Підручник з Правознавства. 11 клас. Васильків - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Правознавства. 11 клас. Васильків - Нова програма

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з правознавства для 10—11 класів (профільний рівень) закладів загальної середньої освіти, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.

Зміст підручника містить теоретичний і практичний матеріал, необхідний для формування правових компетенцій відповідно до вікових особливостей учнів, а також практичні завдання для формування умінь застосовувати знання норм різних галузей права у розв'язанні життєвих ситуацій та вибору моделі правової поведінки. Методичний апарат підручника сприяє оптимальному поєднанню в навчальному процесі фронтальних і кооперативних методів навчання, забезпечує системний підхід у розвитку критичного мислення та предметних компетентностей старшокласників, а також реалізації міжпредметних та міжкурсових зв'язків.

Для учнів 11 класу закладів загальної середньої освіти, вчителів.

Розділ I. Адміністративне право України

ТЕМА 1. Загальна характеристика адміністративного права України

ТЕМА 2. Публічна служба

ТЕМА 3. Адміністративне правопорушення

ТЕМА 4. Адміністративна відповідальність

ТЕМА 5. Адміністративний процес

Розділ II. Фінансове право України

ТЕМА 6. Загальна характеристика фінансового права України. Вступ до бюджетного права України

ТЕМА 7. Податкова система України

ТЕМА 8. Законодавство про банки та банківську діяльність

Розділ III. Кримінальне право України

ТЕМА 9. Загальна характеристика кримінального права України

ТЕМА 10. Кримінальне правопорушення

ТЕМА 11. Кримінальна відповідальність

ТЕМА 12. Кримінальне покарання

ТЕМА 13. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

ТЕМА 14. Відповідальність за окремі види кримінальних правопорушень

Розділ IV. Вступ до кримінального процесу України

ТЕМА 15. Кримінальний процес

Розділ V. Цивільне право України

ТЕМА 16. Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин

ТЕМА 17. Суб’єкти цивільних правовідносин

ТЕМА 18. Правочини

ТЕМА 19. Представництво і довіреність

ТЕМА 20. Загальна характеристика права власності та інші речові права

ТЕМА 21. Форми та види власності

ТЕМА 22. Право інтелектуальної власності

ТЕМА 23. Цивільно-правова відповідальність

ТЕМА 24. Загальні положення цивільного процесу

ТЕМА 25. Захист цивільних прав і охоронюваних інтересів

ТЕМА 26. Зобов’язання у цивільному праві

ТЕМА 27. Цивільно-правові договори

ТЕМА 28. Основи спадкового права

Розділ VI. Господарське право України

ТЕМА 29. Загальна характеристика господарського права України

ТЕМА 30. Суб’єкти господарювання

ТЕМА 31. Господарські договори

ТЕМА 32. Господарсько-правова відповідальність. Господарський процес

Розділ VII. Трудове право України

ТЕМА 33. Правове регулювання трудових відносин в Україні

ТЕМА 34. Трудовий договір

ТЕМА 35. Робочий час і час відпочинку

ТЕМА 36. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації

ТЕМА 37. Індивідуальні та колективні трудові спори

ТЕМА 38. Оплата праці. Охорона праці

Розділ VIII. Сімейне право України

ТЕМА 39. Загальна характеристика сімейного права

ТЕМА 40. Шлюб. Права та обов’язки подружжя

ТЕМА 41. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей

ТЕМА 42. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

Розділ IX. Земельне право України

ТЕМА 43. Загальна характеристика земельного права

ТЕМА 44. Право власності на землю

ТЕМА 45. Набуття та реалізація права на землю. Захист власності на землю