Історія України. Рівень стандарту. 11 клас. Сорочинська

Узагальнення знань за розділом III «Україна в період системної кризи радянського ладу»

1. Складіть перелік ключових подій з історії України періоду, який ви вивчали.

2. Поясніть значення термінів і понять: «застій», «дефіцит», «розвинений соціалізм», «партійна номенклатура», «системна криза», «гельсінська група», «самвидав», «правозахисний рух», «командно-адміністративне управління».

3. Назвіть тогочасних видатних українських діячів. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України?

4. Порівняйте діяльність П. Шелеста і В. Щербицького.

5. На історичній карті покажіть:

  • а) місто, де заснували Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод;
  • б) українські міста, що стали центрами дисидентського руху;
  • в) основні місця розповсюдження дисидентами «самвидавської» літератури.
  • г) основні промислові регіони УРСР.

6. Визначте взаємозалежність суспільно-політичного та економічного життя доби «застою».

7. Якою була сутність спроб реформування командної економіки в другій половині 1960-х рр.? Чому вони зазнали краху?

8. Проаналізуйте причини активізації, засади, особливості та наслідки діяльності представників національної, правозахисної та релігійної течій дисидентського руху. Які особливості дисидентського руху 1970-х — початку 1980-х рр.?

9. Установіть, у чому полягали основні суперечності розвитку тогочасної культури. Чи переживала українська культура занепад у 1970-1980-ті роки? Свій висновок обґрунтуйте.

10. Чому в 1970-1980-ті рр. відбувався швидкий процес русифікації України?

11. Порівняйте рівень життя партійно-державної номенклатури і простих громадян у 1970-1980-ті рр.

12. Чим зумовлене посилення репресій проти дисидентів наприкінці 1970-х — на початку 1980-х рр.?

Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом III.

www.bohdan-digital.com/dodatok/istoriaU-11kl_TZ3.pdf