Підручник з Правознавства. 11 клас. Васильків - Нова програма

ТЕМА 13. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

Терміни та поняття, важливі для засвоєння теми:

• види покарань, що застосовуються до неповнолітніх; • примусові заходи виховного характеру; • обставини, що враховуються при призначенні кримінального покарання неповнолітній особі; • особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх; • особливості застосування до неповнолітніх осіб покарань; • покарання, що застосовуються до неповнолітніх; • примусові заходи виховного характеру.

«Хай там як тяжко ми себе зганьбили, у нас майже завжди залишатиметься можливість відновити своє добре ім’я».

Франсуа Ларошфуко, французький письменник-мораліст XVII ст.

Неповнолітні правопорушники більше схильні до швидкого виправлення за допомогою застосування до них м’якіших заходів кримінальної відповідальності порівняно з дорослими. Саме тому в чинному КК України законодавець виокремлює розділ, присвячений особливостям кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/ExstiO або QR-кодом

Виконайте в команді

Порівняйте покарання, передбачені законодавцем для повнолітніх та неповнолітніх осіб, і візуалізуйте умовно-графічно: «До неповнолітніх злочинців не може бути застосовано...» Поясніть, чому законодавець не передбачає застосування таких покарань до неповнолітніх.

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми, виконавши завдання:

Дослідіть особливості погашення та зняття судимості щодо неповнолітніх на підставі статей 88—91 та з урахуванням особливостей, передбачених у ст. 108 КК України.

Дослідіть особливості звільнення неповнолітніх від відбування покарання з випробуванням (ст. 104 КК України).

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми для аналізу правових ситуацій

Правова ситуація 1. Особа, якій виповнилося 11 років, вчинила діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК.

Чи передбачає КК України покарання такої особи?

Хто нестиме відповідальність за завдану значну суспільну шкоду? Яку відповідальність?

Чи передбачає законодавець застосування примусових заходів виховного характеру до такої особи? (див. ч. 2 ст. 97 КК України)

Для закріплення теми 13:

1. Назвіть види покарань, що застосовуються до неповнолітніх, примусові заходи виховного характеру.

2. Визначте обставини, що враховуються при призначенні кримінального покарання неповнолітній особі.

3. Опишіть особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх, особливості застосування до неповнолітніх осіб покарань.

4. Зіставте покарання, передбачені законодавцем для повнолітніх і неповнолітніх осіб.

5. Схарактеризуйте покарання, що застосовуються до неповнолітніх, примусові заходи виховного характеру.

6. Наведіть приклади застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх осіб.