Історія України. Рівень стандарту. 11 клас. Сорочинська

Практичне заняття № 3

Повсякденне життя в місті та селі: переваги і проблеми (на прикладі України 1970-1980-х рр.)

Мета: на підставі матеріалу, отриманого способом інтерв’ювання представників різних верств населення, зробити висновки про переваги і проблеми тогочасного повсякденного життя у місті та на селі.

Завдання для підготовки до практичного заняття

 • 1. Використовуючи «метод усної історії», проведіть інтерв’ювання представників різних груп міського і сільського населення, які мешкали у тогочасній Україні, й визначте, які переваги і проблеми були у їхньому житті.
 • 2. Перегляньте документальні фільми про повсякденне життя тієї доби.
 • 3. Підготуйтеся до дискусії: «Місце періоду «застою» в історії України».

Хід роботи

 • 1. Об’єднайтеся в малі групи за тематикою виконаних завдань, обговоріть результати їхнього виконання й визначте найцікавіші роботи.
 • 2. Представте класу спільні висновки, яких ви дійшли під час роботи в малих групах.
 • 3. Дискусія на тему: «Місце періоду «застою» в історії України».
 • 4. Зробіть висновки відповідно до мети заняття.

Додатковий матеріал для організації дискусії

Оцінки «застою» істориками

 • 1. Та все ж говорити про «застій» у буквальному розумінні цього слова неправомірно. Тим більше, якщо вести мову про базові й сировинні галузі, де тривало стрімке нарощування виробництва... Водночас очевидно, що в політичному й господарському житті, в соціальному й духовному розвитку залишалося чимало елементів і традицій «культового» періоду, надійно законсервованих брежнєвським керівництвом. (В. Баран, В. Даниленко)
 • 2. Утвердження Брежнєва при владі вело до подальшого згортання ліберальних здобутків «хрущовської відлиги». (Я. Грицак)
 • 3. Тоталітарний режим доби застою зазнав істотних змін. Відбувся певний перерозподіл влади між центром і периферією. Компартійно-радянська олігархія змушена була поступитися частиною своїх повноважень на користь місцевого керівництва. Генеральний секретар став менш залежати від найвищого неформального центру влади — політбюро, тому що більшою мірою спирався на підтримку периферійних функціонерів — членів ЦК. Його особиста влада зміцнилася. Ці процеси перерозподілу владних повноважень були неминучими, оскільки центр відмовився від терористичних методів управління партією, державою та суспільством. Тобто вони були неминучим наслідком десталінізації радянського ладу, здійсненої у попередній історичний період. (С. Кульчицький)
 • 4. За Брежнєва відбувається консервація тоталітарного політичного режиму. Це пізній тоталітаризм, без реального культу особи. (О. Данилов)
 • 5. Зовні система функціонувала, але престиж влади падав в міру збільшення ознак застою і розпаду. (М. Романовський)