне правопорушення, за яке закон передбачає застосування адміністративного покарання у вигляді адміністративного арешту на 15 діб. Таку справу розглядає суд. На підставі чого і ким буде відкрито провадження в цій адміністративній справі? Визначте предметну та інстанційну юрисдикцію суду в цій справі. Які рішення щодо Гурченко В. та Шумейко О. ухвалить суд?

Для закріплення теми 5:

1. Назвіть учасників адміністративного судочинства.

2. Визначте стадії адміністративного процесу.

3. Опишіть провадження у справах за пропозиціями, заявами та скаргами громадян.

4. Схарактеризуйте етапи адміністративного судочинства.

5. Наведіть приклади видів адміністративних проваджень.

Це важливо!

Практичне заняття 1

Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення (проступки)

Виконайте в команді

1) Оберіть правову ситуацію щодо провадження у справі про адміністративні правопорушення (з власного досвіду, із засобів масової інформації або ж скористайтеся запропонованою у практичному завданні 2. 2) «Приміряйте» до обраної ситуації стадії адміністративного провадження, пройшовши всі етапи від порушення справи до виконання постанови. 3) Інсценізуйте «справу», розподіливши ролі. 4) Дайте правову оцінку роботі учнівських команд вашого класу щодо розгляду інших ситуацій.

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/LHwakD або QR-кодом

Практичне завдання 1

Застосуйте знання з теми, виконавши завдання:

Доповніть інформацію таблиці «Стадії адміністративного провадження у справах про адміністративні правопорушення», скориставшись інформацією за QR-кодом. За бажання перетворіть її у схему (візуалізуйте умовно-графічно).

Практичне завдання 2

Застосуйте знання з теми для аналізу правових ситуацій:

Правова ситуація 1. Кащенко С., власник перукарні «Офелія», орендував приміщення для перукарні на 1-му поверсі багатоквартирного житлового будинку, у якому впродовж 20 років, від часу заселення мікрорайону, була місцева бібліотека. 18.03.2018 Кащенко С. спиляв 4 дерева, які росли біля входу в перукарню. Наступного дня мешканці будинку Доротич А. і Фесенко П. звернулися зі скаргою на дії Кащенка С. до голови ОСББ цього будинку Панчука М. 1/ Ознайомтеся зі змістом Статті 153 КУпАП «Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення населених пунктів». 2) Визначте, якими мають бути наступні дії Панчука М. щодо скарги Доротича А. і Фесенка П. 3) З'ясуйте, чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винен Кащенко С. у його вчиненні, чи підлягає він адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з'ясуйте інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. 4) Складіть текст постанови у цій справі.

Завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей до розділу 1

«Адміністративне право України»

Правові предметні компетентності