Підручник з Правознавства. 11 клас. Васильків - Нова програма

ТЕМА 4. Адміністративна відповідальність

Терміни та поняття, важливі для засвоєння теми:

• адміністративна відповідальність; • адміністративне стягнення; • види адміністративних стягнень; • стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення (проступки);

«Замість того, щоб сміливо визнати існуючий безлад, трагедії, злочини, кожен прагне довести свою невинуватість і знайти алібі, що дозволяє уникнути відповідальності за наслідки власних дій».

Альберт Ейнштейн, фізик, лауреат Нобелівської премії

§ 4.1. Адміністративна відповідальність та адміністративне стягнення

4.1.1. Поняття адміністративної відповідальності та її особливості

Чинне законодавство України не дає визначення поняття «адміністративна відповідальність». У теорії адміністративного права вона розглядається як різновид юридичної (правової) відповідальності поряд із кримінальною, цивільно-правовою та дисциплінарною, а також як ефективний засіб запобігання правопорушенням та забезпечення суспільного правопорядку.

Адміністративна відповідальність — це вид юридичної відповідальності, яка виникає внаслідок вчинення адміністративного правопорушення (проступку) та полягає в покладанні уповноваженим державним органом на винну особу обмежень матеріального і морального характеру в установлених законом формах і порядку.

Адміністративна відповідальність має низку особливостей:

— встановлюється нормативно-правовими актами про адміністративні правопорушення (КУпАП) та іншими законодавчими актами інших галузей права (податкового, фінансового, трудового, екологічного тощо);

— суб’єктами адміністративної відповідальності є фізичні та юридичні особи (заклади, підприємства, організації);

— за здійснення адміністративного правопорушення накладаються адміністративні стягнення;

— адміністративні стягнення врегульовують спеціально уповноважені органи виконавчої влади і посадові особи (адміністративні комісії, поліція, прикордонники тощо) здебільшого в позасудовому порядку;

— особливий характер правових наслідків (адміністративне стягнення діє протягом року з моменту його накладання);

— настає після досягнення особою 16-річного віку.

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/8wWfCR або QR-кодом

Принципи адміністративної відповідальності — це засадничі ідеї, закріплені в Конституції та інших законах України, на яких базується порядок притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

Під поняттям підстави адміністративної відповідальності необхідно розуміти умови, за наявності яких можливе притягнення особи до адміністративної відповідальності. Виокремлюють фактичні і процесуальні підстави. Фактична підстава — наявність у дії чи бездіяльності особи складу адміністративного правопорушення. Процесуальна підстава — це рішення уповноваженого органу про притягнення конкретної особи до адміністративної відповідальності. За умов малозначності вчиненого правопорушення орган, уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності й обмежитись усним зауваженням.

Не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка діяла в стані крайньої необхідності, необхідної оборони та неосудності.

Крайня необхідність — це дія, вчинена для усунення небезпеки, яка загрожує державному або громадському порядку, власності, правам і свободам громадян, установленому порядку управління, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена шкода.

Необхідна оборона — це дія, вчинена під час захисту державного або громадського порядку, власності, прав і свобод громадян, установленого порядку управління від протиправного посягання шляхом заподіяння посягаючому шкоди, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони. Перевищенням меж необхідної оборони визнається явна невідповідність захисту характерові і суспільній шкідливості посягання.

Не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка під час вчинення протиправної дії чи бездіяльності була в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану.

4.1.3. Адміністративне стягнення: поняття й види

Адміністративна відповідальність реалізується шляхом застосування до винних осіб адміністративних стягнень у передбачений законом порядок. У Ст. 23 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначено: «Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так й іншими особами».

ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

Попередження (Ст. 27) як захід адміністративного стягнення виноситься в письмовій формі за незначні адміністративні правопорушення.

Штраф (Ст. 27) — це грошове стягнення, що накладається на громадян, посадових та юридичних осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених КУпАП та іншими законами України.

Штрафні бали (Ст. 27/1) — це стягнення, що накладається на громадян за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Кожному громадянину, який має право керування транспортним засобом, щороку з початку року (з дня отримання права керування транспортним засобом) і до кінця року нараховується 150 балів. У разі фіксації правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі від загальної кількості балів громадянина, який вчинив правопорушення, вираховується кількість штрафних балів, передбачених відповідною статтею Особливої частини КУпАП.

Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення (Ст. 28) полягає в його примусовому вилученні за рішенням суду і наступній реалізації з передачею вирученої суми колишньому власникові з відрахуванням витрат щодо реалізації вилученого предмета.

Конфіскація предмета (Ст. 29) полягає в примусовій безоплатній передачі предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, у власність держави за рішенням суду. Конфісковано може бути лише предмет, який є у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами України.

Позбавлення спеціального права (Ст. 30) застосовується на строк до трьох років за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом.

Громадські роботи (Ст. 30/1) полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. Призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від двадцяти до шістдесяти годин і відбуваються не більш як чотири години на день. Громадські роботи не призначають особам, визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років, та чоловікам, старше 60 років.

Виправні роботи (Ст. 31) застосовуються на строк до двох місяців з відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з відрахуванням до 20 % її заробітку в дохід держави. Виправні роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею).

Суспільно корисні роботи (Ст. 31/1) полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт, вид яких та перелік об’єктів, на яких порушники повинні виконувати ці роботи, визначає відповідний орган місцевого самоврядування. Призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від ста двадцяти до трьохсот шістдесяти годин і виконуються не більше восьми годин, а неповнолітніми — не більше двох годин на день. Суспільно корисні роботи не призначають особам, визнаним інвалідами І або II групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років.

Адміністративний арешт (Ст. 32) установлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до п’ятнадцяти діб. Призначається районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею), не може застосовуватися до вагітних жінок, жінок, що мають дітей віком до дванадцяти років, до осіб, які не досягли вісімнадцяти років, до інвалідів першої і другої груп.

Арешт з утриманням на гауптвахті встановлюється і застосовується лише у виключних випадках за окремі види військових адміністративних правопорушень на строк до десяти діб. Арешт з утриманням на гауптвахті призначається районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею). Арешт з утриманням на гауптвахті не може застосовуватися до військовослужбовців-жінок.

Справи про адміністративні правопорушення розглядають у визначеній послідовності. Це буде предметом окремого практичного заняття після вивчення наступної теми.

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми для аналізу правових ситуацій:

Правова ситуація 1. До відділку патрульної поліції звернулася Рибчук Н. з проханням притягнути до відповідальності її сусіда Демківа С., який до 2-ї години ночі працював електродрилем, чим заважав їй спати. Демків С. пояснив працівникові патрульної поліції, що йому вкрай потрібно було закінчити роботу, тому що дриль він уранці мав віддати товаришеві. Працівник поліції роз’яснив Рибчук Н., що її сусід діяв у стані крайньої необхідності, тому він не підлягає адміністративній відповідальності. Чи правильне рішення працівника поліції?

Для закріплення теми 4:

1. Назвіть види адміністративних стягнень.

2. Визначте особливості адміністративної відповідальності.

3. Опишіть підстави адміністративної відповідальності.

4. Зіставте адміністративну відповідальність неповнолітніх та осіб, яким виповнилося 18 років.