Історія України у визначеннях, таблицях і схемах 10—11 клас

Історія України. 10 клас

Тема 1. Україна на початку ХХ ст.

Тема 2. Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції

Тема 3. Український державотворчий процес (1917—1921 рр.)

Тема 4. Культура і духовне життя в Україні в 1917—1921 рр.

Тема 5. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921—1928 рр.)

Тема 6. Соціально-економічні перетворення в Радянській Україні (1929—1938 рр.)

Тема 7. Західноукраїнські землі в 1921—1939 рр.

Історія України. 11 клас

Тема 1. Україна в роки Другої світової війни (1939—1945 рр.). Велика Вітчизняна війна (1941—1945 рр.)

Тема 2. Україна в перші повоєнні роки (1945 — початок 1950-х рр.)

Тема 3. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 1950-х — середина 1960-х рр.)

Тема 4. Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х — середина 1980-х рр.)

Тема 5. Розпад Радянського Союзу і проголошення незалежності України (1985—1991 рр.)

Тема 6. Україна в умовах незалежності