Підручник з Правознавства. 11 клас. Васильків - Нова програма

ТЕМА 14. Відповідальність за окремі види кримінальних правопорушень

Терміни та поняття, важливі для засвоєння теми:

• окремі види правопорушень за об'єктом кримінально-протиправного посягання; • склад окремих видів кримінальних правопорушень; • кримінальна відповідальність осіб за вчинення окремих видів кримінальних правопорушень.

«Усі злочини проти людей можна звести до чотирьох головних злодіянь, а саме: брехні, крадіжки, розпусти, що завдає шкоди іншим особам, і вбивства».

Маркіз де Сад, французький письменник, філософ XVIII ст.

§ 14.1. Відповідальність за окремі види кримінальних правопорушень, встановлена Особливою частиною Кримінального кодексу України

Особлива частина КК України присвячена встановленню вичерпного переліку суспільно небезпечних кримінально-протиправних діянь, які становлять собою кримінальні правопорушення та визначення видів і мір покарань, які можуть бути застосовані за їх вчинення. Усі норми про кримінальні правопорушення, які містяться в Особливій частині КК України, об’єднані у 20 розділів за критерієм так званого родового об’єкта — групи однорідних суспільних відносин, яким заподіюється чи може бути заподіяна шкода відповідним суспільно небезпечним посяганням.

Виконайте в команді

Зобразіть умовно-графічно диспозиції та санкції правових норм щодо: 1) незаконного заволодіння транспортним засобом (ст. 289), 2) жорстокого поводження з тваринами (ст. 299), 3) спонукання неповнолітніх до застосування допінгу (ст. 323), 4) приховування злочину (ст. 396), 5) умисне знищення або пошкодження майна (ст. 194).

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/kNGwaC або QR-кодом

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми, виконавши завдання:

Згадайте елементи складу кримінального правопорушення. Складіть шаблон, за яким ви зможете визначати склад окремих кримінальних правопорушень. Визначте склад таких правопорушень: Домашнє насильство (Стаття 126-1), Залишення в небезпеці (Стаття 135), Торгівля людьми (Стаття 149), Бандитизм (Стаття 257), Масові заворушення (Стаття 294), Хуліганство (Стаття 296).

Скористайтеся нормами ККУ за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/stru#Stru

Для закріплення теми 14:

1. Назвіть окремі види кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, безпеки руху, громадського порядку та моральності.

2. Визначте склад окремих правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

3. Опишіть кримінальну відповідальність за кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, за кримінальні правопорушень проти життя і здоров’я особи.

4. Наведіть приклади кримінальних правопорушень проти власності, виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

Це важливо!

Практичне заняття 2

Розв’язання правових ситуацій на підставі положень ККУ

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/xgZ3yw або QR-кодом